19340912 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 12 sept.: dir. Swartz, Hanner, Egnell, kapten Lindeborg, löjtn. Ansén, godsäg. Cramér med fru, agronom Svensson, fänrik Ericsson, fanj. Rattner, sergeant Olsson, ombudsman Melander, herrar Isaksson, Sillén, Rundqvist, Pettersson, Cassel, Thorén, Tholin med fru, Häglund, Skall med fru, Andersson, Stenberg, Svensson, Thonberg, Andersson, Björnberg med fru, Logell, Johansson, Jakobsson, Vilander, Andersson, Johansson, Andersson, Sandström, fruar Björk, Nilsson, Appelqvist, Pettersson, Stenberg, Nilsson, fröknar Bryde, Nilsson Olsson, Jakobsson, Svensson.
Med VISBY från Nynäshamn den 12 sept.: löjtn. Källström, sergeant Hermansson, herrar Svärd, Rosander, Eklund, Hellberg, Lindahl, Andersson, Vangström, Mattsson, Alexandersson, Pettersson, Johansson, Eklund, Linnard, Andersson.
Med THJELVAR från Kalmar den 12 sept.: kaptener Broberg, Nylander, dir. Egnell, Mattsson, Sandberg, pastor Lundström, herrar von Glatter-Götz, Stenström, Lindell, Öberg, Persson, Kronström, Jakobsson, Eriksson, Värnsund, Henryson, fruar Weiner, Mattsson, Sandberg, Linder, Eriksson, Svennde, fröknar Thorén, Eriksson, Olofsson.
Med GOTLAND från Stockholm den 12 sept.: herrar Gillström, Nordin, fröken Larsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 september 1934
N:r 212