19340918 - Tre nya fall av barnförlamning

Tre nya fall av barnförlamning

rapporterar förste provinsialläkaren dr Kurt Bergström för förra delen av september månad. De ha inträffat i Eskelhem, Sjonhem och Roma. Därmed är antalet fall uppe i fem, varav två slutat med dödlig utgång.
Dessutom har nu ett nytt misstänkt fall rapporterats, från en socken på mellersta Gotland.
Ett fall av rödsot har inträffat i Fleringe.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 september 1934
N:r 217