19340926 - Restaureringsarbeten i Hörsne kyrka.

Restaureringsarbeten i Hörsne kyrka.

Byggnadsstyrelsen har till Hörsne och Bara församlingar överlämnat av arkitekten Erik Fana uppgjort, av riksantikvarien och Visby domkapitel godkänt program till vissa restaureringsarbeten i kyrkan. Därest programmet å kyrkostämma helt eller delvis antages, skall fullständigt förelag till de åtgärder, som skola komma till utförande, uppgöras av därtill kompetent person. Förslaget skall sedermera underställas styrelsen för prövning oth fastställelse. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224