19340907 - Virkesauktion.

Virkesauktion.

Genom offentlig auktion onsdagen den 12 sept. 1934 kl. 1 e. m. låter Anders Sjögren i Kappelshamn försälja e:a 700 kbfot bräder, 3/4"X4", samt 300 kbfot plank, 2½"X6½", finskt virke, ävensom en större del hyvlat båtvirke. Två mån. betalningsanstånd för godkända köpare. Ägan. derätten förbehåller till inropad were till fullo betalat.
Slite i sept. 1934.
Berthil Bonde.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208