19340925 - Jordfästning. Josef Westberg.

Målaren Josef Westbergs jordfästning åger rum i södra gravkapellet lördagen den 29 d:s kl. 3 e. m.
För dem, som önska följa den avlidne till graven,  sker samling vid Lunkans konditori kl. 1,30 e. m.
EBBA WESTBERG.
BARNEN.

Bjudningskort utfärdas icke.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 223