19340913 - I Kalmar navigationsskolas styrmansklass

I Kalmar navigationsskolas styrmansklass

ha som elever intagits bl. a. Folke Johansson, Visby, och H. du Rietz, Fårö.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 september 1934
N:r 213