19340907 - Död. Anna Lovisa Persson.

Vår älskade mor och farmor Anna Lovisa Persson, Insomnade stilla onsdagen den 5 sept. nära 82 år gammal; saknad och i tacksamt minne bevarad.
Domerarve i Hablingbo d. 6sept. 1934.
Per och Greta.
Maria.
Erik. Margareta. Ingegerd.

Sv. Ps, 477: v. I.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208