19340914 - Ingen arrendelindring.

Ingen arrendelindring.

K. m:t har avslagit ansökningar om arrendelindring för arrendatorn av lönebostället Prästgården nr 1, med Kyrkebys i Stenkyrka socken Gunnar Wallin, av hrr Karl Andersson och Johan Pettersson beträffande lotten nr 4 av lönebostället Annexen nr 1 i Mästerby socken och av kyrkoherden Axel Klint beträffande löneboställena Prästgården nr 1 i Källunge socken och Annexen i Vallstena socken. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214