19340913 - Visby stad begär bilskattemedel.

Visby stad begär bilskattemedel.

Drätselkammaren i Visby hemställer hos k. m:t om bidrag av städernas utjämningsandel av bilskattemedel med högsta möjliga belopp till stensättning av Österväg mellan Kung Magnus väg och Södra Hansegatan för 23,000 kr. och stensättning av Söderväg mellan Söderport och järnvägen för 27,500 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 september 1934
N:r 213