19340912 - Infäste

Infäste

ha stadsfullmäktige beviljat för åkeriägaren Carl Hellgren å stadsjordstomten n:r 15 i kvarteret Vinkeln (förutvarande Klinteroten IV: 24).Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212