19340917 - Kontrollombuden vid bryggeriet.

Kontrollombuden vid bryggeriet.

Kontrollstyrelsen har förordnat direktören K. Hägwall och ingenjören H. Pöpke å Visby att under tillverkningsåret 1934-1935 vara kontrollombud vid det skattepliktiga bryggeriet i staden. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216