1936

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19281102 - Lösöreauktion i Västkinde. 972
19281102 - Stiftelseurkund. 582
19360602 - A.-B Öfverstekvarn 551
19360602 - Armén. 485
19360602 - Bröllop 646
19360602 - Byrådirektör J. V. Sandström 459
19360602 - Död. Axel Ericson. 617
19360602 - Död. Elisabeth Pettersson. 526
19360602 - Död. Eric Olof Granberg. 473
19360602 - Död. Ida Johansson. 643
19360602 - Död. Karl Ernst Ahlberg. 583
19360602 - Död. P. L. Wallin. 722
19360602 - Dödsfall. 594
19360602 - En cementeringskurs, 759
19360602 - Ett organisationemöte för Fårö 631
19360602 - Ett ståtligt bröllop 800
19360602 - Folkskollärarinneexamen 539
19360602 - Från Visby horisont. 476
19360602 - Fylleriet har sällan motbok. 397
19360602 - Gotlands skytteförbund 442
19360602 - Gotlänning avliden i Amerika. 442
19360602 - I kronohäktet 432
19360602 - Klintehamn. 738
19360602 - Kronans uppköp av varmblodiga hästar. 415
19360602 - Kyrkoherdetjänsten i Lärbro. 644
19360602 - Landsbygden. Alskog. 606
19360602 - Landsbygden. Burs. 691
19360602 - Landsbygden. Garda. 582
19360602 - Landsbygden. Hangvar. 479
19360602 - Landsbygden. Kappelshamn. 456
19360602 - Landsbygden. Martebo. 616
19360602 - Lilla Karlsö 628
19360602 - Lotsverket. 355
19360602 - Lysning 421
19360602 - Lysning 399
19360602 - Nämdemansed 518
19360602 - På sin sjuttioårsdag 407
19360602 - Prästvigningen 424
19360602 - Rättegångssaker. 724
19360602 - Springaren 404
19360602 - Studentexamen 382
19360602 - Temperatur och lufttryck 349
19360602 - Tullverket. 394
19360602 - Vid stadens folk- och småskolor 596
19360603 - Anslag till bitr. landsfiskal. 465
19360603 - Arbetsförmedlingsanstalten. 372
19360603 - Arbetslösheten minskar kraftigt. 331
19360603 - Beredskapsarbeten vid gator och vägar. 370
19360603 - Död. Amanda Stengvist. 524
19360603 - Död. Ida Lovisa Olsson. 521
19360603 - Donationen till Otheme kommun godkännes. 394
19360603 - En medborgarskapsfråga. 287
19360603 - Flygfältsfrågan. 310
19360603 - Landsbygden. Lau. 606
19360603 - Landsbygden. Öja. 586
19360603 - Landsbygden. Väte. 452
19360603 - Landsfiskalerna. 705
19360603 - Med. lic.-examen 336
19360603 - Rättegångssaker. 979
19360603 - Sjuttiofem år 518
19360603 - Studentexamen 374
19360603 - Temperatur och lufttryck 333
19360603 - Till vattenrättsnämdeman 374
19360604 - D. B. V:s sparbank 308
19360604 - En olyckshändelse i Stånga, 1036
19360604 - En vådlig bilfärd. 821
19360604 - Fälttjänstövningar d Gotland. 303
19360604 - Femtio år 577
19360604 - Fyrplatserna. 930
19360604 - Hemse Bio - Äventyr i pyjamas. 735
19360604 - Hemse. 402
19360604 - Högre allmänna läroverket. 304
19360604 - Holmert:s fotomagasin. 311
19360604 - Kokvagnskurs för lottor. 378
19360604 - Landsbygden. Anga. 722
19360604 - Landsbygden. Fröjel. 669
19360604 - Landsbygden. Hablingbo. 515
19360604 - Landsbygden. Hejdeby. 500
19360604 - Landsbygden. Kräklingbo. 870
19360604 - Landsbygden. Näs. 651
19360604 - Landsbygden. Stånga. 653
19360604 - Landsbygden. Vamlingbo. 573
19360604 - Landsstaten. 294
19360604 - Lungundersökning hos Gotlandsbeväringen. 287
19360604 - Posten. 296
19360604 - Provårskandidaterna. 411
19360604 - Rättegångssaker. 598
19360604 - Sjöförklaring 327
19360604 - Studentexamen 323
19360604 - Svenska flaggans dag 290
19360604 - Temperatur och lufttryck 350
19360604 - Tillkännagivande 518
19360604 - Tulluppbörden 320
19360604 - Veterinarvården vid Gotlandstrupperna, 285
19360604 - Visby Bio - Full hand. 575
19360605 - Anbud å skogsdikning. 480
19360605 - Anbud. 312
19360605 - Ångfartygs A.B. Gotland. 439
19360605 - Arbetsförmedlingen under maj månad. 336
19360605 - Arbetsförmedlingskonferens. 339
19360605 - Auktion i Kräklingbo. 927
19360605 - Biograferna. 606
19360605 - Brottsligheten i länet. 307
19360605 - Död. Lovisa Svensson. 488
19360605 - Död. VICTOR WESTBERG. 423
19360605 - Dödsfall. 995
19360605 - En velocipedordonnansskola 363
19360605 - Entreprenadauktion 411
19360605 - Gotländska försvarets ordnande. 394
19360605 - Hamnnytt. (Slite hamn). 451
19360605 - Hembygdsfesten å Lojsta slott 961
19360605 - Höauktion. 455
19360605 - Kustartillerlförsvaret på Gotland. 364
19360605 - Landsbygden. Eke. 711
19360605 - Nyheter i trafikreglementet. 311
19360605 - Småskollärarinneexamen 331
19360605 - Spriten och körkortsindragningarna. 344
19360605 - Stadsfullmäktige 355
19360605 - Temperatur och lufttryck 339
19360605 - Wisby Segelsällskap 341
19360606 - Appelquists Bilaffär. 438
19360606 - Betty Nilssons Eftr. 369
19360606 - Bokföringskunnigt taxeringsbiträde. 332
19360606 - Död. Carl Johan Ohlsson. 436
19360606 - Flickskolans årsavslutning 825
19360606 - Från hamnen. 327
19360606 - Gotlandstruppernas nya stater. 334
19360606 - Kaffekrogarna på fiskeläget. 1024
19360606 - Kungörelse. 442
19360606 - Läkarne. 584
19360606 - Landsbygden. Alskog. 512
19360606 - Landsbygden. Fröjel. 490
19360606 - Landsbygden. Hörsne. 606
19360606 - Lotsverket. 302
19360606 - Med Fiskskjuts på 1890-talet. 913
19360606 - Om gymnastikens dag i morgon 329
19360606 - Postmästartjänsten 312
19360606 - Statsbidrag till 1936 års hästpremiering. 311
19360606 - Statsbidrag till fiskets främjande. 338
19360606 - Statshjälp åt två fiskare. 584
19360606 - Tågtidtabell 420
19360606 - Telegrafkommissarietjänsten 303
19360606 - Temperatur och lufttryck 340
19360606 - Travtävlingar i samband med 317
19360606 - Turistlitteratur. 326
19360606 - Ubåten Hajen 345
19360608 - Apoteken. 305
19360608 - Auktion i Rute. 552
19360608 - Bland de elever, 305
19360608 - Död. Axel Ericson. 357
19360608 - Död. Hilda Petersohn. 666
19360608 - Död. Hildegard Moberg. 312
19360608 - Död. J. P. L. Johansson. 322
19360608 - Död. Karolina Ahlkvist. 416
19360608 - Död. Lars Oskar Adolf Kristiansson. 387
19360608 - Död. Maria Ihre. 368
19360608 - Död. Oskar Andersson. 742
19360608 - Dödsfall. 676
19360608 - En våldsam motorcyklist 1212
19360608 - Examen. 473
19360608 - Fängelse för rattfylleri. 319
19360608 - Folkskollärareexamen 541
19360608 - Från hamnen. 325
19360608 - Gymnastikens dag. 369
19360608 - Klintehamn-Roma järnvagsaktiebolag 482
19360608 - Landsbygden. Burs. 640
19360608 - Landsbygden. Hejde. 446
19360608 - Landsbygden. Lärbro. 582
19360608 - Lösöreauktion i Boge. 645
19360608 - Motorfartyget Gotland 355
19360608 - Motorföreningens idealfartstävling 1355
19360608 - Nykterhetskursen. 433
19360608 - Postverket. 334
19360608 - Rättegångssaker. 322
19360608 - Slite 416
19360608 - Stadsrevisorernas berättelse. 317
19360608 - Temperatur och lufttryck 318
19360608 - Veterinärerna. 433
19360608 - Visby Bio - Jungfrun av Orleans. 540
19360608 - Visby Metallgjuteri. 370
19360608 - Visby varpklubb 346
19360609 - Allmän idrott. 525
19360609 - Apoteket i Klintehamn. 563
19360609 - Åttio år 352
19360609 - En gotländsk handelsman av gamla stammen. 1315
19360609 - Folkskoleinspeletören 310
19360609 - Folkskollärareexamen 454
19360609 - Från hamnen. 311
19360609 - Friluftskonsert 332
19360609 - Gotlandsfotboll. 721
19360609 - Hästpremieringarna 1936. 1114
19360609 - Ingeniörsexamen 389
19360609 - Jordfästning. Maria Ihre. 323
19360609 - Kronan säljer sina egendomar? 740
19360609 - Nedsatt biljettpris för sjömän 291
19360609 - S. L. U:s gotlandistrikt 327
19360609 - Slite. Årsanslutning 775
19360609 - Stadsbidrag till skolskjutsar Rute skoldistrikt. 392
19360609 - Studentjubileum. 767
19360609 - Svenska folkskolans vänner 551
19360609 - Temperatur och lufttryck 319
19360609 - Till den sista vilan 303
19360610 - Ändrade stadsplanen i kv. Granen. 293
19360610 - Anslag till gymnastikkurs i Visby. 317
19360610 - Arbetslösheten. 435
19360610 - Års- och revisionsberättelser 329
19360610 - Billigare elektrisk ström i Visby. 312
19360610 - Breddningen av Lännavägen. 262
19360610 - Död. Charlotte Beckman. 293
19360610 - En luftskyddsförening 333
19360610 - Fattigvårdens reglemente 325
19360610 - Femtio år 897
19360610 - Infäste 340
19360610 - Ingen ersättning till polisvikarie. 308
19360610 - Inskrivningen av barn 285
19360610 - Kungörelse. 515
19360610 - Landsbygden. Eskelhem. 495
19360610 - Landsbygden. Hangvar. 716
19360610 - Militärläkarna. 331
19360610 - Poliskonstapel Nygren åberopar tjänstgöringsbetyg. 323
19360610 - Sjöfarten i Slite. 476
19360610 - Sommartidtabellen för Vesterhejdebanan 573
19360610 - Temperatur och lufttryck 354
19360610 - Till A. B. F:s Köpenhamnsresa 318
19360610 - Utsträckt utskänkningstid 303
19360610 - Visby stad mur 355
19360610 - Yrkesskolorna. 328
19360611 - Apoteket i Visby. 315
19360611 - Appelquists Bilaffär. 428
19360611 - BASAR 533
19360611 - Död. Karl Anders Olof. 398
19360611 - Död. Margit. 348
19360611 - Enskedepojkarnas musikkår 310
19360611 - Femtioårsjubileum 295
19360611 - Foderauktion i Hall. 691
19360611 - Från hamnen. 388
19360611 - Landsbygden. Tofta. 483
19360611 - Landsbygden. Vallstena. 761
19360611 - Landsbygden. Västerhejde. 586
19360611 - Lotsångaren Stockholm 604
19360611 - Revidering av S. J:s godstaxa önskvärd. 298
19360611 - Slite. 485
19360611 - Statsunderstöd till flickskolan. 331
19360611 - Telegrafverket. 313
19360611 - Temperatur och lufttryck 387
19360611 - Timmeravverkningen på Gotaka Sandön 559
19360612 - Anbud 535
19360612 - Ångf. Visby 358
19360612 - Biograferna. 672
19360612 - Bröllop 305
19360612 - Död. Anna Helena Josefina Wigström. 444
19360612 - Död. Charlotte Beckman. 307
19360612 - Död. Eva. 364
19360612 - Död. Gunnar. 425
19360612 - Fräck inbrottsstöld i Kräklingbo. 1136
19360612 - Från hamnen. 336
19360612 - Gotlands artillerikår. 313
19360612 - Gotlands Tandläkaresellskap. 705
19360612 - Gotlandstrupperna. 313
19360612 - Grävningsundersökning å Fornellska tomten? 352
19360612 - Konserveringsarbeten i Hejde kyrka. 434
19360612 - Kyrkliga ungdomskursen 521
19360612 - Landsbygden. Alskog. 534
19360612 - Lantmätarna. 316
19360612 - Moskvaradions f. d. hallåman talar i Visby. 386
19360612 - Sångarevenemang i midsommar. 347
19360612 - Statsbidrag till nötboskaps- och svinavelns främjande. 309
19360612 - Stuteristaten. 291
19360612 - Temperatur och lufttryck 368
19360612 - Upptagningshemmen. 350
19360613 - Anbud å varulager. 417
19360613 - Ångaren Visbys Köpenhamnsresa. 298
19360613 - Arméns radiomateriel. 309
19360613 - D. B. V:s Paviljong. 336
19360613 - Död. Augusta Karolina Lagerkvist. 555
19360613 - Död. DORTHY. 366
19360613 - Död. Maria Katarina Elisabet Bogström. 488
19360613 - Död. Sven. 594
19360613 - Flygtrafiken. 497
19360613 - Foderauktion i Etelhem. 514
19360613 - Foderauktion. 382
19360613 - Fördelning av arméns byggnadsanslag. 593
19360613 - Från hamnen. 353
19360613 - Fruntimmerssamfundet 500
19360613 - Gotland sänder 15 man till riksskyttetävlingen. 824
19360613 - Gotlands infanterikår. 313
19360613 - Gotländska mästare. 416
19360613 - Högre allmänna läroverket. 327
19360613 - Höslåtter. 312
19360613 - Inbrottsstölden i Kräklingbo, 664
19360613 - K. m:ts bemyndigande obehövligt. 488
19360613 - Landsbygden. Hellvi. 496
19360613 - Lösöreauktion i Visby. 339
19360613 - Militärläkarne. 278
19360613 - På sin 50-årsdag 756
19360613 - Skogvaktaren får icke kvarstå i tjänst. 499
19360613 - Som kindergartenlärarinna 304
19360613 - Temperatur och lufttryck 340
19360615 - Affärsöverlåtelse. 437
19360615 - Alla som hava fordringar 1019
19360615 - Ångaren Drottens avgångstid 298
19360615 - Apoteken. 328
19360615 - Beväringsinryckning 341
19360615 - Bröllop 1290
19360615 - Död. Karl Adolf Ardell. 408
19360615 - Dödsfall. 296
19360615 - Eldsvåda i Sproge. 1074
19360615 - En verklig lustresa 426
19360615 - Ett skolmöte i Lärbro 522
19360615 - Femtio år 391
19360615 - Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge 601
19360615 - Från hamnen. 314
19360615 - Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille 312
19360615 - Höauktion i Burs. 605
19360615 - Korsbetningsfynden utställas i Köpenhamn. 332
19360615 - Kronohäktet i Visby. 346
19360615 - Landsbygden. Bunge. 613
19360615 - Landsbygden. Väte. 361
19360615 - Lysning 356
19360615 - Mellankommunala prövningsnämden. 323
19360615 - Olyckshändelse på I. 18. 657
19360615 - Olyckshändelse vid Bondarve i Fole. 948
19360615 - Olyckshändelse vid Halfoser i Dalhem. 1066
19360615 - Rättegångssaker. 954
19360615 - Slummens sommarhem för gamla. 450
19360615 - Svenska Amerikalinjens 326
19360615 - Temperatur och lufttryck 344
19360615 - Till den sista vilan 421
19360615 - Tullverket. 336
19360615 - Värmeledning i Hejde kyrka. 426
19360616 - Död. Maria Ihre. 401
19360616 - Foderauktion i Etelhem. 566
19360616 - Från hamnen. 360
19360616 - Landsbygden. Hangvar. 542
19360616 - Landsbygden. Vallstena. 447
19360616 - Lösöreauktion i Visby. 319
19360616 - Sextio år 841
19360616 - Slite. 486
19360616 - Statsbidrag till nykterhetsnämderna. 342
19360616 - Temperatur och lufttryck 356
19360616 - Till simlärare 338
19360616 - Tullverket. 372
19360616 - Utländsk ost tillverkas på Gotland? 323
19360616 - Värnplikten på Gotland. 311
19360616 - Visbyfynden röna smickrande 330
19360617 - Apoteket i Hemse. 416
19360617 - Arkeologisk undersökning i kvarteret Nunnan. 342
19360617 - Badgäster vid Kneippbyn. 340
19360617 - Död. Elin Pettersson. 453
19360617 - En centralkassa för jordbrukskredit, 426
19360617 - Epidemirapporten. 472
19360617 - Foderauktion i Buttle. 540
19360617 - Foderauktion. 508
19360617 - Föreningen Visby bollklubb 360
19360617 - Från hamnen. 333
19360617 - Köpenhamnsresenärerna 364
19360617 - Landsbygden. Alskog. 568
19360617 - Landsbygden. Rone. 448
19360617 - Landsbygden. Stånga. 746
19360617 - Lärarebostäderna i Lummelunda. 426
19360617 - Nöjesfältet 319
19360617 - Provårskandidaterna. 401
19360617 - Sextio år 635
19360617 - Slite. 459
19360617 - Statens bostadslån. 334
19360617 - Statsunderstöd till yrkesskolorna. 329
19360617 - Stora Carlsö. 637
19360617 - Temperatur och lufttryck 366
19360617 - Till e. o. lärare 397
19360617 - Till spelmanstävlingen å Lojsta slott 902
19360618 - Cykeltjuv med otur. 1311
19360618 - Cykeltjuv med otur. 734
19360618 - Den stora hundutställningen 309
19360618 - Död. Albert Jonsson. 308
19360618 - En sextioåring. 633
19360618 - Från hamnen. 297
19360618 - Genom exekutiv auktion, 613
19360618 - Herr Engberg kommer icke till Lojsta. 347
19360618 - Infanterikårens musikkår 327
19360618 - Jägargillets jubileumsskjutningar, 329
19360618 - Köpenhamnsresenarerna hemma igen. 320
19360618 - Livlig trafik i Visby hamn i midsommar. 297
19360618 - Löfveberg & Petersson A.-B. 298
19360618 - Lotsångaren Stockholm, 877
19360618 - Några humoristiska akvareller, 344
19360618 - På sin 50-årsdag 385
19360618 - Prästerskapet. 415
19360618 - Sammanlysning av gudstjänster. 549
19360618 - Sjuttio år 402
19360618 - Statsbidrag till två klagande sjukkassor. 610
19360618 - Styrmansexamen 647
19360618 - Temperatur och lufttryck 343
19360618 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 1151
19360618 - Till vikarierande folkskollärare 677
19360618 - Turister och turistångare. 331
19360618 - Ungsvenskt semesterläger på Gotland. 640
19360618 - Weekendtrippar till Ljugarn 444
19360619 - Anbud 578
19360619 - Arvsfonden avstår från klandertalan. 333
19360619 - Död. Eurenia Maria Piehl. 400
19360619 - Död. Kurt Anton Johnsson. 457
19360619 - En kurs i beteskultur 453
19360619 - Flygvapnet. 424
19360619 - Foderauktion i Guldrupe. 638
19360619 - Foderauktion i Stenkumla. 450
19360619 - Foderauktion. 393
19360619 - Försvarets fastigheter. 395
19360619 - Från hamnen. 322
19360619 - Häradsskrivarne. 318
19360619 - Höauktion vid Sudergårda, Hellvi. 492
19360619 - I tävlingen om Slitepokalen 654
19360619 - Kräklingbostölden uppklarad. 1412
19360619 - Kronohäktet. 316
19360619 - Militärläkarne. 309
19360619 - Nationalsocialisterna 710
19360619 - Program 388
19360619 - Sextio år 351
19360619 - Solförmörkelsen i morse 297
19360619 - Spåntak bäst på Hemse kyrka. 415
19360619 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 844
19360619 - Stor auktion i Hogrän. 552
19360619 - Stor möbelauktion i Slite. 461
19360619 - Styrmansexamen 413
19360619 - Temperatur och lufttryck 321
19360619 - Till brännmästare 320
19360620 - Ångaren Nestor på grund. 704
19360620 - Ännu ej pastorsexpedition i Slite hamn. 423
19360620 - Anslag till armén. 325
19360620 - Anslag till rekryteringskostnader. 311
19360620 - Anslag till sjömanshuset. 309
19360620 - Anslag till vägingenförskontoret. 332
19360620 - Bröllop 621
19360620 - D. B. V:s sparbank. 300
19360620 - Död. Amalia Klingvall. 392
19360620 - Död. Klara Mathilda Ahlström. 423
19360620 - Död. Natalia Maria Josefina Silfvergren. 629
19360620 - Eldsvådeunge på Adelsgatan. 709
19360620 - En stöld av spritvaror 656
19360620 - Fastighetsauktion i Hejde. 417
19360620 - Fastighetsauktion i Lärbro. 576
19360620 - Flygtrafiken 271
19360620 - Foderauktion. 391
19360620 - Från hamnen. 299
19360620 - Gotlands infanterikår. 317
19360620 - Gotlands luftskyddsförenings styrelse 593
19360620 - Högre allmänna läroverket. 287
19360620 - I Amerika avlidna gotlänningar. 597
19360620 - Kyrkligt. 589
19360620 - Landsbygden. Sundre. 570
19360620 - Prostvisitation 709
19360620 - SLITE. 485
19360620 - Svenskt medborgarskap för andra gången. 524
19360620 - Temperatur och lufttryck 373
19360622 - Ångaren Nestors grundstötning 554
19360622 - Anslag till militärbefälet. 294
19360622 - Cykelstölderna börja taga fart 316
19360622 - Död. Agnes Hallin. 483
19360622 - Död. Karin Enqvist. 370
19360622 - Död. Maria Wallin. 484
19360622 - Död. Matilda Karolin Stenberg. 544
19360622 - Död. Mattias Uddin. 437
19360622 - Femtio år 311
19360622 - Folkräkningen. 302
19360622 - Från hamnen. 327
19360622 - Gotlands handelsflotta 300
19360622 - Gotlands infanterikår. 306
19360622 - Gotländska sångfesten har börjat. 610
19360622 - Hotell Karlshäll 1644
19360622 - Hyllningarna för konsul C. I. Kolmodin 319
19360622 - Kyrkostämmans beslut står fast. 535
19360622 - Lustjakterna. 304
19360622 - Midsommarfesten å Lojsta slott. 456
19360622 - Midsommarfirandet på Högklint 315
19360622 - Midsommarstängningen. 272
19360622 - Midsommartraftken 288
19360622 - O. S. Björkman & C:o Aktiebolag i Visby. 410
19360622 - Rättegångssaker. 586
19360622 - Sextio år 428
19360622 - Stångaspelen. 500
19360622 - Studentexamen 753
19360622 - Svenska uppfinnarföreningen 527
19360622 - Tandläkarna. 472
19360622 - Temperatur och lufttryck 330
19360622 - Vid Kneippbyn 298
19360623 - Även maj var varm på Gotland. 287
19360623 - Båtarnas avgångstid. 245
19360623 - Brandkåren 276
19360623 - Död. Gustav Adolf Johansson. 408
19360623 - Förlovning 409
19360623 - Gotlands artillerikår. 304
19360623 - Gotlands motorförenings styrelse 570
19360623 - Hamnen. 379
19360623 - Heimdals riksungdomsstämma. 281
19360623 - Hjärtligt hyllad på 60-årsdagen 389
19360623 - Jubileamstävlingarna i Levide. 404
19360623 - Klintehamn. 385
19360623 - Nytt i Fornsalen. 536
19360623 - Piggvar från Sandön till Hanöbukten. 479
19360623 - Silverbröllop 526
19360623 - Slite. 460
19360623 - Stiftsnämdens verksamhet 1934-1936. 283
19360623 - Stor möbelauktion i Slite. 383
19360623 - Täckdikningen å Gotland. 285
19360623 - Temperatur och lufttryck 301
19360623 - Tingstädeloppet i förrgår 487
19360623 - Val av elektor. 722
19360623 - Veterantävling 314
19360625 - Död. Anders Petter Björklund. 513
19360625 - Död. Axel Österlund. 359
19360625 - Dödsfall. 286
19360625 - Dunefyndet i Köpenhamn. 341
19360625 - En bilkollision 664
19360625 - En motorcykelolycka 1031
19360625 - En olyckshändelse vid campingplatsen. 333
19360625 - En ståtlig engelsk lustjakt 299
19360625 - Femtio år 623
19360625 - Förlovade. 1281
19360625 - Förlovning 629
19360625 - Från hamnen. 306
19360625 - Hälsotillståndet vid läroverket. 305
19360625 - Hotell Karlshäll. 570
19360625 - Kanalgrävning. 572
19360625 - Lustresa till Stora Karlsö 422
19360625 - Midsommarvädret 294
19360625 - Om Kyrkosångens Vänners konsert 367
19360625 - Prostvisitation 933
19360625 - Slite. 444
19360625 - Stiftnämdens verksamhet 1934-1935. 434
19360625 - Temperatur och lufttryck 356
19360625 - Till årets val 570
19360625 - Vigsel ombord på "Drotten". 319
19360626 - A/B Klintebys Konservfabrik 437
19360626 - Bibelvecka i Burs. 557
19360626 - Bilder från gotländska sångfesten. 412
19360626 - Delägarna i Bara myrs utdikningsföretag 700
19360626 - Död. Lars Magnus Lindqvist. 455
19360626 - Död. Selma Södergren. 620
19360626 - Elektorsval 285
19360626 - Försäljning av överskottsremonter till Finland? 310
19360626 - Från hamnen. 255
19360626 - Gotlands trupper. 270
19360626 - Inför Stångaspelen. 557
19360626 - Klintehamn. 434
19360626 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 363
19360626 - Landsbygden. Alskog. 575
19360626 - Landsbygden. Hogrän. 473
19360626 - Landsbygden. Rone. 413
19360626 - Militärområdesfältövning 420
19360626 - Nya fasaderna på Visby Börs godkännas. 311
19360626 - Nyinredningar i Fornsalen. 368
19360626 - Nytt tak på Hörsne kyrka. 393
19360626 - På sin femtioårsdag 290
19360626 - Rättegångssaker. 348
19360626 - Sällskapsresa för Fiskare. 278
19360626 - Samövningar med marinen 379
19360626 - Sommartinget i Kappelshamn. 378
19360626 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 722
19360626 - Systembolagets restaurang 404
19360626 - Temperatur och lufttryck 325
19360626 - Tuberktaosföreningens sommarkolonier 270
19360626 - Tullverket. 297
19360626 - Vid friluftskonserten 313
19360626 - Vid kyrkosångens vänners konsert 350
19360626 - Vigsel. 567
19360627 - Åk cykel på rätt sätt 445
19360627 - Arvsfonden får intet. 477
19360627 - Auktion på kronofastighet. 399
19360627 - Avliden 100-åring. 413
19360627 - Blixten slog ned i köket. 539
19360627 - Den särskilda värnpliktslagen 296
19360627 - Död. Anna Elisabet Jakobsson. 507
19360627 - Död. Hildegard Stenström. 398
19360627 - Död. Johanna Mattsson. 394
19360627 - Dödsfall. 360
19360627 - Dragkamp mellan häradsrätterna. 387
19360627 - Fjärdingsmännen. 569
19360627 - Förlovning 318
19360627 - Från hamnen. 291
19360627 - Gotlands infanterikår. 288
19360627 - I flygambulans 415
19360627 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 363
19360627 - Landsbygden. Hablingbo. 476
19360627 - Landsfiskalerna. 641
19360627 - Nyinredningen i Fornsalen 329
19360627 - Orrhönan fridlyst 656
19360627 - Slite. 496
19360627 - Statsunderstöd 340
19360627 - Täckdiknings-förmännen 907
19360627 - Temperatur och lufttryck 362
19360627 - Weekendresor till Burgsvik 636
19360629 - Ångbåtsförbindelsen 269
19360629 - C. A. Hultgrens Speceriaffär, Visby. 311
19360629 - Dispensärens barnkoloni i Lummelunda 905
19360629 - Död. Johan Johansson. 747
19360629 - Död. Marta. 558
19360629 - Död. Vendela Blomqvist. 385
19360629 - Död. Wilhelmina Laurentina Pettersson. 338
19360629 - Femtio år 381
19360629 - Flyget kommer. 383
19360629 - Fördelning av arméns expensanslag. 276
19360629 - Fördelning av ersättningsreservens tjänstgöringsdagar. 274
19360629 - Från hamnen. 360
19360629 - I här fört handelsregister 802
19360629 - Legala notiser. 369
19360629 - Lustjakterna. 325
19360629 - Lysning 675
19360629 - På sin femtioårsdag 465
19360629 - Rättegångssaker. 307
19360629 - Slite. 482
19360629 - Slitebadens HOTELL 394
19360629 - Temperatur och lufttryck 314
19360629 - Tyska ångaren Nürnberg 303
19360629 - Veterantävling 347
19360629 - Visby färgfilmades i går 306
19360630 - Fårösunds kustartillerikårs kaserner. 434
19360630 - Flott danspar på Snäck. 306
19360630 - Foderauktion i Barlingbo. 598
19360630 - Från hamnen. 251
19360630 - Gotlands norra härads kreaturstörsakringsförening 521
19360630 - Hotell Visby börs 306
19360630 - Idrott och sport. 391
19360630 - Kol- och Koksleverans. 365
19360630 - Kyrkosångens Vänners 373
19360630 - Landsbygden. Garda. 531
19360630 - Landsbygden. Linde. 393
19360630 - Landsbygden. Öja. 409
19360630 - Landsbygden. Östra Gotland. 286
19360630 - Landsbygden. Rute. 402
19360630 - Landsbygden. Tofta. 456
19360630 - Lustjakterna. 272
19360630 - Marinspaningskursen i Fårösund 476
19360630 - Rättegangssaker. 820
19360630 - Sjuttio år 622
19360630 - Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre? 900
19360630 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 436
19360630 - Statsbidrag till läkarbostad i Ljugarn. 371
19360630 - Temperatur och lufttryck 318
19360630 - Till löjtnant 321
19360630 - Vid blåbandisternas ungdomskongress 449
19360630 - Vid stadens verkstadsskola 329
19361202 - Barnmorskeexamen. 412
19361202 - Decemberkrig 542
19361202 - Död. Karolina Pettersson. 369
19361202 - Ett avdikningslån 428
19361202 - Ett Kinbergs stipendium 286
19361202 - Falskt alarm. 310
19361202 - Från hamnen. 277
19361202 - Från Visby horisont. 335
19361202 - Gotlands nation i Uppsala 268
19361202 - I laxodlingsanstalten vid Ihre kvarn 622
19361202 - Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 923
19361202 - Kvällsbåtens avgång 281
19361202 - Landsbygden. Gerum. 730
19361202 - Rikskommissionen 306
19361202 - Sällskapet D. B. V. 302
19361202 - Strömmingsmarknad 277
19361202 - Temperatur och lufttryck 277
19361202 - Torsdagens luftförsvarsövning 282
19361202 - Verkmästare Flodman hyllad. 299
19361202 - Visby Bio - Under skilda fanor. 595
19361202 - Vitterhetsakademiens jetong 757
19361203 - A.-B. Th. Pettersson 396
19361203 - Barnkrubbans julförsäljning 290
19361203 - Bilkrock. 340
19361203 - Biograferna. 598
19361203 - Död. Fritz Albert Kahl. 493
19361203 - Död. Karl August Lind. 442
19361203 - Dödsfall. 515
19361203 - Egnahemslån till lånet. 304
19361203 - Gotländsk urskog naturskyddas. 278
19361203 - HANSA - Samhällets Olycksbarn. 598
19361203 - Hejde och Gothem få daglig post. 516
19361203 - Kollekterna. 479
19361203 - Kollisionsolycka i Slite. 406
19361203 - Kungörelse. 283
19361203 - Kyrkliga ungdomsföreningens försäljning 400
19361203 - Luftförsvarsövningen 325
19361203 - Nya män i taxeringsnämderna. 1360
19361203 - Polisuniformer. 274
19361203 - Rasstambok för ädla hästar. 293
19361203 - REGINA - Draculas dotter. 550
19361203 - Reseffekt- & Leksaksaffären. 320
19361203 - ROXY - Maria Stuart. 561
19361203 - Skogsauktion 529
19361203 - Sökandena till sociala byrån. 361
19361203 - Temperatur och lufttryck 298
19361205 - Arbetsförmedlingen under november månad. 242
19361205 - Belöning till "Wiliandis" räddare. 276
19361205 - Byggnadsbestämmelserna i staden. 290
19361205 - De kommunala valen. 263
19361205 - Död. Maria Hägström. 394
19361205 - En adventsstund 312
19361205 - Fingeravtrycksutrustning åt landsfiskalen. 281
19361205 - Från artillerikåren. 259
19361205 - Från infanterikåren. 296
19361205 - Hushållningssällskapet 253
19361205 - Idrott och sport. 581
19361205 - Legala notiser. 307
19361205 - Lösöreauktion i Västkinde. 687
19361205 - Övergångsbestämmelserna 247
19361205 - Postbåten 266
19361205 - ROXY - Maria Stuart 556
19361205 - Skogsauktion i Stenkumla. 429
19361205 - Temperatur och lufttryck 275
19361205 - Två fiskebåtar borta i stormen. 547
19361205 - Visby Bio - Under skilda fanor. 558
19361205 - Visby torgpriser. 327
19361205 - Visbybiskopens lön. 367
19361207 - Auktion i Guldrupe 637
19361207 - Auktion visby. 430
19361207 - Bärgningsångaren Belos, 298
19361207 - Danskt ålyngel 396
19361207 - De fyra gotlandsfiskarna alltjämt försvunna. 479
19361207 - Den sedvanliga adventsstunden 344
19361207 - Död. Erik Carbo. 270
19361207 - Död. Niklas Petter Stuxberg. 582
19361207 - Dödsfall. 268
19361207 - Folkskollikareförbundets gotlandskrets 578
19361207 - Föreningen för den varmblodiga hästaveln 847
19361207 - Föreningen, Gotlands studenter i Stockholm 294
19361207 - Hjälp åt fiskare. 634
19361207 - Järnvägstrafiken. 617
19361207 - Landsbygden. Alva. 627
19361207 - Landsbygden. Björke. 638
19361207 - Landsbygden. Kappelshamn. 452
19361207 - Landsbygden. Väte. 432
19361207 - Luciafesterna börja. 265
19361207 - Lysning 300
19361207 - Premieringen av fisk. 299
19361207 - Rättegångssaker. 353
19361207 - REGINA - Gränsbrigaden 590
19361207 - Slite. 529
19361207 - Temperatur och lufttryck 295
19361207 - Till graven frid 338
19361208 - Biograferna. 670
19361208 - Död. Eva Maria Karlsson. 410
19361208 - Död. Ing-Mari. 307
19361208 - Död. KAROLINA PETTERSSON. 329
19361208 - Död. Maria Hägg. 477
19361208 - En adventsafton 290
19361208 - En kollision mellan bil och motorcykel 427
19361208 - Fiskvarorna premieras på Stora Torget. 285
19361208 - Förlovning 332
19361208 - Från hamnen. 299
19361208 - Gotlands militärförening 288
19361208 - Hästavelslånen. 396
19361208 - I här fört föreningsregister 321
19361208 - I här fört handelsregister 1041
19361208 - Klintehamn. 468
19361208 - Kustartilleriet. 270
19361208 - Läkarna. 313
19361208 - Landsbygden. Anga. 707
19361208 - Landsbygden. Bro. 539
19361208 - Landsbygden. Fårö. 676
19361208 - Landsbygden. Rone. 435
19361208 - Landsbygden. Vamlingbo. 499
19361208 - Landsbygden. Västerhejde. 490
19361208 - S:t Olofs sjukhus. 535
19361208 - Slite. 448
19361208 - Sparbankerna. 314
19361208 - Svenskt medborgarskap 627
19361208 - Temperatur och lufttryck 338
19361208 - Västergarnsfiskarnes öde. 366
19361209 - A.-B. Sylve Norrbys Bokhandel. 654
19361209 - Auktion i Lummelunda. 465
19361209 - Biograferna. 566
19361209 - Byggnadsplan för Ljugarn. 472
19361209 - C. Wilh. Pettersson 70 år. 608
19361209 - Död. Karl August Pettersson. 445
19361209 - Död. Karolina Steijner. 229
19361209 - Dödsfall. 326
19361209 - Förrådsbygge vid A. 7. 311
19361209 - Gotlands trupper. 262
19361209 - Gymnastikkonsulenten tackar. 265
19361209 - HANSA - Fripassagerare. 572
19361209 - HEMSE BIO - Nätter i Budapest 561
19361209 - Hyllad på 50-årsdagen 446
19361209 - Klinte-Biografen - Johan Ulfstjerna. 804
19361209 - Klintehamn. 466
19361209 - Landsbrygden. Burgsvik. 665
19361209 - Landsbrygden. Stenkumla. 558
19361209 - Liljeborgs 324
19361209 - Mera militärarbetare. 293
19361209 - Temperatur och lufttryck 317
19361209 - Till postmästare 279
19361209 - Utsträckt utskänkningstid å stadshotellet. 286
19361209 - Valen till domkapitlet. 394
19361209 - Visby Bio - Fröken blir piga. 558
19361211 - Auktion. 421
19361211 - Deltagande. August Lind. 198
19361211 - Död. Arvid Lindman. 304
19361211 - Död. Johannes Aron Johansson. 670
19361211 - Försvunnen. 268
19361211 - Från hamnen. 209
19361211 - Gotlands trupper. 240
19361211 - Härmed kungöres, 397
19361211 - Hejde kyrka har restaurerats. 517
19361211 - I här fört föreningsregister 349
19361211 - Insamlingen till Västergarnsfiskarne 339
19361211 - Inspektören godkänner lärareförslagen. 530
19361211 - Julskyltning i fred på Adelsgatan. 323
19361211 - Krigsfiskalerna. 184
19361211 - Kustflottans vintereskader, 189
19361211 - Kyrkovärden Buskas utsatt för olyckshändelse. 645
19361211 - Läkarna. 231
19361211 - Landsbygden. Grötlingbo. 425
19361211 - Läroverken. 217
19361211 - Liljeborgs Möbelaffär 631
19361211 - Luciafesterna. 255
19361211 - Mejerikontrollen. 402
19361211 - Skogsauktion. 522
19361211 - Temperatur och lufttryck 271
19361211 - Ungdomens Röda kors vid läroverket. 246
19361211 - Vägarbetena. 764
19361211 - Visby Beklädnadsaffär 387
19361211 - Visby nya polisstation. 811
19361212 - Arbetsstugans försäljning 294
19361212 - Avdikningslånen. 558
19361212 - Biograferna. 610
19361212 - Den försvunne från Hörsne, 564
19361212 - Död. Reinhold Wahlgren. 1034
19361212 - En flaskpost 269
19361212 - En olympisk afton 277
19361212 - En Röda körs-krets bildad i Träkumla. 629
19361212 - Från artillerikåren. 250
19361212 - Från hamnen. 257
19361212 - Gotlandstrupperna. 244
19361212 - Husmodersföreningens julmässa 280
19361212 - Kan radiumehemakompress anses som läkemedel? 427
19361212 - Kungörelse. 451
19361212 - Luciafesterna. 306
19361212 - Rikskommissionen 297
19361212 - Schenholms. 301
19361212 - Se go' afton Visby, 345
19361212 - Sextio år 312
19361212 - Spritpolisers centraliseras för mycket. 363
19361212 - Temperatur och lufttryck 338
19361212 - Till hingstpremieringarna i vår 1050
19361212 - Västergarnsinsamlingen 494
19361215 - A.-B. Theodor Pettersson 412
19361215 - Biograferna. 533
19361215 - Dagens postbåt 249
19361215 - De avgående ledamöterna i drätselkammaren, 303
19361215 - Död. Augusta Källström. 483
19361215 - Fastighetsaffär. 268
19361215 - För nit och redlighet i rikets tjänst. 264
19361215 - Från hamnen. 237
19361215 - Fritz Kahl 249
19361215 - Gotlands färd. 289
19361215 - Granlunds Cigarraffär 441
19361215 - Härmed kungöres, 287
19361215 - Hedrad gotländska. 279
19361215 - Inbrott i Etelhem. 548
19361215 - Ingen kuravdelning utanför lasarettet? 281
19361215 - J. Erik Siltbergs Automobilaffär 437
19361215 - Kustartilleriets förläggning. 420
19361215 - Kvarteret Nunnans bebyggande. 305
19361215 - Landsbygden. Alskog. 474
19361215 - Landsbygden. Fårösund. 433
19361215 - Landsbygden. Follingbo. 556
19361215 - Landsbygden. Garda. 477
19361215 - Landsbygden. Hablingbo. 430
19361215 - Landsbygden. Linde. 453
19361215 - Landsbygden. Ljugarn. 386
19361215 - Nya gatuarbeten. 305
19361215 - Rättegångssaker. 761
19361215 - Röda kors-krets även i Stånga. 576
19361215 - ROXY - Tider skola komma 570
19361215 - S:t Olofs sjukhus. 315
19361215 - Sotningstaxan kommer. 244
19361215 - Stadens folk- och småskolor 284
19361215 - Stiftelsen Solgårdar i Visby. 286
19361215 - Stilfull Röda Kors-fest i Ljugarn. 420
19361215 - Temperatur och lufttryck 294
19361215 - Till en byggmästarekurs, 446
19361215 - Till major i armén 236
19361215 - Tingshusbyggnadsskyldigheten. 242
19361215 - Transport från I. 20 till I. 18. 288
19361215 - Västergarnsinsamlingen. 456
19361215 - Vid skogsauktion 396
19361217 - Bebyggelsen av kvarteret Nynnan. 396
19361217 - Brevbäringslinjen Visby-Bäcks indrages. 430
19361217 - Det nya domkapitlet. 603
19361217 - Död. Agda Emilia Josefina Andersson. 327
19361217 - Dödsfall. 389
19361217 - Ett ståtligt vandringspris 339
19361217 - Femtio år 367
19361217 - Gudstjänstasmmanlysning. 772
19361217 - Gudstjänsterna till skolan. 622
19361217 - HANSA - 309 med omnejd. 537
19361217 - Klintehamn. 597
19361217 - Kustartilleri i Fårösund eller Visby? 727
19361217 - Kyrkoherdeval i Kräklingbo 7 febr. 592
19361217 - Läkarna. 446
19361217 - Landsbygden. Dalhem. 568
19361217 - Landsbygden. Fröjel. 625
19361217 - Landsbygden. Stenkumla. 421
19361217 - Ny hotellbyggnad i kvarteret Börsen. 296
19361217 - Poststation i Hangvar. 596
19361217 - Prästerskapet. 921
19361217 - Temperatur och lufttryck 360
19361217 - Värdefulla bräder i Kräklingbo kyrka. 631
19361217 - Visby Bio - I skuggan av giljotinen 543
19361218 - Biograferna. 640
19361218 - Biskop Ysander predikar i radiojalottan. 223
19361218 - Bröllop 294
19361218 - Eldsvåda i Bunge. 606
19361218 - Ersättning för förlorad fiskredskap. 567
19361218 - Folkskolestyrelsen 265
19361218 - Genom offentlig auktion, 482
19361218 - Godkända vägförslag. 731
19361218 - Gotlands trupper. 311
19361218 - Gotlandsbanorna. 565
19361218 - Kalvskinnshusets utsträckning klarnar. 296
19361218 - Kungliga Gotlands kustartillerikår. 257
19361218 - Kungörelse om sjöfynd. 288
19361218 - Landsbygden. Träkumla. 516
19361218 - Lotsarnas hemvägsersättning. 694
19361218 - Reste med båten — anhölls Nynäshamn. 577
19361218 - Skogsauktion i Fröjel 436
19361218 - Slite. 454
19361218 - Systemaktiebolaget i Visby. 341
19361218 - Temperatur och lufttryck 341
19361218 - Terminsavslutning 258
19361218 - Till ordinarie folkskollärarinna 252
19361218 - Tipsmedel till Visby och Slite idrottsplatser. 436
19361218 - Visby Bryggeri. 986
19361219 - Bättre postbefordran. 491
19361219 - Det gotländska kustartilleriet. 505
19361219 - Det måste göras något. 272
19361219 - Död. John Petter Pettersson. 428
19361219 - Dränering av Visby flygfält. 270
19361219 - Egnahemslån till länet. 221
19361219 - Femtio år 260
19361219 - Förste provinsialläkarens epidemirapport 843
19361219 - Från artillerikåren. 228
19361219 - Från hamnen. 205
19361219 - Från infanterikåren. 260
19361219 - Fyrmästaren avgår. 664
19361219 - Häktad. 521
19361219 - Hästpremieringsnämderna. 266
19361219 - Kungörelse. 485
19361219 - Kustartillerikårens förläggning. 272
19361219 - Landsbygden. Hangvar. 402
19361219 - Landsbygden. Hejde. 491
19361219 - Naftasyndikat slipper betala skatt i Visby. 300
19361219 - På väg mot sommaren. 272
19361219 - Poliskollegium 261
19361219 - Postbudet får högre ersättning. 361
19361219 - Schenholms 302
19361219 - Skattetungda kommunerna. 1139
19361219 - Södra kontraktet. 849
19361219 - Svinräkningen. 237
19361219 - Temperatur och lufttryck 296
19361219 - Terminsavslutning vid läroverket 216
19361219 - Till ett fyrvaktarförordnande 337
19361219 - Till syssloman vid Gotlands läns lasarett 325
19361219 - Utryckning och hemförlovning. 244
19361221 - Bärgningsångaren Belos, 526
19361221 - De värdefulla bräderna i Kräklingbo kyrka. 790
19361221 - Död. Adolf Palmquvist. 574
19361221 - Egnahemsnämden i Gotlands län. 287
19361221 - En äventyrlig resa 645
19361221 - FAMILJENS HEMLIGHET 355
19361221 - Fårö får skolstyrelse till årsskiftet. 545
19361221 - Fortifikationen och kronans nybyggnader. 294
19361221 - Från hamnen. 316
19361221 - Gotländska missionsförbundets ungdom 443
19361221 - Ingenjörsexamen 420
19361221 - Jordbrukskommissionen. 564
19361221 - Landsbygden. Hablingbo. 436
19361221 - Landsbygden. Hejde. 983
19361221 - Landsbygden. Lärbro. 709
19361221 - Landsbygden. Linde. 344
19361221 - Landsbygden. Rute. 387
19361221 - Landsbygden. Väte. 388
19361221 - Lärarinneexamen 272
19361221 - Nya skogsavverkningar på Sandön? 622
19361221 - REGINA - Glömda ansikten. 515
19361221 - ROXY - Barbarkusten. 500
19361221 - Temperatur och lufttryck 321
19361221 - Tullverket. 395
19361221 - Understöd åt fiskare. 476
19361221 - Utbildning vid infanterikanon 227
19361221 - Värnpliktiga från västra Sverige till Gotland. 246
19361221 - Visby Bio - Mannen som sålde sitt liv. 523
19361221 - Visby klubb 288
19361222 - Biograferna. 584
19361222 - Död. Karl Johan Levander. 962
19361222 - Finska ångaren Aura, 460
19361222 - Genom offentlig auktion, 441
19361222 - Gotska Sandöns fyrplats 576
19361222 - Gottlanders läderfabrik i aska. 485
19361222 - K. J. Levander. 644
19361222 - Landsbygden. Alva. 524
19361222 - Landsbygden. Bäl. 637
19361222 - Landsbygden. Eskelhem. 573
19361222 - Landsbygden. Östergarn. 577
19361222 - Landsbygden. Sproge. 820
19361222 - Landsbygden. Vamlingbo. 542
19361222 - Landsfiskalen får bo i Havdhem. 629
19361222 - Lönetursberäkningen för landsfogden. 254
19361222 - Ordningsstadgan för rikets 370
19361222 - S:t Olofs sjukhus. 270
19361222 - Skogsauktion 547
19361222 - Skogsauktion i Kräklingbo. 622
19361222 - Skogsavverkningarna på Gotska Sandön. 529
19361222 - Slite. 411
19361222 - Tack. Reinhold Wahlgren. 595
19361222 - Temperatur och lufttryck 291
19361222 - Till den sista vilan 267
19361222 - Västergarnsinsamlingen 382
19361222 - Vid Katrineholms 401
19361223 - 800 kr. för silverfyndet i Buttle. 619
19361223 - Apotekarna. 397
19361223 - Auktion i Hemse. 383
19361223 - Auktion i Stånga. 466
19361223 - Bilskattemedlen. 236
19361223 - Död. Jakob Henrik Hafdelin. 541
19361223 - Död. Malte. 579
19361223 - Doktor Carlson föreslagen till fältläkare. 242
19361223 - Ekonomiska kartläggningen. 216
19361223 - En Parisergotlänning i stan. 371
19361223 - Från artillerikåren. 239
19361223 - Från infanterikåren. 222
19361223 - Kommunalkursen i Hemse. 332
19361223 - Kreaturs- & Virkesauktion i Hall. 628
19361223 - Kreatursauktion i Stenkumla. 458
19361223 - Landsbygden. Burs. 675
19361223 - Landsbygden. Fröjel. 516
19361223 - Landsbygden. Lau. 458
19361223 - Landsbygden. Lojsta. 401
19361223 - Landsbygden. Vamlingbo. 420
19361223 - Lantmannaskolan. 380
19361223 - Lösöreauktion i Västergarn. 359
19361223 - Magistratens arbetsordning. 223
19361223 - Översten får betala 185
19361223 - Postbefordringen. 368
19361223 - Reservarbete å Broväg? 235
19361223 - Statsbidrag till dikningsbesiktning. 260
19361223 - Styrelsen för Gotlands 363
19361223 - Temperatur och lufttryck 331
19361223 - Till stadssjuksköterska 390
19361228 - Biograferna. 632
19361228 - Bröllop 483
19361228 - Deltagande. Åke Håkansson. 446
19361228 - Död. Helmer Andersson. 283
19361228 - Död. Hulda Kristina. 431
19361228 - Död. Karl Oskar Rohndal. 413
19361228 - Död. MARGARETA. 427
19361228 - Emil Effert död. 420
19361228 - En gravskändning 450
19361228 - Ett lappläger 323
19361228 - Får Gotland ej behålla sin biskop? 282
19361228 - Femtio år 273
19361228 - Folkbildningsförbundets Hemsekurs. 390
19361228 - Förlovade 799
19361228 - Förlovning 633
19361228 - Från hamnen. 310
19361228 - Från Madrid-fronten. 237
19361228 - Gotland har 663 utrikes födda personer. 225
19361228 - HANSA - Cirkusblod 537
19361228 - Inskrivningarna au flygvapnet. 257
19361228 - Kraft i arm, mod i barm... 689
19361228 - Landsbygden. Eksta. 577
19361228 - Landsbygden. Follingbo. 435
19361228 - Landsbygden. Fröjel. 444
19361228 - Landsbygden. GARDA. 414
19361228 - Landsbygden. Ljugarn. 392
19361228 - Leverantörer till Aktiebolaget 579
19361228 - Lösöreauktion i Visby. 276
19361228 - Mälarhöjdens brottarbesök. 336
19361228 - Offentlig stämning. 269
19361228 - Patriotiska sällskapets guldmedalj 336
19361228 - REGINA - Skeppsbrutne Max. 589
19361228 - Revykabareten Se go afton Visby, 348
19361228 - ROXY - Sången om skogarnas folk. 469
19361228 - Specialist på myntmätare i farten. 259
19361228 - Temperatur och lufttryck 366
19361228 - Till elev i polisskolan 277
19361228 - Till statens justerare 262
19361228 - Verkligt sällsynta julgäster 499
19361228 - Vigsel. 609
19361228 - Visby Bio - Familjens hemlighet 497
19361228 - Visby skyttegille 295
19361228 - VISBY TEATER - Se goafton Visby. 292
19361229 - Biograferna. 508
19361229 - Bröllop 645
19361229 - Den tidiga våren. 356
19361229 - Död. EBBA. 649
19361229 - Död. J. P. Lidéhn. 396
19361229 - Död. John Johansson. 320
19361229 - Död. MARGOT. 316
19361229 - Femtio år 237
19361229 - Flera myntmätare hemsökta. 243
19361229 - Förlovning 452
19361229 - Fortbildningskurs lör småskollärarinnor. 384
19361229 - Gotlands-Posten. 883
19361229 - Klintebiografen 568
19361229 - Läkardistriktens indelning. 609
19361229 - Lots- och fyrstaten. 422
19361229 - Nya fund i Nunnan. 322
19361229 - Slite hamn. 474
19361229 - Statstjänstemännens bisysslor. 253
19361229 - Temperatur och lufttryck 394
19361229 - Vårpremieringen av hingstar 262
19361229 - Visby behöper kemisk station. 287
19361229 - Visby valskvarn vill mala utländskt vete. 307
19361230 - 1,600 arbetsoförmögna på Gotland. 226
19361230 - Arvsfonden för ej klandertalan. 493
19361230 - Auktion å skog. 506
19361230 - Bilbesiktningsmanstjänsten 313
19361230 - Bro gille 609
19361230 - Deltagande. Karl Johan Levander. 626
19361230 - Död. Alida Thorkelson. 279
19361230 - Död. Emma Falck. 278
19361230 - Död. Frans Petter Hejdenberg. 411
19361230 - Död. Katarina Lovisa Sjögren. 243
19361230 - Dödsfall. 553
19361230 - Eldsvåda i Västkinde. 626
19361230 - Från artillerikåren. 248
19361230 - Från hamnen. 295
19361230 - Från onsdagskonseljen. 263
19361230 - Hemse. 540
19361230 - Magasinabolaget går i likvidation. 284
19361230 - Myntmätarstölderna fortsätta. 327
19361230 - Ofoget på Träkumla kyrkogård 597
19361230 - Rättegångssaker. 488
19361230 - Rävjakt julafton i Västerhejde. 503
19361230 - Skogsrussens bevarande. 398
19361230 - Söndagsskolan i Mästerby 70 år. 567
19361230 - Temperatur och lufttryck 350
19361230 - Till folkskollärare 516
19361230 - Till revisor 260
19361230 - Tillstyrkt friköpsansökan. 428
19361230 - Vänge pastorat. 437
19361230 - Veterinärerna. 393
19361230 - Visby lasarett får gott betyg. 376
19361231 - 38 år i stadens tjänst. 334
19361231 - Den uppskjutna värnpliktstjänstgöringen. 209
19361231 - Fårö får skolstyrelse vid årsskiftet. 542
19361231 - Fordonsinspektionen. 249
19361231 - Förlovning 402
19361231 - Gotlands infanterikår. 292
19361231 - HANSA - Söder om landsvägen 462
19361231 - Ladagårdsbranden i Västkinde 452
19361231 - Landsbygden. Alskog. 537
19361231 - Landsbygden. Anga. 681
19361231 - Landsbygden. Hablingbo. 601
19361231 - Landsbygden. Lärbro. 419
19361231 - Landsbygden. Öja. 492
19361231 - Ny ordförande i arbetslöshetskommittén. 275
19361231 - Signalunderbefälaskola 223
19361231 - Sjömansvårdsstyrelsen. 227
19361231 - Temperatur och lufttryck 279
19361231 - Ubåten Draken på äventyr. 235
Slite. Från hamnen. 495