19340906 - Arbetslösheten.

Arbetslösheten.

Boge sockens arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbatslösa vid senaste månadsskiftat uppgick till 6 mot 4 vid föregåenda månadsskifte. Motsvarande siffror äro för Follingbo socken 0 och 1, Hellvi 1 och 1 samt för Vallstena och Vänge socknar resp. 0 och 0. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207