19340910 - Ett rikt fiskafänge

Ett rikt fiskafänge

fingo natten till lördagen två broder Jakobsson från Hemmor i När, som vore ute och fiskade vid Härta fiskläge. På huvudsakligen 10 garn fingo de icke mindre än 1,000 valar strömming, vilket är något högst ovanligt. Fiskare från Kapelludden, som satt sina garn alldeles i närheten, finge så gott som ingenting.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210