19340917 - Tack. AUGUSTA ÖSTERBERG.

Till Fole friförsamling, Söndagsskolan och för övrigt envar som på ett eller annat sätt hedrat vår kära syster AUGUSTA ÖSTERBERGS minne, frambäres härmed vårt hjärtliga tack.
SYSKONEN.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216