19340907 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar

Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar

ha i dag tagit sin början å I. 18:s östra skjutbana, där första och andra klasserna tävlat mellan kl. 9 och 12 och rekrytklassen mellan kl. 12 och 1 e. m. På Visby skyttegilles skjutbana ha skjutningar pågått under samma tid, dels mot 20-ringad tavla och dels mot 10-ringad kvartfigur Kl 3 i dag på eftermiddagen vidtog Gotlands skarpskytte- och jägargilles tävlingar på Visby skyttegilles bana, vilka fortsätta i morron.
I morgon upptager programmet förbundstävling å Östra skjutbanan mellan kl. 7 och 11 f. m. för tredje och fjärde klasserna, extra skjutningar för tredje och fjärde klasserna å västra skjutbanan och Visby skyttegilles bana mellan kl. 9 f. m. och 2 e. m., varvid på förstnämda tävlas mot 10-ringad tavla och på den sistnämda mot dels 10-ringad kvartsfigur och dels 20-ringad tavla. På östra skjutbanan tävlas om Visbykannan kl. 12-2, och,, kl. 2 vidtager segerskytte-tävlingen.
På aftonen äger förbundsmöte rum å Visborgs slätt kl. 5 e. m.
Om söndag år Gotlands nationalförenings tävlingsskjutningar å Visborgs slätt kl 9-11 f. m., och kl. 8 f. m. veterantävlingen.
Prisutdelningen äger rum på Visborgs slätt kl. 5 på söndagseftermiddagen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208