19340906 - Riksförsäkringanstaltens ortsombud.

Riksförsäkringanstaltens ortsombud.

Riksförsäkringsanstaltens ombud lantbrukaran O. V. Pettersson, Mattslarva i Hörsne, har förordnats att vara ombud för jämväl Källunga, Vallstena och Gothems kommuner, vilka utbrutits ur det ombudsområde, för vilkas lantbrukaren Hjalmar Pettersson i Lärbro är anstaltens ombud.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207