19340907 - Ett bevis på råhet och skadelystnad

Ett bevis på råhet och skadelystnad

på arbetsplatserna kunde i morse iakttagas på disponent Efraim, Stenboms under uppförande varande fastighet vid Drottensgatan. Arbetet har där utförts av byggmästare Yttergren i fråga om träarbetet och av byggmästare Hammarström ifråga om murningsarbetet. Man hada i går afton avslutat putsningen av fasaden mot Drottensgatan ochl tagit ned ställningarna. Under natten hade någon varit framme och med något verktyg i den mjuka putsan skrivit »Yttergrens bondbygge». Resultatet blir, att her Hammarström nu måste göra om hela arbetat.
Saken har anmälts till polisen för att gärningsmännen möjligen skulle bliva fast. Dylika »fackliga stridsåtgärder» förtjäna nämligen de allvarligaste efterräkningar.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208