19340911 - Å exekutiv auktion

Å exekutiv auktion

å landskansliet härstädes har snickaren Villis Ahlbergs lägenhet vid Hemmor i Garda försålts till hemmansägaren Albr. Lindegren, Kvie i Stenkyrka, för 1,400 kr. Den var saluvärderad till 3,000 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 september 1934
N:r 211