19340907 - Arbeten vid Öja kyrka.

Arbeten vid Öja kyrka.

Riksantikvarien har ur antikvarisk synpunkt förklarat sig intet ha att erinra mot förslaget till omtåekning av sakristians tak vid Öja kyrka. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208