19320908 - Motorcykeltävlingen i morgon.

Motorcykeltävlingen i morgon.

Man har bett oss att i fråga om morgondagens motorcykeltävlingar fästa allmänhetens uppmärksamhet därå, att tävlingsledningen anordnat särskilda för åskådarna avsedda platser, varifrån tävlingarna kunna följas. Dessa platser äro området invid startplatsen norr om tävlingsbanan, kurvan vid Allekvia, kurvan vid Hejdeby samt vid Ölbäck. Platserna äro utmärkta medelst anslag. Då åskådarna allenast från dessa platser kunna utan fara följa tävlingarna, anmanas allmänheten att efterkomma anvisningar, lämnade av ordningsvakter och tävlingsfunktionärer, att upp söka närmaste åskådarplats.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209