19340917 - Lösöreauktion i Klintehamn.

Lösöreauktion i Klintehamn.

Lördagen den 22 innevarande september kl. 12 middagen låter f. star tionsinspektoren Axel Lindqvist i sin fastighet å Blintehamn försälja större delen av sin lösegendom, nämligen 1 matbord med skivor, 2 divaner, ö klädda stolar, 1 buffé, flera bord, byrå, stolar, 1 korgstol, orgel, symaskin, järnsängar, 2 väggur, elektrisk armatur, tavlor, gardiner, husgeråd, träkärl m. m.
Betalning skall erläggas den 1 mars 19345 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 15 september 1934.
Justus Jakobson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216