19340910 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 9 sept.: ing. Pöpke, Heige, Lindholm, folkskon. Löwenström, herrar Grolentz, Björkqvist med fru, Samuelsson med fru, Eriksson, Bennich, Snöbom, Steiner, Larsson, Johansson, Jerring, Hanberg, Hultberg, Gussing, Hedberg, Bergdahl, Thomsson, mrs Trolling, fruar Bolin, Andersson, Johansson, Bengtsson, Nilsson, fröknar Klintberg, Carlsson, Pettersson, Andreasson, Vestergren, Lindholm, Berg, Olofsson, italienska legationen 3 pers.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 10 sept.: prof. Roosval, konsul Kolmodin, rektor Jörlander, jägmäst. Englund, löjtn. Berg, musikdir. Bäckström, Ing. Enkel, herrar Harkening, Glifberg, Rodner, Wesslien, Larsson, Franzén, Mohlin, Enggren, Johnels, Svensson, Forsberg, Malmqvist, Danielsson, Jonasson, Eke, Söderberg, Barkdahl, Wallin, Nyström, Pettersson, Grauers, Dahlbäck, fruar Holm, Kullgren, Hansson, Bohlin, fröken Hägg.

Med HANSA från Kalmar den 9 sept.: tullöverinsp. Löthgren, bergmäst. Hedlund, ing. Svanberg, Helliesen, herrar Svensson, Lundgren, Svensson, Nilsson, Forström, Gidlund, Danielsson, Nilsson, Allvin, fruar Hedlund, Svanberg, Helliesen, Ulrich, Swedin. Olsson, fröknar    Bachér, Swedin.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 september 1934
N:r 210