19340926 - Ada Danielson

Ada Danielson
Hatt- & Mössaffär.
Wallérs Plats. Tel. 75.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224