19340912 - Märkliga ting bland årets gröda.

Märkliga ting bland årets gröda.

Nya rapporter om märkliga exemplar av årets gröda inströmma dagligen. Så har det förevisats oss en gurka, som inköpts på torget härstädes och vars berömmelse är, att den blivit skapt som ett välformat frågetecken.
Från Helge i Stenkyrka komma två vackra »paradisäpplen», av vilket det ena väger 550 gram och det andra 450 gram, vilket torde hänföra dem till rekordklassen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212