1936

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19281102 - Lösöreauktion i Västkinde. 625
19281102 - Stiftelseurkund. 378
19360602 - A.-B Öfverstekvarn 358
19360602 - Armén. 287
19360602 - Bröllop 432
19360602 - Byrådirektör J. V. Sandström 268
19360602 - Död. Axel Ericson. 423
19360602 - Död. Elisabeth Pettersson. 335
19360602 - Död. Eric Olof Granberg. 287
19360602 - Död. Ida Johansson. 424
19360602 - Död. Karl Ernst Ahlberg. 390
19360602 - Död. P. L. Wallin. 536
19360602 - Dödsfall. 397
19360602 - En cementeringskurs, 570
19360602 - Ett organisationemöte för Fårö 449
19360602 - Ett ståtligt bröllop 450
19360602 - Folkskollärarinneexamen 361
19360602 - Från Visby horisont. 283
19360602 - Fylleriet har sällan motbok. 238
19360602 - Gotlands skytteförbund 256
19360602 - Gotlänning avliden i Amerika. 225
19360602 - I kronohäktet 260
19360602 - Klintehamn. 429
19360602 - Kronans uppköp av varmblodiga hästar. 229
19360602 - Kyrkoherdetjänsten i Lärbro. 390
19360602 - Landsbygden. Alskog. 419
19360602 - Landsbygden. Burs. 500
19360602 - Landsbygden. Garda. 401
19360602 - Landsbygden. Hangvar. 317
19360602 - Landsbygden. Kappelshamn. 278
19360602 - Landsbygden. Martebo. 417
19360602 - Lilla Karlsö 369
19360602 - Lotsverket. 194
19360602 - Lysning 233
19360602 - Lysning 211
19360602 - Nämdemansed 312
19360602 - På sin sjuttioårsdag 226
19360602 - Prästvigningen 231
19360602 - Rättegångssaker. 489
19360602 - Springaren 223
19360602 - Studentexamen 217
19360602 - Temperatur och lufttryck 171
19360602 - Tullverket. 214
19360602 - Vid stadens folk- och småskolor 312
19360603 - Anslag till bitr. landsfiskal. 287
19360603 - Arbetsförmedlingsanstalten. 202
19360603 - Arbetslösheten minskar kraftigt. 163
19360603 - Beredskapsarbeten vid gator och vägar. 203
19360603 - Död. Amanda Stengvist. 341
19360603 - Död. Ida Lovisa Olsson. 355
19360603 - Donationen till Otheme kommun godkännes. 267
19360603 - En medborgarskapsfråga. 164
19360603 - Flygfältsfrågan. 200
19360603 - Landsbygden. Lau. 453
19360603 - Landsbygden. Öja. 420
19360603 - Landsbygden. Väte. 318
19360603 - Landsfiskalerna. 526
19360603 - Med. lic.-examen 208
19360603 - Rättegångssaker. 775
19360603 - Sjuttiofem år 360
19360603 - Studentexamen 194
19360603 - Temperatur och lufttryck 206
19360603 - Till vattenrättsnämdeman 203
19360604 - D. B. V:s sparbank 193
19360604 - En olyckshändelse i Stånga, 893
19360604 - En vådlig bilfärd. 695
19360604 - Fälttjänstövningar d Gotland. 177
19360604 - Femtio år 442
19360604 - Fyrplatserna. 769
19360604 - Hemse Bio - Äventyr i pyjamas. 519
19360604 - Hemse. 279
19360604 - Högre allmänna läroverket. 178
19360604 - Holmert:s fotomagasin. 200
19360604 - Kokvagnskurs för lottor. 240
19360604 - Landsbygden. Anga. 514
19360604 - Landsbygden. Fröjel. 447
19360604 - Landsbygden. Hablingbo. 361
19360604 - Landsbygden. Hejdeby. 339
19360604 - Landsbygden. Kräklingbo. 722
19360604 - Landsbygden. Näs. 450
19360604 - Landsbygden. Stånga. 500
19360604 - Landsbygden. Vamlingbo. 397
19360604 - Landsstaten. 158
19360604 - Lungundersökning hos Gotlandsbeväringen. 161
19360604 - Posten. 176
19360604 - Provårskandidaterna. 269
19360604 - Rättegångssaker. 468
19360604 - Sjöförklaring 211
19360604 - Studentexamen 183
19360604 - Svenska flaggans dag 169
19360604 - Temperatur och lufttryck 229
19360604 - Tillkännagivande 369
19360604 - Tulluppbörden 195
19360604 - Veterinarvården vid Gotlandstrupperna, 167
19360604 - Visby Bio - Full hand. 440
19360605 - Anbud å skogsdikning. 313
19360605 - Anbud. 189
19360605 - Ångfartygs A.B. Gotland. 221
19360605 - Arbetsförmedlingen under maj månad. 202
19360605 - Arbetsförmedlingskonferens. 203
19360605 - Auktion i Kräklingbo. 774
19360605 - Biograferna. 456
19360605 - Brottsligheten i länet. 183
19360605 - Död. Lovisa Svensson. 348
19360605 - Död. VICTOR WESTBERG. 237
19360605 - Dödsfall. 811
19360605 - En velocipedordonnansskola 221
19360605 - Entreprenadauktion 280
19360605 - Gotländska försvarets ordnande. 245
19360605 - Hamnnytt. (Slite hamn). 313
19360605 - Hembygdsfesten å Lojsta slott 638
19360605 - Höauktion. 315
19360605 - Kustartillerlförsvaret på Gotland. 229
19360605 - Landsbygden. Eke. 500
19360605 - Nyheter i trafikreglementet. 189
19360605 - Småskollärarinneexamen 212
19360605 - Spriten och körkortsindragningarna. 214
19360605 - Stadsfullmäktige 219
19360605 - Temperatur och lufttryck 206
19360605 - Wisby Segelsällskap 202
19360606 - Appelquists Bilaffär. 294
19360606 - Betty Nilssons Eftr. 235
19360606 - Bokföringskunnigt taxeringsbiträde. 192
19360606 - Död. Carl Johan Ohlsson. 280
19360606 - Flickskolans årsavslutning 502
19360606 - Från hamnen. 184
19360606 - Gotlandstruppernas nya stater. 195
19360606 - Kaffekrogarna på fiskeläget. 896
19360606 - Kungörelse. 280
19360606 - Läkarne. 427
19360606 - Landsbygden. Alskog. 374
19360606 - Landsbygden. Fröjel. 342
19360606 - Landsbygden. Hörsne. 440
19360606 - Lotsverket. 184
19360606 - Med Fiskskjuts på 1890-talet. 749
19360606 - Om gymnastikens dag i morgon 200
19360606 - Postmästartjänsten 191
19360606 - Statsbidrag till 1936 års hästpremiering. 185
19360606 - Statsbidrag till fiskets främjande. 210
19360606 - Statshjälp åt två fiskare. 410
19360606 - Tågtidtabell 227
19360606 - Telegrafkommissarietjänsten 184
19360606 - Temperatur och lufttryck 205
19360606 - Travtävlingar i samband med 190
19360606 - Turistlitteratur. 200
19360606 - Ubåten Hajen 211
19360608 - Apoteken. 191
19360608 - Auktion i Rute. 372
19360608 - Bland de elever, 173
19360608 - Död. Axel Ericson. 226
19360608 - Död. Hilda Petersohn. 486
19360608 - Död. Hildegard Moberg. 184
19360608 - Död. J. P. L. Johansson. 194
19360608 - Död. Karolina Ahlkvist. 274
19360608 - Död. Lars Oskar Adolf Kristiansson. 253
19360608 - Död. Maria Ihre. 219
19360608 - Död. Oskar Andersson. 444
19360608 - Dödsfall. 516
19360608 - En våldsam motorcyklist 1008
19360608 - Examen. 311
19360608 - Fängelse för rattfylleri. 193
19360608 - Folkskollärareexamen 346
19360608 - Från hamnen. 197
19360608 - Gymnastikens dag. 162
19360608 - Klintehamn-Roma järnvagsaktiebolag 329
19360608 - Landsbygden. Burs. 511
19360608 - Landsbygden. Hejde. 291
19360608 - Landsbygden. Lärbro. 389
19360608 - Lösöreauktion i Boge. 482
19360608 - Motorfartyget Gotland 226
19360608 - Motorföreningens idealfartstävling 1012
19360608 - Nykterhetskursen. 305
19360608 - Postverket. 207
19360608 - Rättegångssaker. 208
19360608 - Slite 270
19360608 - Stadsrevisorernas berättelse. 187
19360608 - Temperatur och lufttryck 186
19360608 - Veterinärerna. 291
19360608 - Visby Bio - Jungfrun av Orleans. 399
19360608 - Visby Metallgjuteri. 232
19360608 - Visby varpklubb 205
19360609 - Allmän idrott. 323
19360609 - Apoteket i Klintehamn. 394
19360609 - Åttio år 218
19360609 - En gotländsk handelsman av gamla stammen. 1134
19360609 - Folkskoleinspeletören 187
19360609 - Folkskollärareexamen 312
19360609 - Från hamnen. 185
19360609 - Friluftskonsert 204
19360609 - Gotlandsfotboll. 513
19360609 - Hästpremieringarna 1936. 845
19360609 - Ingeniörsexamen 249
19360609 - Jordfästning. Maria Ihre. 199
19360609 - Kronan säljer sina egendomar? 510
19360609 - Nedsatt biljettpris för sjömän 168
19360609 - S. L. U:s gotlandistrikt 198
19360609 - Slite. Årsanslutning 506
19360609 - Stadsbidrag till skolskjutsar Rute skoldistrikt. 261
19360609 - Studentjubileum. 584
19360609 - Svenska folkskolans vänner 416
19360609 - Temperatur och lufttryck 185
19360609 - Till den sista vilan 180
19360610 - Ändrade stadsplanen i kv. Granen. 165
19360610 - Anslag till gymnastikkurs i Visby. 187
19360610 - Arbetslösheten. 262
19360610 - Års- och revisionsberättelser 203
19360610 - Billigare elektrisk ström i Visby. 188
19360610 - Breddningen av Lännavägen. 155
19360610 - Död. Charlotte Beckman. 173
19360610 - En luftskyddsförening 194
19360610 - Fattigvårdens reglemente 207
19360610 - Femtio år 659
19360610 - Infäste 217
19360610 - Ingen ersättning till polisvikarie. 185
19360610 - Inskrivningen av barn 175
19360610 - Kungörelse. 386
19360610 - Landsbygden. Eskelhem. 370
19360610 - Landsbygden. Hangvar. 549
19360610 - Militärläkarna. 190
19360610 - Poliskonstapel Nygren åberopar tjänstgöringsbetyg. 196
19360610 - Sjöfarten i Slite. 331
19360610 - Sommartidtabellen för Vesterhejdebanan 322
19360610 - Temperatur och lufttryck 224
19360610 - Till A. B. F:s Köpenhamnsresa 202
19360610 - Utsträckt utskänkningstid 182
19360610 - Visby stad mur 205
19360610 - Yrkesskolorna. 186
19360611 - Apoteket i Visby. 186
19360611 - Appelquists Bilaffär. 287
19360611 - BASAR 371
19360611 - Död. Karl Anders Olof. 263
19360611 - Död. Margit. 199
19360611 - Enskedepojkarnas musikkår 188
19360611 - Femtioårsjubileum 175
19360611 - Foderauktion i Hall. 494
19360611 - Från hamnen. 256
19360611 - Landsbygden. Tofta. 296
19360611 - Landsbygden. Vallstena. 505
19360611 - Landsbygden. Västerhejde. 432
19360611 - Lotsångaren Stockholm 408
19360611 - Revidering av S. J:s godstaxa önskvärd. 170
19360611 - Slite. 333
19360611 - Statsunderstöd till flickskolan. 205
19360611 - Telegrafverket. 185
19360611 - Temperatur och lufttryck 248
19360611 - Timmeravverkningen på Gotaka Sandön 336
19360612 - Anbud 397
19360612 - Ångf. Visby 232
19360612 - Biograferna. 522
19360612 - Bröllop 190
19360612 - Död. Anna Helena Josefina Wigström. 308
19360612 - Död. Charlotte Beckman. 197
19360612 - Död. Eva. 236
19360612 - Död. Gunnar. 285
19360612 - Fräck inbrottsstöld i Kräklingbo. 977
19360612 - Från hamnen. 215
19360612 - Gotlands artillerikår. 183
19360612 - Gotlands Tandläkaresellskap. 509
19360612 - Gotlandstrupperna. 188
19360612 - Grävningsundersökning å Fornellska tomten? 222
19360612 - Konserveringsarbeten i Hejde kyrka. 274
19360612 - Kyrkliga ungdomskursen 385
19360612 - Landsbygden. Alskog. 387
19360612 - Lantmätarna. 195
19360612 - Moskvaradions f. d. hallåman talar i Visby. 229
19360612 - Sångarevenemang i midsommar. 216
19360612 - Statsbidrag till nötboskaps- och svinavelns främjande. 171
19360612 - Stuteristaten. 170
19360612 - Temperatur och lufttryck 234
19360612 - Upptagningshemmen. 211
19360613 - Anbud å varulager. 262
19360613 - Ångaren Visbys Köpenhamnsresa. 174
19360613 - Arméns radiomateriel. 179
19360613 - D. B. V:s Paviljong. 209
19360613 - Död. Augusta Karolina Lagerkvist. 413
19360613 - Död. DORTHY. 237
19360613 - Död. Maria Katarina Elisabet Bogström. 355
19360613 - Död. Sven. 442
19360613 - Flygtrafiken. 367
19360613 - Foderauktion i Etelhem. 387
19360613 - Foderauktion. 183
19360613 - Fördelning av arméns byggnadsanslag. 430
19360613 - Från hamnen. 218
19360613 - Fruntimmerssamfundet 207
19360613 - Gotland sänder 15 man till riksskyttetävlingen. 626
19360613 - Gotlands infanterikår. 175
19360613 - Gotländska mästare. 249
19360613 - Högre allmänna läroverket. 194
19360613 - Höslåtter. 177
19360613 - Inbrottsstölden i Kräklingbo, 523
19360613 - K. m:ts bemyndigande obehövligt. 300
19360613 - Landsbygden. Hellvi. 350
19360613 - Lösöreauktion i Visby. 192
19360613 - Militärläkarne. 150
19360613 - På sin 50-årsdag 545
19360613 - Skogvaktaren får icke kvarstå i tjänst. 355
19360613 - Som kindergartenlärarinna 191
19360613 - Temperatur och lufttryck 227
19360615 - Affärsöverlåtelse. 281
19360615 - Alla som hava fordringar 793
19360615 - Ångaren Drottens avgångstid 183
19360615 - Apoteken. 204
19360615 - Beväringsinryckning 205
19360615 - Bröllop 1009
19360615 - Död. Karl Adolf Ardell. 281
19360615 - Dödsfall. 164
19360615 - Eldsvåda i Sproge. 853
19360615 - En verklig lustresa 288
19360615 - Ett skolmöte i Lärbro 374
19360615 - Femtio år 252
19360615 - Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge 394
19360615 - Från hamnen. 188
19360615 - Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille 178
19360615 - Höauktion i Burs. 457
19360615 - Korsbetningsfynden utställas i Köpenhamn. 200
19360615 - Kronohäktet i Visby. 211
19360615 - Landsbygden. Bunge. 433
19360615 - Landsbygden. Väte. 244
19360615 - Lysning 210
19360615 - Mellankommunala prövningsnämden. 197
19360615 - Olyckshändelse på I. 18. 524
19360615 - Olyckshändelse vid Bondarve i Fole. 780
19360615 - Olyckshändelse vid Halfoser i Dalhem. 905
19360615 - Rättegångssaker. 703
19360615 - Slummens sommarhem för gamla. 293
19360615 - Svenska Amerikalinjens 196
19360615 - Temperatur och lufttryck 229
19360615 - Till den sista vilan 292
19360615 - Tullverket. 212
19360615 - Värmeledning i Hejde kyrka. 265
19360616 - Död. Maria Ihre. 211
19360616 - Foderauktion i Etelhem. 414
19360616 - Från hamnen. 227
19360616 - Landsbygden. Hangvar. 370
19360616 - Landsbygden. Vallstena. 307
19360616 - Lösöreauktion i Visby. 200
19360616 - Sextio år 625
19360616 - Slite. 351
19360616 - Statsbidrag till nykterhetsnämderna. 201
19360616 - Temperatur och lufttryck 224
19360616 - Till simlärare 211
19360616 - Tullverket. 221
19360616 - Utländsk ost tillverkas på Gotland? 198
19360616 - Värnplikten på Gotland. 182
19360616 - Visbyfynden röna smickrande 203
19360617 - Apoteket i Hemse. 270
19360617 - Arkeologisk undersökning i kvarteret Nunnan. 219
19360617 - Badgäster vid Kneippbyn. 208
19360617 - Död. Elin Pettersson. 294
19360617 - En centralkassa för jordbrukskredit, 281
19360617 - Epidemirapporten. 307
19360617 - Foderauktion i Buttle. 399
19360617 - Foderauktion. 366
19360617 - Föreningen Visby bollklubb 233
19360617 - Från hamnen. 197
19360617 - Köpenhamnsresenärerna 192
19360617 - Landsbygden. Alskog. 412
19360617 - Landsbygden. Rone. 302
19360617 - Landsbygden. Stånga. 562
19360617 - Lärarebostäderna i Lummelunda. 281
19360617 - Nöjesfältet 203
19360617 - Provårskandidaterna. 267
19360617 - Sextio år 431
19360617 - Slite. 320
19360617 - Statens bostadslån. 204
19360617 - Statsunderstöd till yrkesskolorna. 200
19360617 - Stora Carlsö. 390
19360617 - Temperatur och lufttryck 239
19360617 - Till e. o. lärare 243
19360617 - Till spelmanstävlingen å Lojsta slott 635
19360618 - Cykeltjuv med otur. 1097
19360618 - Cykeltjuv med otur. 534
19360618 - Den stora hundutställningen 184
19360618 - Död. Albert Jonsson. 193
19360618 - En sextioåring. 457
19360618 - Från hamnen. 185
19360618 - Genom exekutiv auktion, 417
19360618 - Herr Engberg kommer icke till Lojsta. 217
19360618 - Infanterikårens musikkår 205
19360618 - Jägargillets jubileumsskjutningar, 204
19360618 - Köpenhamnsresenarerna hemma igen. 188
19360618 - Livlig trafik i Visby hamn i midsommar. 179
19360618 - Löfveberg & Petersson A.-B. 183
19360618 - Lotsångaren Stockholm, 627
19360618 - Några humoristiska akvareller, 205
19360618 - På sin 50-årsdag 251
19360618 - Prästerskapet. 287
19360618 - Sammanlysning av gudstjänster. 407
19360618 - Sjuttio år 273
19360618 - Statsbidrag till två klagande sjukkassor. 435
19360618 - Styrmansexamen 497
19360618 - Temperatur och lufttryck 218
19360618 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 818
19360618 - Till vikarierande folkskollärare 508
19360618 - Turister och turistångare. 207
19360618 - Ungsvenskt semesterläger på Gotland. 467
19360618 - Weekendtrippar till Ljugarn 301
19360619 - Anbud 432
19360619 - Arvsfonden avstår från klandertalan. 205
19360619 - Död. Eurenia Maria Piehl. 236
19360619 - Död. Kurt Anton Johnsson. 312
19360619 - En kurs i beteskultur 301
19360619 - Flygvapnet. 265
19360619 - Foderauktion i Guldrupe. 433
19360619 - Foderauktion i Stenkumla. 320
19360619 - Foderauktion. 210
19360619 - Försvarets fastigheter. 252
19360619 - Från hamnen. 179
19360619 - Häradsskrivarne. 192
19360619 - Höauktion vid Sudergårda, Hellvi. 332
19360619 - I tävlingen om Slitepokalen 482
19360619 - Kräklingbostölden uppklarad. 1218
19360619 - Kronohäktet. 198
19360619 - Militärläkarne. 184
19360619 - Nationalsocialisterna 563
19360619 - Program 253
19360619 - Sextio år 217
19360619 - Solförmörkelsen i morse 180
19360619 - Spåntak bäst på Hemse kyrka. 273
19360619 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 678
19360619 - Stor auktion i Hogrän. 347
19360619 - Stor möbelauktion i Slite. 322
19360619 - Styrmansexamen 267
19360619 - Temperatur och lufttryck 198
19360619 - Till brännmästare 199
19360620 - Ångaren Nestor på grund. 551
19360620 - Ännu ej pastorsexpedition i Slite hamn. 278
19360620 - Anslag till armén. 194
19360620 - Anslag till rekryteringskostnader. 178
19360620 - Anslag till sjömanshuset. 187
19360620 - Anslag till vägingenförskontoret. 200
19360620 - Bröllop 471
19360620 - D. B. V:s sparbank. 172
19360620 - Död. Amalia Klingvall. 255
19360620 - Död. Klara Mathilda Ahlström. 262
19360620 - Död. Natalia Maria Josefina Silfvergren. 472
19360620 - Eldsvådeunge på Adelsgatan. 585
19360620 - En stöld av spritvaror 526
19360620 - Fastighetsauktion i Hejde. 263
19360620 - Fastighetsauktion i Lärbro. 393
19360620 - Flygtrafiken 155
19360620 - Foderauktion. 235
19360620 - Från hamnen. 170
19360620 - Gotlands infanterikår. 190
19360620 - Gotlands luftskyddsförenings styrelse 419
19360620 - Högre allmänna läroverket. 167
19360620 - I Amerika avlidna gotlänningar. 414
19360620 - Kyrkligt. 444
19360620 - Landsbygden. Sundre. 372
19360620 - Prostvisitation 513
19360620 - SLITE. 314
19360620 - Svenskt medborgarskap för andra gången. 376
19360620 - Temperatur och lufttryck 235
19360622 - Ångaren Nestors grundstötning 425
19360622 - Anslag till militärbefälet. 174
19360622 - Cykelstölderna börja taga fart 186
19360622 - Död. Agnes Hallin. 267
19360622 - Död. Karin Enqvist. 230
19360622 - Död. Maria Wallin. 317
19360622 - Död. Matilda Karolin Stenberg. 393
19360622 - Död. Mattias Uddin. 289
19360622 - Femtio år 183
19360622 - Folkräkningen. 179
19360622 - Från hamnen. 191
19360622 - Gotlands handelsflotta 172
19360622 - Gotlands infanterikår. 181
19360622 - Gotländska sångfesten har börjat. 387
19360622 - Hotell Karlshäll 724
19360622 - Hyllningarna för konsul C. I. Kolmodin 195
19360622 - Kyrkostämmans beslut står fast. 348
19360622 - Lustjakterna. 177
19360622 - Midsommarfesten å Lojsta slott. 293
19360622 - Midsommarfirandet på Högklint 183
19360622 - Midsommarstängningen. 161
19360622 - Midsommartraftken 170
19360622 - O. S. Björkman & C:o Aktiebolag i Visby. 216
19360622 - Rättegångssaker. 389
19360622 - Sextio år 290
19360622 - Stångaspelen. 360
19360622 - Studentexamen 534
19360622 - Svenska uppfinnarföreningen 385
19360622 - Tandläkarna. 318
19360622 - Temperatur och lufttryck 197
19360622 - Vid Kneippbyn 180
19360623 - Även maj var varm på Gotland. 165
19360623 - Båtarnas avgångstid. 138
19360623 - Brandkåren 158
19360623 - Död. Gustav Adolf Johansson. 266
19360623 - Förlovning 256
19360623 - Gotlands artillerikår. 179
19360623 - Gotlands motorförenings styrelse 420
19360623 - Hamnen. 229
19360623 - Heimdals riksungdomsstämma. 165
19360623 - Hjärtligt hyllad på 60-årsdagen 264
19360623 - Jubileamstävlingarna i Levide. 251
19360623 - Klintehamn. 249
19360623 - Nytt i Fornsalen. 380
19360623 - Piggvar från Sandön till Hanöbukten. 297
19360623 - Silverbröllop 348
19360623 - Slite. 322
19360623 - Stiftsnämdens verksamhet 1934-1936. 169
19360623 - Stor möbelauktion i Slite. 247
19360623 - Täckdikningen å Gotland. 157
19360623 - Temperatur och lufttryck 174
19360623 - Tingstädeloppet i förrgår 324
19360623 - Val av elektor. 568
19360623 - Veterantävling 195
19360625 - Död. Anders Petter Björklund. 345
19360625 - Död. Axel Österlund. 202
19360625 - Dödsfall. 165
19360625 - Dunefyndet i Köpenhamn. 183
19360625 - En bilkollision 548
19360625 - En motorcykelolycka 839
19360625 - En olyckshändelse vid campingplatsen. 214
19360625 - En ståtlig engelsk lustjakt 185
19360625 - Femtio år 460
19360625 - Förlovade. 942
19360625 - Förlovning 497
19360625 - Från hamnen. 188
19360625 - Hälsotillståndet vid läroverket. 198
19360625 - Hotell Karlshäll. 429
19360625 - Kanalgrävning. 408
19360625 - Lustresa till Stora Karlsö 253
19360625 - Midsommarvädret 184
19360625 - Om Kyrkosångens Vänners konsert 228
19360625 - Prostvisitation 678
19360625 - Slite. 295
19360625 - Stiftnämdens verksamhet 1934-1935. 271
19360625 - Temperatur och lufttryck 227
19360625 - Till årets val 414
19360625 - Vigsel ombord på "Drotten". 190
19360626 - A/B Klintebys Konservfabrik 292
19360626 - Bibelvecka i Burs. 439
19360626 - Bilder från gotländska sångfesten. 242
19360626 - Delägarna i Bara myrs utdikningsföretag 491
19360626 - Död. Lars Magnus Lindqvist. 273
19360626 - Död. Selma Södergren. 471
19360626 - Elektorsval 157
19360626 - Försäljning av överskottsremonter till Finland? 181
19360626 - Från hamnen. 150
19360626 - Gotlands trupper. 159
19360626 - Inför Stångaspelen. 417
19360626 - Klintehamn. 298
19360626 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 228
19360626 - Landsbygden. Alskog. 417
19360626 - Landsbygden. Hogrän. 318
19360626 - Landsbygden. Rone. 287
19360626 - Militärområdesfältövning 282
19360626 - Nya fasaderna på Visby Börs godkännas. 188
19360626 - Nyinredningar i Fornsalen. 206
19360626 - Nytt tak på Hörsne kyrka. 249
19360626 - På sin femtioårsdag 171
19360626 - Rättegångssaker. 227
19360626 - Sällskapsresa för Fiskare. 162
19360626 - Samövningar med marinen 250
19360626 - Sommartinget i Kappelshamn. 241
19360626 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 556
19360626 - Systembolagets restaurang 270
19360626 - Temperatur och lufttryck 198
19360626 - Tuberktaosföreningens sommarkolonier 156
19360626 - Tullverket. 170
19360626 - Vid friluftskonserten 184
19360626 - Vid kyrkosångens vänners konsert 219
19360626 - Vigsel. 358
19360627 - Åk cykel på rätt sätt 236
19360627 - Arvsfonden får intet. 331
19360627 - Auktion på kronofastighet. 232
19360627 - Avliden 100-åring. 269
19360627 - Blixten slog ned i köket. 400
19360627 - Den särskilda värnpliktslagen 181
19360627 - Död. Anna Elisabet Jakobsson. 329
19360627 - Död. Hildegard Stenström. 262
19360627 - Död. Johanna Mattsson. 263
19360627 - Dödsfall. 216
19360627 - Dragkamp mellan häradsrätterna. 244
19360627 - Fjärdingsmännen. 403
19360627 - Förlovning 190
19360627 - Från hamnen. 165
19360627 - Gotlands infanterikår. 175
19360627 - I flygambulans 267
19360627 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 230
19360627 - Landsbygden. Hablingbo. 345
19360627 - Landsfiskalerna. 497
19360627 - Nyinredningen i Fornsalen 203
19360627 - Orrhönan fridlyst 475
19360627 - Slite. 297
19360627 - Statsunderstöd 200
19360627 - Täckdiknings-förmännen 627
19360627 - Temperatur och lufttryck 234
19360627 - Weekendresor till Burgsvik 488
19360629 - Ångbåtsförbindelsen 158
19360629 - C. A. Hultgrens Speceriaffär, Visby. 185
19360629 - Dispensärens barnkoloni i Lummelunda 496
19360629 - Död. Johan Johansson. 530
19360629 - Död. Marta. 377
19360629 - Död. Vendela Blomqvist. 233
19360629 - Död. Wilhelmina Laurentina Pettersson. 217
19360629 - Femtio år 258
19360629 - Flyget kommer. 255
19360629 - Fördelning av arméns expensanslag. 153
19360629 - Fördelning av ersättningsreservens tjänstgöringsdagar. 158
19360629 - Från hamnen. 237
19360629 - I här fört handelsregister 577
19360629 - Legala notiser. 241
19360629 - Lustjakterna. 205
19360629 - Lysning 475
19360629 - På sin femtioårsdag 300
19360629 - Rättegångssaker. 193
19360629 - Slite. 336
19360629 - Slitebadens HOTELL 257
19360629 - Temperatur och lufttryck 193
19360629 - Tyska ångaren Nürnberg 180
19360629 - Veterantävling 228
19360629 - Visby färgfilmades i går 190
19360630 - Fårösunds kustartillerikårs kaserner. 291
19360630 - Flott danspar på Snäck. 180
19360630 - Foderauktion i Barlingbo. 455
19360630 - Från hamnen. 142
19360630 - Gotlands norra härads kreaturstörsakringsförening 355
19360630 - Hotell Visby börs 184
19360630 - Idrott och sport. 232
19360630 - Kol- och Koksleverans. 201
19360630 - Kyrkosångens Vänners 223
19360630 - Landsbygden. Garda. 393
19360630 - Landsbygden. Linde. 257
19360630 - Landsbygden. Öja. 258
19360630 - Landsbygden. Östra Gotland. 172
19360630 - Landsbygden. Rute. 261
19360630 - Landsbygden. Tofta. 297
19360630 - Lustjakterna. 158
19360630 - Marinspaningskursen i Fårösund 343
19360630 - Rättegangssaker. 598
19360630 - Sjuttio år 446
19360630 - Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre? 659
19360630 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 302
19360630 - Statsbidrag till läkarbostad i Ljugarn. 238
19360630 - Temperatur och lufttryck 195
19360630 - Till löjtnant 183
19360630 - Vid blåbandisternas ungdomskongress 309
19360630 - Vid stadens verkstadsskola 214
19361202 - Barnmorskeexamen. 254
19361202 - Decemberkrig 347
19361202 - Död. Karolina Pettersson. 233
19361202 - Ett avdikningslån 300
19361202 - Ett Kinbergs stipendium 165
19361202 - Falskt alarm. 187
19361202 - Från hamnen. 156
19361202 - Från Visby horisont. 220
19361202 - Gotlands nation i Uppsala 143
19361202 - I laxodlingsanstalten vid Ihre kvarn 471
19361202 - Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 298
19361202 - Kvällsbåtens avgång 161
19361202 - Landsbygden. Gerum. 513
19361202 - Rikskommissionen 182
19361202 - Sällskapet D. B. V. 180
19361202 - Strömmingsmarknad 156
19361202 - Temperatur och lufttryck 154
19361202 - Torsdagens luftförsvarsövning 160
19361202 - Verkmästare Flodman hyllad. 180
19361202 - Visby Bio - Under skilda fanor. 452
19361202 - Vitterhetsakademiens jetong 590
19361203 - A.-B. Th. Pettersson 209
19361203 - Barnkrubbans julförsäljning 177
19361203 - Bilkrock. 216
19361203 - Biograferna. 455
19361203 - Död. Fritz Albert Kahl. 289
19361203 - Död. Karl August Lind. 299
19361203 - Dödsfall. 332
19361203 - Egnahemslån till lånet. 172
19361203 - Gotländsk urskog naturskyddas. 169
19361203 - HANSA - Samhällets Olycksbarn. 377
19361203 - Hejde och Gothem få daglig post. 363
19361203 - Kollekterna. 345
19361203 - Kollisionsolycka i Slite. 263
19361203 - Kungörelse. 163
19361203 - Kyrkliga ungdomsföreningens försäljning 271
19361203 - Luftförsvarsövningen 195
19361203 - Nya män i taxeringsnämderna. 1008
19361203 - Polisuniformer. 164
19361203 - Rasstambok för ädla hästar. 161
19361203 - REGINA - Draculas dotter. 400
19361203 - Reseffekt- & Leksaksaffären. 201
19361203 - ROXY - Maria Stuart. 423
19361203 - Skogsauktion 352
19361203 - Sökandena till sociala byrån. 215
19361203 - Temperatur och lufttryck 171
19361205 - Arbetsförmedlingen under november månad. 131
19361205 - Belöning till "Wiliandis" räddare. 162
19361205 - Byggnadsbestämmelserna i staden. 165
19361205 - De kommunala valen. 136
19361205 - Död. Maria Hägström. 254
19361205 - En adventsstund 175
19361205 - Fingeravtrycksutrustning åt landsfiskalen. 169
19361205 - Från artillerikåren. 155
19361205 - Från infanterikåren. 138
19361205 - Hushållningssällskapet 136
19361205 - Idrott och sport. 428
19361205 - Legala notiser. 179
19361205 - Lösöreauktion i Västkinde. 510
19361205 - Övergångsbestämmelserna 140
19361205 - Postbåten 145
19361205 - ROXY - Maria Stuart 401
19361205 - Skogsauktion i Stenkumla. 290
19361205 - Temperatur och lufttryck 158
19361205 - Två fiskebåtar borta i stormen. 330
19361205 - Visby Bio - Under skilda fanor. 414
19361205 - Visby torgpriser. 198
19361205 - Visbybiskopens lön. 184
19361207 - Auktion i Guldrupe 429
19361207 - Auktion visby. 172
19361207 - Bärgningsångaren Belos, 184
19361207 - Danskt ålyngel 265
19361207 - De fyra gotlandsfiskarna alltjämt försvunna. 305
19361207 - Den sedvanliga adventsstunden 222
19361207 - Död. Erik Carbo. 157
19361207 - Död. Niklas Petter Stuxberg. 387
19361207 - Dödsfall. 143
19361207 - Folkskollikareförbundets gotlandskrets 428
19361207 - Föreningen för den varmblodiga hästaveln 607
19361207 - Föreningen, Gotlands studenter i Stockholm 163
19361207 - Hjälp åt fiskare. 498
19361207 - Järnvägstrafiken. 451
19361207 - Landsbygden. Alva. 437
19361207 - Landsbygden. Björke. 454
19361207 - Landsbygden. Kappelshamn. 306
19361207 - Landsbygden. Väte. 300
19361207 - Luciafesterna börja. 147
19361207 - Lysning 177
19361207 - Premieringen av fisk. 170
19361207 - Rättegångssaker. 227
19361207 - REGINA - Gränsbrigaden 451
19361207 - Slite. 356
19361207 - Temperatur och lufttryck 172
19361207 - Till graven frid 195
19361208 - Biograferna. 494
19361208 - Död. Eva Maria Karlsson. 247
19361208 - Död. Ing-Mari. 178
19361208 - Död. KAROLINA PETTERSSON. 194
19361208 - Död. Maria Hägg. 314
19361208 - En adventsafton 173
19361208 - En kollision mellan bil och motorcykel 303
19361208 - Fiskvarorna premieras på Stora Torget. 163
19361208 - Förlovning 195
19361208 - Från hamnen. 191
19361208 - Gotlands militärförening 167
19361208 - Hästavelslånen. 246
19361208 - I här fört föreningsregister 189
19361208 - I här fört handelsregister 745
19361208 - Klintehamn. 334
19361208 - Kustartilleriet. 150
19361208 - Läkarna. 173
19361208 - Landsbygden. Anga. 478
19361208 - Landsbygden. Bro. 389
19361208 - Landsbygden. Fårö. 503
19361208 - Landsbygden. Rone. 298
19361208 - Landsbygden. Vamlingbo. 354
19361208 - Landsbygden. Västerhejde. 340
19361208 - S:t Olofs sjukhus. 233
19361208 - Slite. 310
19361208 - Sparbankerna. 153
19361208 - Svenskt medborgarskap 469
19361208 - Temperatur och lufttryck 222
19361208 - Västergarnsfiskarnes öde. 225
19361209 - A.-B. Sylve Norrbys Bokhandel. 215
19361209 - Auktion i Lummelunda. 322
19361209 - Biograferna. 408
19361209 - Byggnadsplan för Ljugarn. 318
19361209 - C. Wilh. Pettersson 70 år. 363
19361209 - Död. Karl August Pettersson. 283
19361209 - Död. Karolina Steijner. 120
19361209 - Dödsfall. 182
19361209 - Förrådsbygge vid A. 7. 190
19361209 - Gotlands trupper. 143
19361209 - Gymnastikkonsulenten tackar. 153
19361209 - HANSA - Fripassagerare. 422
19361209 - HEMSE BIO - Nätter i Budapest 413
19361209 - Hyllad på 50-årsdagen 315
19361209 - Klinte-Biografen - Johan Ulfstjerna. 626
19361209 - Klintehamn. 322
19361209 - Landsbrygden. Burgsvik. 521
19361209 - Landsbrygden. Stenkumla. 421
19361209 - Liljeborgs 200
19361209 - Mera militärarbetare. 158
19361209 - Temperatur och lufttryck 193
19361209 - Till postmästare 150
19361209 - Utsträckt utskänkningstid å stadshotellet. 163
19361209 - Valen till domkapitlet. 245
19361209 - Visby Bio - Fröken blir piga. 396
19361211 - Auktion. 264
19361211 - Deltagande. August Lind. 96
19361211 - Död. Arvid Lindman. 117
19361211 - Död. Johannes Aron Johansson. 513
19361211 - Försvunnen. 146
19361211 - Från hamnen. 105
19361211 - Gotlands trupper. 122
19361211 - Härmed kungöres, 261
19361211 - Hejde kyrka har restaurerats. 277
19361211 - I här fört föreningsregister 223
19361211 - Insamlingen till Västergarnsfiskarne 211
19361211 - Inspektören godkänner lärareförslagen. 306
19361211 - Julskyltning i fred på Adelsgatan. 179
19361211 - Krigsfiskalerna. 91
19361211 - Kustflottans vintereskader, 85
19361211 - Kyrkovärden Buskas utsatt för olyckshändelse. 420
19361211 - Läkarna. 114
19361211 - Landsbygden. Grötlingbo. 293
19361211 - Läroverken. 106
19361211 - Liljeborgs Möbelaffär 213
19361211 - Luciafesterna. 133
19361211 - Mejerikontrollen. 264
19361211 - Skogsauktion. 390
19361211 - Temperatur och lufttryck 157
19361211 - Ungdomens Röda kors vid läroverket. 129
19361211 - Vägarbetena. 539
19361211 - Visby Beklädnadsaffär 136
19361211 - Visby nya polisstation. 249
19361212 - Arbetsstugans försäljning 174
19361212 - Avdikningslånen. 365
19361212 - Biograferna. 444
19361212 - Den försvunne från Hörsne, 405
19361212 - Död. Reinhold Wahlgren. 497
19361212 - En flaskpost 145
19361212 - En olympisk afton 149
19361212 - En Röda körs-krets bildad i Träkumla. 413
19361212 - Från artillerikåren. 129
19361212 - Från hamnen. 161
19361212 - Gotlandstrupperna. 127
19361212 - Husmodersföreningens julmässa 169
19361212 - Kan radiumehemakompress anses som läkemedel? 293
19361212 - Kungörelse. 304
19361212 - Luciafesterna. 194
19361212 - Rikskommissionen 171
19361212 - Schenholms. 165
19361212 - Se go' afton Visby, 213
19361212 - Sextio år 180
19361212 - Spritpolisers centraliseras för mycket. 225
19361212 - Temperatur och lufttryck 215
19361212 - Till hingstpremieringarna i vår 715
19361212 - Västergarnsinsamlingen 348
19361215 - A.-B. Theodor Pettersson 278
19361215 - Biograferna. 396
19361215 - Dagens postbåt 141
19361215 - De avgående ledamöterna i drätselkammaren, 181
19361215 - Död. Augusta Källström. 323
19361215 - Fastighetsaffär. 162
19361215 - För nit och redlighet i rikets tjänst. 139
19361215 - Från hamnen. 122
19361215 - Fritz Kahl 135
19361215 - Gotlands färd. 164
19361215 - Granlunds Cigarraffär 229
19361215 - Härmed kungöres, 151
19361215 - Hedrad gotländska. 163
19361215 - Inbrott i Etelhem. 388
19361215 - Ingen kuravdelning utanför lasarettet? 160
19361215 - J. Erik Siltbergs Automobilaffär 300
19361215 - Kustartilleriets förläggning. 283
19361215 - Kvarteret Nunnans bebyggande. 181
19361215 - Landsbygden. Alskog. 336
19361215 - Landsbygden. Fårösund. 285
19361215 - Landsbygden. Follingbo. 373
19361215 - Landsbygden. Garda. 334
19361215 - Landsbygden. Hablingbo. 295
19361215 - Landsbygden. Linde. 300
19361215 - Landsbygden. Ljugarn. 243
19361215 - Nya gatuarbeten. 167
19361215 - Rättegångssaker. 578
19361215 - Röda kors-krets även i Stånga. 431
19361215 - ROXY - Tider skola komma 373
19361215 - S:t Olofs sjukhus. 189
19361215 - Sotningstaxan kommer. 139
19361215 - Stadens folk- och småskolor 156
19361215 - Stiftelsen Solgårdar i Visby. 163
19361215 - Stilfull Röda Kors-fest i Ljugarn. 270
19361215 - Temperatur och lufttryck 171
19361215 - Till en byggmästarekurs, 323
19361215 - Till major i armén 119
19361215 - Tingshusbyggnadsskyldigheten. 133
19361215 - Transport från I. 20 till I. 18. 158
19361215 - Västergarnsinsamlingen. 315
19361215 - Vid skogsauktion 254
19361217 - Bebyggelsen av kvarteret Nynnan. 267
19361217 - Brevbäringslinjen Visby-Bäcks indrages. 269
19361217 - Det nya domkapitlet. 460
19361217 - Död. Agda Emilia Josefina Andersson. 183
19361217 - Dödsfall. 223
19361217 - Ett ståtligt vandringspris 205
19361217 - Femtio år 210
19361217 - Gudstjänstasmmanlysning. 561
19361217 - Gudstjänsterna till skolan. 431
19361217 - HANSA - 309 med omnejd. 387
19361217 - Klintehamn. 424
19361217 - Kustartilleri i Fårösund eller Visby? 459
19361217 - Kyrkoherdeval i Kräklingbo 7 febr. 442
19361217 - Läkarna. 302
19361217 - Landsbygden. Dalhem. 415
19361217 - Landsbygden. Fröjel. 367
19361217 - Landsbygden. Stenkumla. 296
19361217 - Ny hotellbyggnad i kvarteret Börsen. 168
19361217 - Poststation i Hangvar. 427
19361217 - Prästerskapet. 668
19361217 - Temperatur och lufttryck 238
19361217 - Värdefulla bräder i Kräklingbo kyrka. 481
19361217 - Visby Bio - I skuggan av giljotinen 391
19361218 - Biograferna. 498
19361218 - Biskop Ysander predikar i radiojalottan. 121
19361218 - Bröllop 168
19361218 - Eldsvåda i Bunge. 415
19361218 - Ersättning för förlorad fiskredskap. 408
19361218 - Folkskolestyrelsen 147
19361218 - Genom offentlig auktion, 360
19361218 - Godkända vägförslag. 523
19361218 - Gotlands trupper. 187
19361218 - Gotlandsbanorna. 392
19361218 - Kalvskinnshusets utsträckning klarnar. 171
19361218 - Kungliga Gotlands kustartillerikår. 134
19361218 - Kungörelse om sjöfynd. 170
19361218 - Landsbygden. Träkumla. 338
19361218 - Lotsarnas hemvägsersättning. 514
19361218 - Reste med båten — anhölls Nynäshamn. 421
19361218 - Skogsauktion i Fröjel 305
19361218 - Slite. 304
19361218 - Systemaktiebolaget i Visby. 185
19361218 - Temperatur och lufttryck 206
19361218 - Terminsavslutning 139
19361218 - Till ordinarie folkskollärarinna 131
19361218 - Tipsmedel till Visby och Slite idrottsplatser. 289
19361218 - Visby Bryggeri. 807
19361219 - Bättre postbefordran. 341
19361219 - Det gotländska kustartilleriet. 340
19361219 - Det måste göras något. 148
19361219 - Död. John Petter Pettersson. 274
19361219 - Dränering av Visby flygfält. 155
19361219 - Egnahemslån till länet. 101
19361219 - Femtio år 143
19361219 - Förste provinsialläkarens epidemirapport 610
19361219 - Från artillerikåren. 116
19361219 - Från hamnen. 106
19361219 - Från infanterikåren. 145
19361219 - Fyrmästaren avgår. 517
19361219 - Häktad. 356
19361219 - Hästpremieringsnämderna. 145
19361219 - Kungörelse. 283
19361219 - Kustartillerikårens förläggning. 153
19361219 - Landsbygden. Hangvar. 275
19361219 - Landsbygden. Hejde. 302
19361219 - Naftasyndikat slipper betala skatt i Visby. 156
19361219 - På väg mot sommaren. 154
19361219 - Poliskollegium 132
19361219 - Postbudet får högre ersättning. 238
19361219 - Schenholms 168
19361219 - Skattetungda kommunerna. 835
19361219 - Södra kontraktet. 599
19361219 - Svinräkningen. 132
19361219 - Temperatur och lufttryck 165
19361219 - Terminsavslutning vid läroverket 104
19361219 - Till ett fyrvaktarförordnande 211
19361219 - Till syssloman vid Gotlands läns lasarett 190
19361219 - Utryckning och hemförlovning. 123
19361221 - Bärgningsångaren Belos, 357
19361221 - De värdefulla bräderna i Kräklingbo kyrka. 644
19361221 - Död. Adolf Palmquvist. 426
19361221 - Egnahemsnämden i Gotlands län. 162
19361221 - En äventyrlig resa 431
19361221 - FAMILJENS HEMLIGHET 220
19361221 - Fårö får skolstyrelse till årsskiftet. 390
19361221 - Fortifikationen och kronans nybyggnader. 169
19361221 - Från hamnen. 198
19361221 - Gotländska missionsförbundets ungdom 310
19361221 - Ingenjörsexamen 248
19361221 - Jordbrukskommissionen. 418
19361221 - Landsbygden. Hablingbo. 314
19361221 - Landsbygden. Hejde. 473
19361221 - Landsbygden. Lärbro. 418
19361221 - Landsbygden. Linde. 219
19361221 - Landsbygden. Rute. 255
19361221 - Landsbygden. Väte. 256
19361221 - Lärarinneexamen 154
19361221 - Nya skogsavverkningar på Sandön? 387
19361221 - REGINA - Glömda ansikten. 368
19361221 - ROXY - Barbarkusten. 366
19361221 - Temperatur och lufttryck 197
19361221 - Tullverket. 258
19361221 - Understöd åt fiskare. 329
19361221 - Utbildning vid infanterikanon 120
19361221 - Värnpliktiga från västra Sverige till Gotland. 134
19361221 - Visby Bio - Mannen som sålde sitt liv. 342
19361221 - Visby klubb 175
19361222 - Biograferna. 435
19361222 - Död. Karl Johan Levander. 618
19361222 - Finska ångaren Aura, 309
19361222 - Genom offentlig auktion, 314
19361222 - Gotska Sandöns fyrplats 389
19361222 - Gottlanders läderfabrik i aska. 342
19361222 - K. J. Levander. 487
19361222 - Landsbygden. Alva. 375
19361222 - Landsbygden. Bäl. 508
19361222 - Landsbygden. Eskelhem. 414
19361222 - Landsbygden. Östergarn. 406
19361222 - Landsbygden. Sproge. 544
19361222 - Landsbygden. Vamlingbo. 390
19361222 - Landsfiskalen får bo i Havdhem. 471
19361222 - Lönetursberäkningen för landsfogden. 140
19361222 - Ordningsstadgan för rikets 228
19361222 - S:t Olofs sjukhus. 154
19361222 - Skogsauktion 349
19361222 - Skogsauktion i Kräklingbo. 484
19361222 - Skogsavverkningarna på Gotska Sandön. 332
19361222 - Slite. 266
19361222 - Tack. Reinhold Wahlgren. 338
19361222 - Temperatur och lufttryck 166
19361222 - Till den sista vilan 139
19361222 - Västergarnsinsamlingen 254
19361222 - Vid Katrineholms 257
19361223 - 800 kr. för silverfyndet i Buttle. 462
19361223 - Apotekarna. 244
19361223 - Auktion i Hemse. 241
19361223 - Auktion i Stånga. 317
19361223 - Bilskattemedlen. 121
19361223 - Död. Jakob Henrik Hafdelin. 346
19361223 - Död. Malte. 297
19361223 - Doktor Carlson föreslagen till fältläkare. 127
19361223 - Ekonomiska kartläggningen. 106
19361223 - En Parisergotlänning i stan. 234
19361223 - Från artillerikåren. 119
19361223 - Från infanterikåren. 116
19361223 - Kommunalkursen i Hemse. 212
19361223 - Kreaturs- & Virkesauktion i Hall. 420
19361223 - Kreatursauktion i Stenkumla. 332
19361223 - Landsbygden. Burs. 516
19361223 - Landsbygden. Fröjel. 375
19361223 - Landsbygden. Lau. 334
19361223 - Landsbygden. Lojsta. 259
19361223 - Landsbygden. Vamlingbo. 285
19361223 - Lantmannaskolan. 238
19361223 - Lösöreauktion i Västergarn. 224
19361223 - Magistratens arbetsordning. 109
19361223 - Översten får betala 80
19361223 - Postbefordringen. 224
19361223 - Reservarbete å Broväg? 117
19361223 - Statsbidrag till dikningsbesiktning. 123
19361223 - Styrelsen för Gotlands 228
19361223 - Temperatur och lufttryck 210
19361223 - Till stadssjuksköterska 243
19361228 - Biograferna. 485
19361228 - Bröllop 307
19361228 - Deltagande. Åke Håkansson. 300
19361228 - Död. Helmer Andersson. 144
19361228 - Död. Hulda Kristina. 301
19361228 - Död. Karl Oskar Rohndal. 282
19361228 - Död. MARGARETA. 291
19361228 - Emil Effert död. 273
19361228 - En gravskändning 259
19361228 - Ett lappläger 196
19361228 - Får Gotland ej behålla sin biskop? 167
19361228 - Femtio år 155
19361228 - Folkbildningsförbundets Hemsekurs. 257
19361228 - Förlovade 548
19361228 - Förlovning 496
19361228 - Från hamnen. 176
19361228 - Från Madrid-fronten. 133
19361228 - Gotland har 663 utrikes födda personer. 111
19361228 - HANSA - Cirkusblod 392
19361228 - Inskrivningarna au flygvapnet. 148
19361228 - Kraft i arm, mod i barm... 350
19361228 - Landsbygden. Eksta. 363
19361228 - Landsbygden. Follingbo. 291
19361228 - Landsbygden. Fröjel. 298
19361228 - Landsbygden. GARDA. 269
19361228 - Landsbygden. Ljugarn. 250
19361228 - Leverantörer till Aktiebolaget 440
19361228 - Lösöreauktion i Visby. 158
19361228 - Mälarhöjdens brottarbesök. 210
19361228 - Offentlig stämning. 151
19361228 - Patriotiska sällskapets guldmedalj 203
19361228 - REGINA - Skeppsbrutne Max. 364
19361228 - Revykabareten Se go afton Visby, 227
19361228 - ROXY - Sången om skogarnas folk. 324
19361228 - Specialist på myntmätare i farten. 143
19361228 - Temperatur och lufttryck 233
19361228 - Till elev i polisskolan 154
19361228 - Till statens justerare 139
19361228 - Verkligt sällsynta julgäster 366
19361228 - Vigsel. 464
19361228 - Visby Bio - Familjens hemlighet 334
19361228 - Visby skyttegille 174
19361228 - VISBY TEATER - Se goafton Visby. 174
19361229 - Biograferna. 370
19361229 - Bröllop 486
19361229 - Den tidiga våren. 234
19361229 - Död. EBBA. 485
19361229 - Död. J. P. Lidéhn. 239
19361229 - Död. John Johansson. 157
19361229 - Död. MARGOT. 183
19361229 - Femtio år 118
19361229 - Flera myntmätare hemsökta. 122
19361229 - Förlovning 303
19361229 - Fortbildningskurs lör småskollärarinnor. 240
19361229 - Gotlands-Posten. 319
19361229 - Klintebiografen 407
19361229 - Läkardistriktens indelning. 460
19361229 - Lots- och fyrstaten. 283
19361229 - Nya fund i Nunnan. 186
19361229 - Slite hamn. 331
19361229 - Statstjänstemännens bisysslor. 143
19361229 - Temperatur och lufttryck 260
19361229 - Vårpremieringen av hingstar 149
19361229 - Visby behöper kemisk station. 162
19361229 - Visby valskvarn vill mala utländskt vete. 157
19361230 - 1,600 arbetsoförmögna på Gotland. 115
19361230 - Arvsfonden för ej klandertalan. 353
19361230 - Auktion å skog. 375
19361230 - Bilbesiktningsmanstjänsten 185
19361230 - Bro gille 450
19361230 - Deltagande. Karl Johan Levander. 440
19361230 - Död. Alida Thorkelson. 157
19361230 - Död. Emma Falck. 154
19361230 - Död. Frans Petter Hejdenberg. 263
19361230 - Död. Katarina Lovisa Sjögren. 135
19361230 - Dödsfall. 399
19361230 - Eldsvåda i Västkinde. 478
19361230 - Från artillerikåren. 139
19361230 - Från hamnen. 175
19361230 - Från onsdagskonseljen. 145
19361230 - Hemse. 371
19361230 - Magasinabolaget går i likvidation. 163
19361230 - Myntmätarstölderna fortsätta. 207
19361230 - Ofoget på Träkumla kyrkogård 371
19361230 - Rättegångssaker. 332
19361230 - Rävjakt julafton i Västerhejde. 349
19361230 - Skogsrussens bevarande. 237
19361230 - Söndagsskolan i Mästerby 70 år. 345
19361230 - Temperatur och lufttryck 220
19361230 - Till folkskollärare 292
19361230 - Till revisor 133
19361230 - Tillstyrkt friköpsansökan. 278
19361230 - Vänge pastorat. 282
19361230 - Veterinärerna. 254
19361230 - Visby lasarett får gott betyg. 241
19361231 - 38 år i stadens tjänst. 198
19361231 - Den uppskjutna värnpliktstjänstgöringen. 111
19361231 - Fårö får skolstyrelse vid årsskiftet. 392
19361231 - Fordonsinspektionen. 138
19361231 - Förlovning 245
19361231 - Gotlands infanterikår. 154
19361231 - HANSA - Söder om landsvägen 282
19361231 - Ladagårdsbranden i Västkinde 328
19361231 - Landsbygden. Alskog. 401
19361231 - Landsbygden. Anga. 457
19361231 - Landsbygden. Hablingbo. 403
19361231 - Landsbygden. Lärbro. 255
19361231 - Landsbygden. Öja. 332
19361231 - Ny ordförande i arbetslöshetskommittén. 139
19361231 - Signalunderbefälaskola 113
19361231 - Sjömansvårdsstyrelsen. 112
19361231 - Temperatur och lufttryck 157
19361231 - Ubåten Draken på äventyr. 123
Slite. Från hamnen. 309