19340913 - Landsbygden. Gerum.

Landsbygden.

GERUM, 12 sept.
Ett talrikt besökt föredrag om Kongo och missionen därstädes hölls i går afton i härvarande missionshus av kongomissionär A. Valder. Det synnerligen intressanta föredraget, som framfördes på ett spirituellt och medryckande sätt, belystes av en hel del etnografiska föremål från Kongo. En god kollekt upptogs för kongomissionen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 september 1934
N:r 213