19340910 - Dödsfall.

Dödsfall.

Ett oväntat dödsbud ingår från Stockholm och förmäler att skeppsredaren John Myrsten, Stocksund, avlidit på Röda Korsets sjukhem i Stockholm i en ålder av endast 53 år.
Född den 9 okt. 1881 i Slite som son till skeppsredaren och köpmannen därstädes Johan Niclas Myrsten, gick John Myrsten i skola i Visby och fick efter skolstudiernas avslutande 1899 anställning å ett skeppsmäkleri- och rederikontor i Lybeck, där han stannade ett par år, för att sedan tillbringa åren 1901 och 1902 i en kolfirma i Cardiff i England. Mellan 1903 och 1907 hade Myrsten så anställning å olika kontor i Svsrige och blev år 1908 antagen till prokurist i dåvarande firman Arthur Du Rietz, som hade kontor i Mem och Leningrad samt sedarmera förlade verksamheten till Göteborg. Från år 1917, då firman ombildades till Kommanditbolaget Arthur Du Rietz & Co.
med huvudkontor i Stockholm, blev direktör Myrsten Chef och ansvarig innehavare av nämda firma, vilket han alltjämt var vid sin död. Sedan Rederibolaget Volo bildades i Slite 1910 har han varit dess verkställande direktör, och som chief för Klommanditbolaget Arthur Du Rietz även generalagant för Slite Cement- och Kalkaktiebolag, som han representerat på världsmarknaden. Någon månad innan direktör Myrsten fyllda de femtio åren, Made han släppt ut på världshaven Gotlands största motorfartyg, det då nybyggda lastfartyget Dalhem, som sedan dess seglat jorden runt och fört svenska flaggan och Gotlandsnamnet med heder.
En man utan fruktan och tadel, god och glad, ärlig och vänsäll, var direktör John Myrsten allmänt avhållen och högt aktad man, och om den popularitet och tillgivanhet han vunnit vittnade vältaligt såväl de
hyllningar, som ägnades honom vid halvsekelsjubileet, som de lyckönskningar och varma välgångsönskningar för framtiden för honom, hans firma och hans fartyg, slom bragtas honom, då M/S Dalhem av rederiet övertogs i Göteborg för tre år sedan. Nu har döden klippt av den verksamme mannens liv och tagit honom bort från familj, syskon och en talrik vänkrets. Närmast sörjande äro maka och barn samt syskon.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210