19340926 - Tack. John Ridelius.

För all visad vänlighet under min makes och vår moders sjukdom samt vid frånfället, far den rika blomstergården och gåvorna till diakonissan framföra vi vårt innerliga tack.
John Ridelius.
Barnen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224