19340906 - Biograferna.

Biograferna.

I »S. O. S. Isberg», som i går hade premiär på Reginabio, får man följa en polarexpeditian på dess äventyrligafärder till Grönland, tills de djärva forskarna slutligen Isoleras på ett kringdrivande -isberg, där tre av medlemmarna duka under och resten slutligen räddas efter otaliga äventyr. Filmen är icke tillverkad i ateljen, åtminstone lär största delen vara upptagen på ort nach ställe, och det är detta, som ger den dess värde. Själva intrigen, om man nu kan tala hm en sådan, är annars på intet sätt märkvärdig. Nej, det intressanta ligger som sagt att åskådaren får en sakkunnig beskrivning på en polarexpedittans förlopp, även om givetvis inte alla dylika sluta med, att halva expeditionen stryker med. Närmast är det häri filmen den förolyckade Wegenerexpeditionen, som stått som regissörens förebild, och Knud Rasmussens namn borgar för, att filmen matsvarar verkligheten så nära som möjligt. Trots detta finnas ett par punkter där trovärdigheten av det inträffade fat stryka på foten för att få en smula ramiantik med i handlingen. I våra ögon sänker det filmens värde, men kanske thins det mycket folk, som tycker precis tvärtom, och då är ju ingen skada skedd. I vilket fall som helst är filmen på sina ställen monumental, och särskilt fäster man sig vid de ypperligt upptagna bilderna från de katastrofer, sam då och då drabba de kringflytande isbergen. I rollistan återfinner man namn som Rod la Rogue, Leal Riefenstahl m. fl. Tre förspel inlada.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207