19340914 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden.

VALLSTENA, 10 sept.
En sykurs, anordnad av Husqvarnafabriken pågår för närvarande i församlingssalen härstädes. Kursen ledes av fru Ella Norrby från Visbys och intresset har varit stort, ty inte mindre än 27 av socknens kvinnliga medlemmar deltaga i densamma.
Kursen räcker en vecka och undervisningen, som pågår dagligen i trenne olika omgångar, är kostnadsfri.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214