19340907 - Godkända broritningar.

Godkända broritningar.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt av tekn. dr Hj. Granholm i Äppelviken upprättade arbetsritningar till dels bro på vägen Visby-Etelhem vid Bjerges backe i Vänge socken och dels Ihre bro. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208