19340926 - Död. Märta.

Att vår älskade dotter och vår lilla mamma Märta efter långvarigt lidande avsomnat i tron på sin Frälsare i en ålder av 88 år, djupt sörjd och outsägligt saknad av oss, släkt och vänner.
Rute den 26 sept. 1934.
Hugo och Harmanna Nilsson.
Astrid.    Bojan,
Yngve och Betty.
Albin och Dagmar.

Ingen henne kunde hindra på färden,
Kallelsen ljöd och det var nog.
Glad hon vande ryggen till världen.
Herren till Zions stad henne tog.
Tänk hura många av våra käre
Gått över floden en och en.
Tungt är att skiljas
Men de blott lyda budet
Som kommer från himmelen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224