19340912 - Auktionsuppbörd.

Auktionsuppbörd.

Uppbörd hålles måndagen den 17 inv. sept. fr. kl. 11-2 e. m. hos herr V. Johansson, Lassor, Alskog, varvid likvid uppbäres för aukt. hos Arvid Jacobssons sterbhus, Alsarve. Samtidigt uppbäres resterande likvid för aukt. vid Ekese, å sågplatserna vid Guffrede, Ekese och Botvalds i Ardre.
Visby den 12 sept. 1934.
Fritiof Jacobsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212