19340907 - 102 år

102 år

fyller i dag Gotlands äldsta invånare, änkefru Anna Lutteman i Stenkyrka.
Den vördnadsvärda gamla har på sin bemärkelsedag blivit föremål för minnesgodhet, bl. a. har hon uppvaktats av kyrkoherde Gustaf Olofsson, som framförde sina lyckönskningar.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208