19340917 - Nya torrlaggningsföretag mot arbetslösheten?

Nya torrlaggningsföretag mot arbetslösheten?

Lantbruksstyrelsen har uppgjort förslag till ytterligare torrläggningsföretag, till vilkas utförande ifrågasättes bidrag från anslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten. Hos arbetslöshetskommissionen har styrelsen begärt upplysning, huruvida arbetslöshetens omfattning på resp. orter motiverar bidrag från detta anslag.
Bland företagen märkas följande torrläggningar med nedannämda arbetskostnader, nämligen Unghanse i Öja socken 24,000 kr., Smedegårda m. fl. i Roma och Björke socknar 44,000 samt Sanda-Medebys i Ekeby och Dalhems socknar 14,000 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216