19340926 - Landsbygden. Hogrän.

Landsbygden.

HOGRÄN, 24 sept.
En kulsprutegevärskurs under ledning av fänrik S. Eriksson, I. 18, har sedan någon tid pågått på skjutbanan med landstormsmän från Vall och Hogrän. Programmet upptag skjutningar av växlande slag såväl mot tavla sam figur å fasta och försvinnande mål. Avslutningen ägde rum i söndags därvid chefinstruktören major Schoug var närvarande. Efter skjutproven vidtag ett kort förhör i vapnets funktion och vård och visade sig deltagarna val ha tillgodogjort sig utbildningen. Mellersta Lotta-föreningen hade även denna gång kommit ihåg sina skyttar med vackra bägare.    Pristagare bleo Erik Pettersson, Rolex, Nils Johansson Hardings, och Gunnar Pettersson, Alva. Ett tack till Lottor, skyttar och ordföranden G. Pettersson för en lärorik skyttedag.
Deltagare.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 september 1934
N:r 224