19340907 - Idrott och sport.

Idrott och sport.
Inför Visbyloppet.

Sunnquist, Lampinnn m. fl. komna.
Arrangemangen för det stora Visby-loppet — Gotlands TT — om söndag pågå som bäst. Som bekant är G. M. C. K. mästerliga arrangörer av motortävlingar, och det är självfallet, att klubben icke vill att det skall brista på någon punkt i fråga om anordningarna. För säkerhets skull har man regnförsäkrat för 8,000 kr., vilken summa utbetalas vid 1 millimeters regnmängd.
Redan i går anlände finnen Lampinen m. fl., och i dag ha Ragge Sunnquist, Saxtorpssegraren och vår gamle bekanting, jämte övriga Husgvarnaförare såsom Sten Edlund, Lambert-Müller m. fl. hitkommit. Även tyskarna Ahlswede och Richnow äro anlända, och det enda felet de tillmätte banan var, att den »var för snabb». Det felet kunna arrangörerna känna sig belåtna över.
I övrigt är att anteckna, att 22 polismän komma att svara för vakthållningen, och dessutom ha ett 30-tal civila engagerats från Hejdeby och Endra för ändamålet ooh från motorcykelklubben ha mönstrats 35 man, som var och en har sin vaktsyssla eller dyl. att sköta.
En stor apparat är alltså i rörelse, men så är det ju också ett verkligt motorevenemang det "är fråga om.
Högtalareanordningar såväl vid startplatsen som vid Allekvia och Hejdeby komma att hålla publiken á jour med de tävlandes placeringar under loppet. Vidare finnas som förut depåer, och bland funktionärerna märkes den kände tidtagarespecialisten K. D. Björkman, Stockholm, som har en hel stab av medhjälpare att förfoga över. Vid starten kommer man denna gång att tillämpa det s. k. Saxtorpssystemet, d. v. s. 1 minuts tidsintervall mellan de olika klassernas start.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208