19320908 - Landsbygden. Gerum.

Landsbygden.

GERUM, 6 sept.
Ett intressant föredrag hölls i går afton i platsens folkskola av sjömansmissionär Seth Kjörling från Norrköping. Föredraget, som i huvudsak anslöt sig till bibelordet: »Skall jag taga vara på min broder», gav en god inblick i de faror som lura på sjömannen både på hav och, kanske mest, på land. I dessa senare faror har sjömannen ett gott stöd och hjälp i siömansmissionen, för vilken verksamhet tal. uppbar en ganska god kollekt. Ett flertal av hr Kjörling vackert utförda solosånger förhöjde aftonens stämning. Publiken var relativt talrik.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209