19340914 - Ångfartygsaktiebolaget

Ångfartygsaktiebolaget
Gotlands ångbåtar.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214