19340917 - Slite.

Slite.

Till skolungdomstävlingarna i Slite på söndag gäller prisnedsättning icke bott Klintehamn—Slite järnväg utan också på Gotlands järnväg, vilket meddelas till komplettering av lördagens artikel under Idrott Och sport.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216