040528-tindtadebadplats.jpg

19340914 - Ytterligare forngravar i Sjonhems socken?

Ytterligare forngravar i Sjonhems socken?

Riksantikvarien har medgivit Gotlands södra härads vägstyrelse att borttaga resterna av 21 fornlämningar under flat mark, som påträffats invid grustaget vid Lilla Sojvida i Sjonhems socken. Emellertid manar han till stor försiktighet, då man har anledning misstänka, att ytterligare gravar förekomma. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214