19340912 - Räddningstjänsten vid luftanfall.

Räddningstjänsten vid luftanfall.

»Den civila skydds- och räddningstjänstens organisation vid luftanfall» blir ämnet för ett föredrag, som kaptenen i Upplands regementes re serv Ejnar Nordlund på fredag kl. 7 e. m. håller i artillerikårens gymnastiksal. Föredraget är anordnat av Gotlands militärförening samt är närmast avsett för officerare och underofficerare, men även allmänheten beredes i mån av utrymme i lokalen tillfälle att åhöra föredragshållarens sakkunniga framställning i den föreliggande frågan, som har sitt stora intresse icke minst för oss gotlänningar.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212