19340907 - Auktion å järnvaror.

Auktion å järnvaror.

Genom offentlig auktion, som förrättas å gården till fastigheten intill Österport (f. d. J. O. Petterssons) fredagen den 21 nv. sept. kl. 10,30 f. m. låter Aktiebolaget H. A. Lindaströme Järn- & Maskinaffär försälja det vid branden inneliggande lagret, delvis vattenskadat, varav må nämnas: skördeapparater, kättingsmide, hushållsartiklar, div. baljor och hinkar, transportflaskor, fotogenkaminer, strykjärn och strykugnar, låss och verktyg, skruvstycken, betknivar och hackor, sågbågar och blad, motlar, yxor, tvättmaskin, vinter, byggnadsbeslag, trädg.-spruta, hästklippningsmaskin, kakelugnsluckor, takfönster, ulaxsilar; gasugn och sparspis, dörrfyllningar, skruv och nit, div. handredskap m. m. m. m.
3 mån. betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby, den 7 sept. 1934.
Fritiof Jacobsson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208