angfartyget_gotland-1868.jpg

19340914 - Bildsten till fornsalen.

Bildsten till fornsalen.

Riksantikvarien har förklarat sig intet ha att erinra mot, att en i tvenne bitar sönderslagen bildsten från Sojvide i Sjonhems socken införlivas med Gotlands fornsals samlingar. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214