19340912 - Tomtförsäljning vid Österväg.

Tomtförsäljning vid Österväg.

Stadsfullmäktige ha beslutat bemyndiga drätselkammaren att försälja tomter i kvarteret Tjädern vid Österväg för en köpesumma av lägst 2 kr. 50 öre pr kvm.



Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212