19340915 - Anslag till Visby och Västergarns hamnar.

Anslag till Visby och Västergarns hamnar.

K. m:t har av anslaget till handelshamnar och farledar för budgetåret 1934-1935 anvisat 20,000 kr. till fullbordande av hamnarbåtena i Visby hamn och 9,000 kr. till ombyggnad av lanthamnsbryggan i Västergarn. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 september 1934
N:r 215