19340906 - Idrott och sport.

Idrott och sport.

Gotlands J. U. F.-avd.:s distriktstävlingar i stafettlöpning.
Gotlands J. T. F.-avdelningars årligen återkommande lagtävlingar i stafettlöpning för 8-mannalag för herrar och 3x100 för damer ägde i Söndags rum med Fole J. U. F.-avd. som arrangör. Tävlingen, som gynnades av vackert väder, hade samlat en synnerligen talrik odh intresserad publik. I lagtävlingen för 8-mannalav lyckades Fole J. U. F:s lag upprepa sin fjolårsseger och vinna, följd av Hejnum J. U. F:s lag. Folelaget giorde en bra prestation då den vann på ny rekordtid på don 7,200 meter långa banan ehuru en av deras mannar måste löpa två sträckor. I lagpriset har nu Fole två inteckningar och Bro en. Stafettlöpningen 3X100 meter för damer blev en spännandes strid mellan Bro och Källunge lag, med Källunge en aning före vid mållimen. I damernas vandringspris ha nu Källunge, Bro och Fole J. U. F.Havd. vardera en inteckning. Dessutom förekom 3-kamp för damer. 6 tävlande ställde upp. Grenarna voro: Löpning 80 m., kulstötning och längdhopp. De två bästa resultaten i varje gren blevo:
Löpning 80 m
1) Ingeborg Mörrby 11 sek.
2) Lisa Thomsson 11,8 sek.
Kulstötning:
1) Valborg Larsson 9,21 m.
2) Inneborg Mörrby 8,88 m.
Höjdhopp:
1) Lisa Thomsson 1,11 m.
2) Valborg Larsson, 1,06 m.
Resultat:
Lagtävlan för 8-mannalag:
1) Fole J. U. F:s lag 19,44,4 (nytt rekord),
2) Hejnum J. U. F:s lag 21,04,4.
Stafettlöpning 3X100 m. för damer:
1) Källunge J. U. F:s lag 47 sek.
2) Bro J. U. F:s laz 47 sek.
3) Hejnum J. U. F:s lag 49,8 sek.
Trekamp för damer:
1) Lisa Thomsson 16 poäng,
2) Ingeborg Mörrby 16 p.,
3) Valborg Larsson, 16 poäng.
Då de tre pristagarna i 3-kampen erhöllo samma antal poäng, avgjordes ordningsföljden genom lottning.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207