19340925 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden.

VALLSTENA, 23 sept.
Oväder i form av blåst och regn har under det senaste dygnet gått fram över våra trakter. Redan på söndagseftermiddagen föll regnet här i några mindre skurar och fortsatte senare under nattens lopp. Den sammanlagda nederbördsmängden uppmättes här på måndagsmorgonen till 13 mm.
I allmänhet var nog regnet ganska välkommet, särskilt med tanke på vetesådden, vilket arbete på gett flertal stallen icke kunnat utföras på grund av att jorden varit alldeles för torr. Även för rågsådden, vilken nu överallt torde rara avslutad, var säkerligen den gångna nattens nederbörd synnerligen välgörande.
De flesta jordbrukare häromkring torde nu ha yllet mesta av sin säd under tak, men triiskningsarbetet, som nu pågått en längre tid under mycket gynnsamma väderleksförhållanden, kommer nog att draga långt ut på tiden i år på grund av årets synnerligen goda skörderesultat. Arbetet med potatisplockningen har under den senaste veckan tagit sin början härute.
Tranorna flytta. En flock på 11 tranor syntes i förra veckan över Vallstena styrande kosan emot söder, tydligen ett förebud om, att en kallare årstid är i annalkande.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 september 1934
N:r 223