1936

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19281102 - Lösöreauktion i Västkinde. 774
19281102 - Stiftelseurkund. 466
19360602 - A.-B Öfverstekvarn 441
19360602 - Armén. 369
19360602 - Bröllop 534
19360602 - Byrådirektör J. V. Sandström 335
19360602 - Död. Axel Ericson. 512
19360602 - Död. Elisabeth Pettersson. 420
19360602 - Död. Eric Olof Granberg. 364
19360602 - Död. Ida Johansson. 522
19360602 - Död. Karl Ernst Ahlberg. 477
19360602 - Död. P. L. Wallin. 617
19360602 - Dödsfall. 488
19360602 - En cementeringskurs, 662
19360602 - Ett organisationemöte för Fårö 536
19360602 - Ett ståtligt bröllop 594
19360602 - Folkskollärarinneexamen 450
19360602 - Från Visby horisont. 369
19360602 - Fylleriet har sällan motbok. 306
19360602 - Gotlands skytteförbund 341
19360602 - Gotlänning avliden i Amerika. 305
19360602 - I kronohäktet 334
19360602 - Klintehamn. 512
19360602 - Kronans uppköp av varmblodiga hästar. 315
19360602 - Kyrkoherdetjänsten i Lärbro. 475
19360602 - Landsbygden. Alskog. 497
19360602 - Landsbygden. Burs. 582
19360602 - Landsbygden. Garda. 483
19360602 - Landsbygden. Hangvar. 393
19360602 - Landsbygden. Kappelshamn. 359
19360602 - Landsbygden. Martebo. 508
19360602 - Lilla Karlsö 502
19360602 - Lotsverket. 265
19360602 - Lysning 314
19360602 - Lysning 294
19360602 - Nämdemansed 391
19360602 - På sin sjuttioårsdag 306
19360602 - Prästvigningen 312
19360602 - Rättegångssaker. 605
19360602 - Springaren 301
19360602 - Studentexamen 288
19360602 - Temperatur och lufttryck 245
19360602 - Tullverket. 294
19360602 - Vid stadens folk- och småskolor 453
19360603 - Anslag till bitr. landsfiskal. 370
19360603 - Arbetsförmedlingsanstalten. 270
19360603 - Arbetslösheten minskar kraftigt. 227
19360603 - Beredskapsarbeten vid gator och vägar. 272
19360603 - Död. Amanda Stengvist. 423
19360603 - Död. Ida Lovisa Olsson. 423
19360603 - Donationen till Otheme kommun godkännes. 314
19360603 - En medborgarskapsfråga. 205
19360603 - Flygfältsfrågan. 237
19360603 - Landsbygden. Lau. 529
19360603 - Landsbygden. Öja. 489
19360603 - Landsbygden. Väte. 367
19360603 - Landsfiskalerna. 594
19360603 - Med. lic.-examen 252
19360603 - Rättegångssaker. 881
19360603 - Sjuttiofem år 411
19360603 - Studentexamen 253
19360603 - Temperatur och lufttryck 249
19360603 - Till vattenrättsnämdeman 273
19360604 - D. B. V:s sparbank 234
19360604 - En olyckshändelse i Stånga, 941
19360604 - En vådlig bilfärd. 742
19360604 - Fälttjänstövningar d Gotland. 222
19360604 - Femtio år 498
19360604 - Fyrplatserna. 839
19360604 - Hemse Bio - Äventyr i pyjamas. 592
19360604 - Hemse. 328
19360604 - Högre allmänna läroverket. 215
19360604 - Holmert:s fotomagasin. 241
19360604 - Kokvagnskurs för lottor. 293
19360604 - Landsbygden. Anga. 612
19360604 - Landsbygden. Fröjel. 510
19360604 - Landsbygden. Hablingbo. 422
19360604 - Landsbygden. Hejdeby. 409
19360604 - Landsbygden. Kräklingbo. 784
19360604 - Landsbygden. Näs. 540
19360604 - Landsbygden. Stånga. 560
19360604 - Landsbygden. Vamlingbo. 473
19360604 - Landsstaten. 194
19360604 - Lungundersökning hos Gotlandsbeväringen. 200
19360604 - Posten. 216
19360604 - Provårskandidaterna. 321
19360604 - Rättegångssaker. 515
19360604 - Sjöförklaring 254
19360604 - Studentexamen 231
19360604 - Svenska flaggans dag 209
19360604 - Temperatur och lufttryck 270
19360604 - Tillkännagivande 426
19360604 - Tulluppbörden 241
19360604 - Veterinarvården vid Gotlandstrupperna, 205
19360604 - Visby Bio - Full hand. 496
19360605 - Anbud å skogsdikning. 365
19360605 - Anbud. 229
19360605 - Ångfartygs A.B. Gotland. 302
19360605 - Arbetsförmedlingen under maj månad. 250
19360605 - Arbetsförmedlingskonferens. 246
19360605 - Auktion i Kräklingbo. 840
19360605 - Biograferna. 515
19360605 - Brottsligheten i länet. 223
19360605 - Död. Lovisa Svensson. 398
19360605 - Död. VICTOR WESTBERG. 294
19360605 - Dödsfall. 879
19360605 - En velocipedordonnansskola 268
19360605 - Entreprenadauktion 327
19360605 - Gotländska försvarets ordnande. 299
19360605 - Hamnnytt. (Slite hamn). 371
19360605 - Hembygdsfesten å Lojsta slott 792
19360605 - Höauktion. 367
19360605 - Kustartillerlförsvaret på Gotland. 279
19360605 - Landsbygden. Eke. 606
19360605 - Nyheter i trafikreglementet. 233
19360605 - Småskollärarinneexamen 250
19360605 - Spriten och körkortsindragningarna. 258
19360605 - Stadsfullmäktige 263
19360605 - Temperatur och lufttryck 248
19360605 - Wisby Segelsällskap 249
19360606 - Appelquists Bilaffär. 348
19360606 - Betty Nilssons Eftr. 279
19360606 - Bokföringskunnigt taxeringsbiträde. 236
19360606 - Död. Carl Johan Ohlsson. 333
19360606 - Flickskolans årsavslutning 664
19360606 - Från hamnen. 230
19360606 - Gotlandstruppernas nya stater. 236
19360606 - Kaffekrogarna på fiskeläget. 939
19360606 - Kungörelse. 352
19360606 - Läkarne. 494
19360606 - Landsbygden. Alskog. 431
19360606 - Landsbygden. Fröjel. 396
19360606 - Landsbygden. Hörsne. 508
19360606 - Lotsverket. 227
19360606 - Med Fiskskjuts på 1890-talet. 808
19360606 - Om gymnastikens dag i morgon 241
19360606 - Postmästartjänsten 234
19360606 - Statsbidrag till 1936 års hästpremiering. 230
19360606 - Statsbidrag till fiskets främjande. 256
19360606 - Statshjälp åt två fiskare. 479
19360606 - Tågtidtabell 304
19360606 - Telegrafkommissarietjänsten 223
19360606 - Temperatur och lufttryck 249
19360606 - Travtävlingar i samband med 236
19360606 - Turistlitteratur. 252
19360606 - Ubåten Hajen 256
19360608 - Apoteken. 235
19360608 - Auktion i Rute. 439
19360608 - Bland de elever, 213
19360608 - Död. Axel Ericson. 274
19360608 - Död. Hilda Petersohn. 538
19360608 - Död. Hildegard Moberg. 226
19360608 - Död. J. P. L. Johansson. 240
19360608 - Död. Karolina Ahlkvist. 329
19360608 - Död. Lars Oskar Adolf Kristiansson. 302
19360608 - Död. Maria Ihre. 270
19360608 - Död. Oskar Andersson. 574
19360608 - Dödsfall. 576
19360608 - En våldsam motorcyklist 1110
19360608 - Examen. 367
19360608 - Fängelse för rattfylleri. 240
19360608 - Folkskollärareexamen 417
19360608 - Från hamnen. 246
19360608 - Gymnastikens dag. 280
19360608 - Klintehamn-Roma järnvagsaktiebolag 383
19360608 - Landsbygden. Burs. 558
19360608 - Landsbygden. Hejde. 342
19360608 - Landsbygden. Lärbro. 446
19360608 - Lösöreauktion i Boge. 552
19360608 - Motorfartyget Gotland 275
19360608 - Motorföreningens idealfartstävling 1191
19360608 - Nykterhetskursen. 353
19360608 - Postverket. 255
19360608 - Rättegångssaker. 249
19360608 - Slite 323
19360608 - Stadsrevisorernas berättelse. 230
19360608 - Temperatur och lufttryck 229
19360608 - Veterinärerna. 347
19360608 - Visby Bio - Jungfrun av Orleans. 460
19360608 - Visby Metallgjuteri. 274
19360608 - Visby varpklubb 247
19360609 - Allmän idrott. 383
19360609 - Apoteket i Klintehamn. 459
19360609 - Åttio år 272
19360609 - En gotländsk handelsman av gamla stammen. 1201
19360609 - Folkskoleinspeletören 233
19360609 - Folkskollärareexamen 369
19360609 - Från hamnen. 224
19360609 - Friluftskonsert 246
19360609 - Gotlandsfotboll. 606
19360609 - Hästpremieringarna 1936. 986
19360609 - Ingeniörsexamen 293
19360609 - Jordfästning. Maria Ihre. 244
19360609 - Kronan säljer sina egendomar? 607
19360609 - Nedsatt biljettpris för sjömän 206
19360609 - S. L. U:s gotlandistrikt 237
19360609 - Slite. Årsanslutning 624
19360609 - Stadsbidrag till skolskjutsar Rute skoldistrikt. 306
19360609 - Studentjubileum. 659
19360609 - Svenska folkskolans vänner 475
19360609 - Temperatur och lufttryck 222
19360609 - Till den sista vilan 218
19360610 - Ändrade stadsplanen i kv. Granen. 206
19360610 - Anslag till gymnastikkurs i Visby. 229
19360610 - Arbetslösheten. 315
19360610 - Års- och revisionsberättelser 251
19360610 - Billigare elektrisk ström i Visby. 226
19360610 - Breddningen av Lännavägen. 192
19360610 - Död. Charlotte Beckman. 215
19360610 - En luftskyddsförening 242
19360610 - Fattigvårdens reglemente 247
19360610 - Femtio år 772
19360610 - Infäste 262
19360610 - Ingen ersättning till polisvikarie. 228
19360610 - Inskrivningen av barn 211
19360610 - Kungörelse. 442
19360610 - Landsbygden. Eskelhem. 418
19360610 - Landsbygden. Hangvar. 625
19360610 - Militärläkarna. 231
19360610 - Poliskonstapel Nygren åberopar tjänstgöringsbetyg. 239
19360610 - Sjöfarten i Slite. 388
19360610 - Sommartidtabellen för Vesterhejdebanan 461
19360610 - Temperatur och lufttryck 272
19360610 - Till A. B. F:s Köpenhamnsresa 244
19360610 - Utsträckt utskänkningstid 219
19360610 - Visby stad mur 255
19360610 - Yrkesskolorna. 224
19360611 - Apoteket i Visby. 232
19360611 - Appelquists Bilaffär. 348
19360611 - BASAR 437
19360611 - Död. Karl Anders Olof. 310
19360611 - Död. Margit. 256
19360611 - Enskedepojkarnas musikkår 232
19360611 - Femtioårsjubileum 212
19360611 - Foderauktion i Hall. 585
19360611 - Från hamnen. 304
19360611 - Landsbygden. Tofta. 358
19360611 - Landsbygden. Vallstena. 607
19360611 - Landsbygden. Västerhejde. 502
19360611 - Lotsångaren Stockholm 502
19360611 - Revidering av S. J:s godstaxa önskvärd. 213
19360611 - Slite. 389
19360611 - Statsunderstöd till flickskolan. 246
19360611 - Telegrafverket. 226
19360611 - Temperatur och lufttryck 301
19360611 - Timmeravverkningen på Gotaka Sandön 444
19360612 - Anbud 456
19360612 - Ångf. Visby 274
19360612 - Biograferna. 588
19360612 - Bröllop 232
19360612 - Död. Anna Helena Josefina Wigström. 366
19360612 - Död. Charlotte Beckman. 236
19360612 - Död. Eva. 287
19360612 - Död. Gunnar. 342
19360612 - Fräck inbrottsstöld i Kräklingbo. 1047
19360612 - Från hamnen. 261
19360612 - Gotlands artillerikår. 234
19360612 - Gotlands Tandläkaresellskap. 597
19360612 - Gotlandstrupperna. 231
19360612 - Grävningsundersökning å Fornellska tomten? 263
19360612 - Konserveringsarbeten i Hejde kyrka. 331
19360612 - Kyrkliga ungdomskursen 440
19360612 - Landsbygden. Alskog. 449
19360612 - Lantmätarna. 242
19360612 - Moskvaradions f. d. hallåman talar i Visby. 287
19360612 - Sångarevenemang i midsommar. 270
19360612 - Statsbidrag till nötboskaps- och svinavelns främjande. 217
19360612 - Stuteristaten. 214
19360612 - Temperatur och lufttryck 287
19360612 - Upptagningshemmen. 260
19360613 - Anbud å varulager. 308
19360613 - Ångaren Visbys Köpenhamnsresa. 215
19360613 - Arméns radiomateriel. 224
19360613 - D. B. V:s Paviljong. 257
19360613 - Död. Augusta Karolina Lagerkvist. 466
19360613 - Död. DORTHY. 282
19360613 - Död. Maria Katarina Elisabet Bogström. 410
19360613 - Död. Sven. 497
19360613 - Flygtrafiken. 418
19360613 - Foderauktion i Etelhem. 440
19360613 - Foderauktion. 233
19360613 - Fördelning av arméns byggnadsanslag. 497
19360613 - Från hamnen. 263
19360613 - Fruntimmerssamfundet 371
19360613 - Gotland sänder 15 man till riksskyttetävlingen. 719
19360613 - Gotlands infanterikår. 219
19360613 - Gotländska mästare. 311
19360613 - Högre allmänna läroverket. 239
19360613 - Höslåtter. 220
19360613 - Inbrottsstölden i Kräklingbo, 583
19360613 - K. m:ts bemyndigande obehövligt. 389
19360613 - Landsbygden. Hellvi. 407
19360613 - Lösöreauktion i Visby. 233
19360613 - Militärläkarne. 189
19360613 - På sin 50-årsdag 643
19360613 - Skogvaktaren får icke kvarstå i tjänst. 412
19360613 - Som kindergartenlärarinna 225
19360613 - Temperatur och lufttryck 266
19360615 - Affärsöverlåtelse. 333
19360615 - Alla som hava fordringar 902
19360615 - Ångaren Drottens avgångstid 224
19360615 - Apoteken. 249
19360615 - Beväringsinryckning 247
19360615 - Bröllop 1148
19360615 - Död. Karl Adolf Ardell. 322
19360615 - Dödsfall. 206
19360615 - Eldsvåda i Sproge. 963
19360615 - En verklig lustresa 340
19360615 - Ett skolmöte i Lärbro 433
19360615 - Femtio år 301
19360615 - Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge 482
19360615 - Från hamnen. 233
19360615 - Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille 221
19360615 - Höauktion i Burs. 508
19360615 - Korsbetningsfynden utställas i Köpenhamn. 242
19360615 - Kronohäktet i Visby. 258
19360615 - Landsbygden. Bunge. 506
19360615 - Landsbygden. Väte. 289
19360615 - Lysning 259
19360615 - Mellankommunala prövningsnämden. 237
19360615 - Olyckshändelse på I. 18. 578
19360615 - Olyckshändelse vid Bondarve i Fole. 841
19360615 - Olyckshändelse vid Halfoser i Dalhem. 970
19360615 - Rättegångssaker. 817
19360615 - Slummens sommarhem för gamla. 349
19360615 - Svenska Amerikalinjens 243
19360615 - Temperatur och lufttryck 266
19360615 - Till den sista vilan 341
19360615 - Tullverket. 253
19360615 - Värmeledning i Hejde kyrka. 321
19360616 - Död. Maria Ihre. 258
19360616 - Foderauktion i Etelhem. 476
19360616 - Från hamnen. 274
19360616 - Landsbygden. Hangvar. 445
19360616 - Landsbygden. Vallstena. 361
19360616 - Lösöreauktion i Visby. 237
19360616 - Sextio år 729
19360616 - Slite. 407
19360616 - Statsbidrag till nykterhetsnämderna. 245
19360616 - Temperatur och lufttryck 273
19360616 - Till simlärare 254
19360616 - Tullverket. 277
19360616 - Utländsk ost tillverkas på Gotland? 245
19360616 - Värnplikten på Gotland. 223
19360616 - Visbyfynden röna smickrande 250
19360617 - Apoteket i Hemse. 325
19360617 - Arkeologisk undersökning i kvarteret Nunnan. 260
19360617 - Badgäster vid Kneippbyn. 250
19360617 - Död. Elin Pettersson. 353
19360617 - En centralkassa för jordbrukskredit, 329
19360617 - Epidemirapporten. 368
19360617 - Foderauktion i Buttle. 455
19360617 - Foderauktion. 424
19360617 - Föreningen Visby bollklubb 277
19360617 - Från hamnen. 244
19360617 - Köpenhamnsresenärerna 234
19360617 - Landsbygden. Alskog. 474
19360617 - Landsbygden. Rone. 356
19360617 - Landsbygden. Stånga. 623
19360617 - Lärarebostäderna i Lummelunda. 336
19360617 - Nöjesfältet 245
19360617 - Provårskandidaterna. 320
19360617 - Sextio år 526
19360617 - Slite. 380
19360617 - Statens bostadslån. 255
19360617 - Statsunderstöd till yrkesskolorna. 246
19360617 - Stora Carlsö. 491
19360617 - Temperatur och lufttryck 281
19360617 - Till e. o. lärare 292
19360617 - Till spelmanstävlingen å Lojsta slott 766
19360618 - Cykeltjuv med otur. 1199
19360618 - Cykeltjuv med otur. 625
19360618 - Den stora hundutställningen 224
19360618 - Död. Albert Jonsson. 230
19360618 - En sextioåring. 530
19360618 - Från hamnen. 223
19360618 - Genom exekutiv auktion, 484
19360618 - Herr Engberg kommer icke till Lojsta. 268
19360618 - Infanterikårens musikkår 249
19360618 - Jägargillets jubileumsskjutningar, 244
19360618 - Köpenhamnsresenarerna hemma igen. 231
19360618 - Livlig trafik i Visby hamn i midsommar. 214
19360618 - Löfveberg & Petersson A.-B. 220
19360618 - Lotsångaren Stockholm, 765
19360618 - Några humoristiska akvareller, 255
19360618 - På sin 50-årsdag 305
19360618 - Prästerskapet. 333
19360618 - Sammanlysning av gudstjänster. 454
19360618 - Sjuttio år 323
19360618 - Statsbidrag till två klagande sjukkassor. 495
19360618 - Styrmansexamen 555
19360618 - Temperatur och lufttryck 263
19360618 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 976
19360618 - Till vikarierande folkskollärare 570
19360618 - Turister och turistångare. 249
19360618 - Ungsvenskt semesterläger på Gotland. 523
19360618 - Weekendtrippar till Ljugarn 359
19360619 - Anbud 482
19360619 - Arvsfonden avstår från klandertalan. 249
19360619 - Död. Eurenia Maria Piehl. 306
19360619 - Död. Kurt Anton Johnsson. 372
19360619 - En kurs i beteskultur 358
19360619 - Flygvapnet. 318
19360619 - Foderauktion i Guldrupe. 525
19360619 - Foderauktion i Stenkumla. 369
19360619 - Foderauktion. 250
19360619 - Försvarets fastigheter. 308
19360619 - Från hamnen. 231
19360619 - Häradsskrivarne. 230
19360619 - Höauktion vid Sudergårda, Hellvi. 389
19360619 - I tävlingen om Slitepokalen 548
19360619 - Kräklingbostölden uppklarad. 1309
19360619 - Kronohäktet. 239
19360619 - Militärläkarne. 226
19360619 - Nationalsocialisterna 621
19360619 - Program 306
19360619 - Sextio år 271
19360619 - Solförmörkelsen i morse 217
19360619 - Spåntak bäst på Hemse kyrka. 319
19360619 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 735
19360619 - Stor auktion i Hogrän. 427
19360619 - Stor möbelauktion i Slite. 374
19360619 - Styrmansexamen 324
19360619 - Temperatur och lufttryck 238
19360619 - Till brännmästare 237
19360620 - Ångaren Nestor på grund. 615
19360620 - Ännu ej pastorsexpedition i Slite hamn. 329
19360620 - Anslag till armén. 237
19360620 - Anslag till rekryteringskostnader. 219
19360620 - Anslag till sjömanshuset. 228
19360620 - Anslag till vägingenförskontoret. 244
19360620 - Bröllop 531
19360620 - D. B. V:s sparbank. 210
19360620 - Död. Amalia Klingvall. 299
19360620 - Död. Klara Mathilda Ahlström. 319
19360620 - Död. Natalia Maria Josefina Silfvergren. 532
19360620 - Eldsvådeunge på Adelsgatan. 626
19360620 - En stöld av spritvaror 571
19360620 - Fastighetsauktion i Hejde. 314
19360620 - Fastighetsauktion i Lärbro. 454
19360620 - Flygtrafiken 191
19360620 - Foderauktion. 283
19360620 - Från hamnen. 213
19360620 - Gotlands infanterikår. 233
19360620 - Gotlands luftskyddsförenings styrelse 489
19360620 - Högre allmänna läroverket. 205
19360620 - I Amerika avlidna gotlänningar. 493
19360620 - Kyrkligt. 497
19360620 - Landsbygden. Sundre. 462
19360620 - Prostvisitation 580
19360620 - SLITE. 377
19360620 - Svenskt medborgarskap för andra gången. 432
19360620 - Temperatur och lufttryck 277
19360622 - Ångaren Nestors grundstötning 474
19360622 - Anslag till militärbefälet. 214
19360622 - Cykelstölderna börja taga fart 229
19360622 - Död. Agnes Hallin. 347
19360622 - Död. Karin Enqvist. 274
19360622 - Död. Maria Wallin. 379
19360622 - Död. Matilda Karolin Stenberg. 445
19360622 - Död. Mattias Uddin. 348
19360622 - Femtio år 224
19360622 - Folkräkningen. 224
19360622 - Från hamnen. 234
19360622 - Gotlands handelsflotta 214
19360622 - Gotlands infanterikår. 222
19360622 - Gotländska sångfesten har börjat. 462
19360622 - Hotell Karlshäll 1013
19360622 - Hyllningarna för konsul C. I. Kolmodin 237
19360622 - Kyrkostämmans beslut står fast. 431
19360622 - Lustjakterna. 218
19360622 - Midsommarfesten å Lojsta slott. 354
19360622 - Midsommarfirandet på Högklint 228
19360622 - Midsommarstängningen. 200
19360622 - Midsommartraftken 207
19360622 - O. S. Björkman & C:o Aktiebolag i Visby. 280
19360622 - Rättegångssaker. 479
19360622 - Sextio år 344
19360622 - Stångaspelen. 406
19360622 - Studentexamen 635
19360622 - Svenska uppfinnarföreningen 438
19360622 - Tandläkarna. 373
19360622 - Temperatur och lufttryck 241
19360622 - Vid Kneippbyn 223
19360623 - Även maj var varm på Gotland. 208
19360623 - Båtarnas avgångstid. 170
19360623 - Brandkåren 197
19360623 - Död. Gustav Adolf Johansson. 315
19360623 - Förlovning 313
19360623 - Gotlands artillerikår. 222
19360623 - Gotlands motorförenings styrelse 483
19360623 - Hamnen. 282
19360623 - Heimdals riksungdomsstämma. 203
19360623 - Hjärtligt hyllad på 60-årsdagen 319
19360623 - Jubileamstävlingarna i Levide. 315
19360623 - Klintehamn. 309
19360623 - Nytt i Fornsalen. 441
19360623 - Piggvar från Sandön till Hanöbukten. 390
19360623 - Silverbröllop 400
19360623 - Slite. 377
19360623 - Stiftsnämdens verksamhet 1934-1936. 207
19360623 - Stor möbelauktion i Slite. 297
19360623 - Täckdikningen å Gotland. 200
19360623 - Temperatur och lufttryck 212
19360623 - Tingstädeloppet i förrgår 391
19360623 - Val av elektor. 633
19360623 - Veterantävling 237
19360625 - Död. Anders Petter Björklund. 408
19360625 - Död. Axel Österlund. 251
19360625 - Dödsfall. 205
19360625 - Dunefyndet i Köpenhamn. 230
19360625 - En bilkollision 586
19360625 - En motorcykelolycka 919
19360625 - En olyckshändelse vid campingplatsen. 253
19360625 - En ståtlig engelsk lustjakt 223
19360625 - Femtio år 517
19360625 - Förlovade. 1120
19360625 - Förlovning 550
19360625 - Från hamnen. 221
19360625 - Hälsotillståndet vid läroverket. 235
19360625 - Hotell Karlshäll. 478
19360625 - Kanalgrävning. 466
19360625 - Lustresa till Stora Karlsö 325
19360625 - Midsommarvädret 220
19360625 - Om Kyrkosångens Vänners konsert 289
19360625 - Prostvisitation 801
19360625 - Slite. 347
19360625 - Stiftnämdens verksamhet 1934-1935. 347
19360625 - Temperatur och lufttryck 274
19360625 - Till årets val 470
19360625 - Vigsel ombord på "Drotten". 234
19360626 - A/B Klintebys Konservfabrik 348
19360626 - Bibelvecka i Burs. 484
19360626 - Bilder från gotländska sångfesten. 293
19360626 - Delägarna i Bara myrs utdikningsföretag 584
19360626 - Död. Lars Magnus Lindqvist. 352
19360626 - Död. Selma Södergren. 534
19360626 - Elektorsval 193
19360626 - Försäljning av överskottsremonter till Finland? 218
19360626 - Från hamnen. 182
19360626 - Gotlands trupper. 193
19360626 - Inför Stångaspelen. 474
19360626 - Klintehamn. 349
19360626 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 286
19360626 - Landsbygden. Alskog. 472
19360626 - Landsbygden. Hogrän. 388
19360626 - Landsbygden. Rone. 335
19360626 - Militärområdesfältövning 333
19360626 - Nya fasaderna på Visby Börs godkännas. 225
19360626 - Nyinredningar i Fornsalen. 278
19360626 - Nytt tak på Hörsne kyrka. 297
19360626 - På sin femtioårsdag 208
19360626 - Rättegångssaker. 269
19360626 - Sällskapsresa för Fiskare. 203
19360626 - Samövningar med marinen 302
19360626 - Sommartinget i Kappelshamn. 292
19360626 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 612
19360626 - Systembolagets restaurang 315
19360626 - Temperatur och lufttryck 240
19360626 - Tuberktaosföreningens sommarkolonier 192
19360626 - Tullverket. 210
19360626 - Vid friluftskonserten 224
19360626 - Vid kyrkosångens vänners konsert 267
19360626 - Vigsel. 415
19360627 - Åk cykel på rätt sätt 336
19360627 - Arvsfonden får intet. 387
19360627 - Auktion på kronofastighet. 297
19360627 - Avliden 100-åring. 322
19360627 - Blixten slog ned i köket. 447
19360627 - Den särskilda värnpliktslagen 216
19360627 - Död. Anna Elisabet Jakobsson. 377
19360627 - Död. Hildegard Stenström. 310
19360627 - Död. Johanna Mattsson. 312
19360627 - Dödsfall. 266
19360627 - Dragkamp mellan häradsrätterna. 299
19360627 - Fjärdingsmännen. 466
19360627 - Förlovning 229
19360627 - Från hamnen. 204
19360627 - Gotlands infanterikår. 213
19360627 - I flygambulans 320
19360627 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 280
19360627 - Landsbygden. Hablingbo. 396
19360627 - Landsfiskalerna. 548
19360627 - Nyinredningen i Fornsalen 243
19360627 - Orrhönan fridlyst 530
19360627 - Slite. 354
19360627 - Statsunderstöd 244
19360627 - Täckdiknings-förmännen 761
19360627 - Temperatur och lufttryck 278
19360627 - Weekendresor till Burgsvik 542
19360629 - Ångbåtsförbindelsen 193
19360629 - C. A. Hultgrens Speceriaffär, Visby. 223
19360629 - Dispensärens barnkoloni i Lummelunda 660
19360629 - Död. Johan Johansson. 623
19360629 - Död. Marta. 435
19360629 - Död. Vendela Blomqvist. 280
19360629 - Död. Wilhelmina Laurentina Pettersson. 260
19360629 - Femtio år 301
19360629 - Flyget kommer. 306
19360629 - Fördelning av arméns expensanslag. 188
19360629 - Fördelning av ersättningsreservens tjänstgöringsdagar. 190
19360629 - Från hamnen. 279
19360629 - I här fört handelsregister 681
19360629 - Legala notiser. 284
19360629 - Lustjakterna. 249
19360629 - Lysning 567
19360629 - På sin femtioårsdag 356
19360629 - Rättegångssaker. 232
19360629 - Slite. 391
19360629 - Slitebadens HOTELL 311
19360629 - Temperatur och lufttryck 229
19360629 - Tyska ångaren Nürnberg 218
19360629 - Veterantävling 267
19360629 - Visby färgfilmades i går 228
19360630 - Fårösunds kustartillerikårs kaserner. 341
19360630 - Flott danspar på Snäck. 219
19360630 - Foderauktion i Barlingbo. 507
19360630 - Från hamnen. 176
19360630 - Gotlands norra härads kreaturstörsakringsförening 425
19360630 - Hotell Visby börs 223
19360630 - Idrott och sport. 287
19360630 - Kol- och Koksleverans. 251
19360630 - Kyrkosångens Vänners 277
19360630 - Landsbygden. Garda. 445
19360630 - Landsbygden. Linde. 314
19360630 - Landsbygden. Öja. 313
19360630 - Landsbygden. Östra Gotland. 209
19360630 - Landsbygden. Rute. 310
19360630 - Landsbygden. Tofta. 358
19360630 - Lustjakterna. 198
19360630 - Marinspaningskursen i Fårösund 396
19360630 - Rättegangssaker. 691
19360630 - Sjuttio år 516
19360630 - Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre? 790
19360630 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 352
19360630 - Statsbidrag till läkarbostad i Ljugarn. 285
19360630 - Temperatur och lufttryck 237
19360630 - Till löjtnant 233
19360630 - Vid blåbandisternas ungdomskongress 364
19360630 - Vid stadens verkstadsskola 254
19361202 - Barnmorskeexamen. 327
19361202 - Decemberkrig 423
19361202 - Död. Karolina Pettersson. 276
19361202 - Ett avdikningslån 352
19361202 - Ett Kinbergs stipendium 202
19361202 - Falskt alarm. 234
19361202 - Från hamnen. 196
19361202 - Från Visby horisont. 260
19361202 - Gotlands nation i Uppsala 184
19361202 - I laxodlingsanstalten vid Ihre kvarn 533
19361202 - Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 486
19361202 - Kvällsbåtens avgång 196
19361202 - Landsbygden. Gerum. 622
19361202 - Rikskommissionen 224
19361202 - Sällskapet D. B. V. 220
19361202 - Strömmingsmarknad 194
19361202 - Temperatur och lufttryck 190
19361202 - Torsdagens luftförsvarsövning 202
19361202 - Verkmästare Flodman hyllad. 225
19361202 - Visby Bio - Under skilda fanor. 506
19361202 - Vitterhetsakademiens jetong 658
19361203 - A.-B. Th. Pettersson 260
19361203 - Barnkrubbans julförsäljning 214
19361203 - Bilkrock. 256
19361203 - Biograferna. 516
19361203 - Död. Fritz Albert Kahl. 361
19361203 - Död. Karl August Lind. 349
19361203 - Dödsfall. 399
19361203 - Egnahemslån till lånet. 213
19361203 - Gotländsk urskog naturskyddas. 205
19361203 - HANSA - Samhällets Olycksbarn. 453
19361203 - Hejde och Gothem få daglig post. 416
19361203 - Kollekterna. 394
19361203 - Kollisionsolycka i Slite. 321
19361203 - Kungörelse. 210
19361203 - Kyrkliga ungdomsföreningens försäljning 318
19361203 - Luftförsvarsövningen 241
19361203 - Nya män i taxeringsnämderna. 1187
19361203 - Polisuniformer. 197
19361203 - Rasstambok för ädla hästar. 198
19361203 - REGINA - Draculas dotter. 457
19361203 - Reseffekt- & Leksaksaffären. 240
19361203 - ROXY - Maria Stuart. 479
19361203 - Skogsauktion 431
19361203 - Sökandena till sociala byrån. 275
19361203 - Temperatur och lufttryck 214
19361205 - Arbetsförmedlingen under november månad. 163
19361205 - Belöning till "Wiliandis" räddare. 197
19361205 - Byggnadsbestämmelserna i staden. 205
19361205 - De kommunala valen. 180
19361205 - Död. Maria Hägström. 308
19361205 - En adventsstund 216
19361205 - Fingeravtrycksutrustning åt landsfiskalen. 208
19361205 - Från artillerikåren. 190
19361205 - Från infanterikåren. 174
19361205 - Hushållningssällskapet 173
19361205 - Idrott och sport. 486
19361205 - Legala notiser. 217
19361205 - Lösöreauktion i Västkinde. 576
19361205 - Övergångsbestämmelserna 177
19361205 - Postbåten 180
19361205 - ROXY - Maria Stuart 467
19361205 - Skogsauktion i Stenkumla. 339
19361205 - Temperatur och lufttryck 196
19361205 - Två fiskebåtar borta i stormen. 407
19361205 - Visby Bio - Under skilda fanor. 469
19361205 - Visby torgpriser. 241
19361205 - Visbybiskopens lön. 244
19361207 - Auktion i Guldrupe 520
19361207 - Auktion visby. 289
19361207 - Bärgningsångaren Belos, 225
19361207 - Danskt ålyngel 317
19361207 - De fyra gotlandsfiskarna alltjämt försvunna. 376
19361207 - Den sedvanliga adventsstunden 267
19361207 - Död. Erik Carbo. 194
19361207 - Död. Niklas Petter Stuxberg. 458
19361207 - Dödsfall. 178
19361207 - Folkskollikareförbundets gotlandskrets 486
19361207 - Föreningen för den varmblodiga hästaveln 685
19361207 - Föreningen, Gotlands studenter i Stockholm 202
19361207 - Hjälp åt fiskare. 548
19361207 - Järnvägstrafiken. 517
19361207 - Landsbygden. Alva. 500
19361207 - Landsbygden. Björke. 546
19361207 - Landsbygden. Kappelshamn. 362
19361207 - Landsbygden. Väte. 348
19361207 - Luciafesterna börja. 183
19361207 - Lysning 215
19361207 - Premieringen av fisk. 216
19361207 - Rättegångssaker. 270
19361207 - REGINA - Gränsbrigaden 504
19361207 - Slite. 419
19361207 - Temperatur och lufttryck 211
19361207 - Till graven frid 243
19361208 - Biograferna. 568
19361208 - Död. Eva Maria Karlsson. 309
19361208 - Död. Ing-Mari. 225
19361208 - Död. KAROLINA PETTERSSON. 238
19361208 - Död. Maria Hägg. 365
19361208 - En adventsafton 208
19361208 - En kollision mellan bil och motorcykel 354
19361208 - Fiskvarorna premieras på Stora Torget. 201
19361208 - Förlovning 242
19361208 - Från hamnen. 227
19361208 - Gotlands militärförening 206
19361208 - Hästavelslånen. 297
19361208 - I här fört föreningsregister 235
19361208 - I här fört handelsregister 892
19361208 - Klintehamn. 392
19361208 - Kustartilleriet. 182
19361208 - Läkarna. 234
19361208 - Landsbygden. Anga. 578
19361208 - Landsbygden. Bro. 451
19361208 - Landsbygden. Fårö. 570
19361208 - Landsbygden. Rone. 353
19361208 - Landsbygden. Vamlingbo. 405
19361208 - Landsbygden. Västerhejde. 404
19361208 - S:t Olofs sjukhus. 346
19361208 - Slite. 370
19361208 - Sparbankerna. 191
19361208 - Svenskt medborgarskap 528
19361208 - Temperatur och lufttryck 261
19361208 - Västergarnsfiskarnes öde. 283
19361209 - A.-B. Sylve Norrbys Bokhandel. 366
19361209 - Auktion i Lummelunda. 373
19361209 - Biograferna. 475
19361209 - Byggnadsplan för Ljugarn. 385
19361209 - C. Wilh. Pettersson 70 år. 465
19361209 - Död. Karl August Pettersson. 341
19361209 - Död. Karolina Steijner. 150
19361209 - Dödsfall. 224
19361209 - Förrådsbygge vid A. 7. 232
19361209 - Gotlands trupper. 179
19361209 - Gymnastikkonsulenten tackar. 188
19361209 - HANSA - Fripassagerare. 482
19361209 - HEMSE BIO - Nätter i Budapest 470
19361209 - Hyllad på 50-årsdagen 369
19361209 - Klinte-Biografen - Johan Ulfstjerna. 709
19361209 - Klintehamn. 381
19361209 - Landsbrygden. Burgsvik. 576
19361209 - Landsbrygden. Stenkumla. 476
19361209 - Liljeborgs 244
19361209 - Mera militärarbetare. 203
19361209 - Temperatur och lufttryck 234
19361209 - Till postmästare 190
19361209 - Utsträckt utskänkningstid å stadshotellet. 200
19361209 - Valen till domkapitlet. 297
19361209 - Visby Bio - Fröken blir piga. 462
19361211 - Auktion. 316
19361211 - Deltagande. August Lind. 126
19361211 - Död. Arvid Lindman. 176
19361211 - Död. Johannes Aron Johansson. 572
19361211 - Försvunnen. 183
19361211 - Från hamnen. 137
19361211 - Gotlands trupper. 155
19361211 - Härmed kungöres, 308
19361211 - Hejde kyrka har restaurerats. 352
19361211 - I här fört föreningsregister 271
19361211 - Insamlingen till Västergarnsfiskarne 260
19361211 - Inspektören godkänner lärareförslagen. 375
19361211 - Julskyltning i fred på Adelsgatan. 220
19361211 - Krigsfiskalerna. 120
19361211 - Kustflottans vintereskader, 115
19361211 - Kyrkovärden Buskas utsatt för olyckshändelse. 515
19361211 - Läkarna. 144
19361211 - Landsbygden. Grötlingbo. 339
19361211 - Läroverken. 137
19361211 - Liljeborgs Möbelaffär 330
19361211 - Luciafesterna. 167
19361211 - Mejerikontrollen. 319
19361211 - Skogsauktion. 434
19361211 - Temperatur och lufttryck 194
19361211 - Ungdomens Röda kors vid läroverket. 167
19361211 - Vägarbetena. 646
19361211 - Visby Beklädnadsaffär 212
19361211 - Visby nya polisstation. 444
19361212 - Arbetsstugans försäljning 212
19361212 - Avdikningslånen. 418
19361212 - Biograferna. 508
19361212 - Den försvunne från Hörsne, 466
19361212 - Död. Reinhold Wahlgren. 773
19361212 - En flaskpost 181
19361212 - En olympisk afton 189
19361212 - En Röda körs-krets bildad i Träkumla. 508
19361212 - Från artillerikåren. 160
19361212 - Från hamnen. 191
19361212 - Gotlandstrupperna. 158
19361212 - Husmodersföreningens julmässa 206
19361212 - Kan radiumehemakompress anses som läkemedel? 354
19361212 - Kungörelse. 362
19361212 - Luciafesterna. 232
19361212 - Rikskommissionen 209
19361212 - Schenholms. 204
19361212 - Se go' afton Visby, 258
19361212 - Sextio år 225
19361212 - Spritpolisers centraliseras för mycket. 272
19361212 - Temperatur och lufttryck 254
19361212 - Till hingstpremieringarna i vår 857
19361212 - Västergarnsinsamlingen 404
19361215 - A.-B. Theodor Pettersson 327
19361215 - Biograferna. 452
19361215 - Dagens postbåt 177
19361215 - De avgående ledamöterna i drätselkammaren, 219
19361215 - Död. Augusta Källström. 386
19361215 - Fastighetsaffär. 195
19361215 - För nit och redlighet i rikets tjänst. 180
19361215 - Från hamnen. 154
19361215 - Fritz Kahl 171
19361215 - Gotlands färd. 198
19361215 - Granlunds Cigarraffär 303
19361215 - Härmed kungöres, 186
19361215 - Hedrad gotländska. 206
19361215 - Inbrott i Etelhem. 441
19361215 - Ingen kuravdelning utanför lasarettet? 199
19361215 - J. Erik Siltbergs Automobilaffär 350
19361215 - Kustartilleriets förläggning. 333
19361215 - Kvarteret Nunnans bebyggande. 222
19361215 - Landsbygden. Alskog. 385
19361215 - Landsbygden. Fårösund. 344
19361215 - Landsbygden. Follingbo. 431
19361215 - Landsbygden. Garda. 387
19361215 - Landsbygden. Hablingbo. 348
19361215 - Landsbygden. Linde. 350
19361215 - Landsbygden. Ljugarn. 300
19361215 - Nya gatuarbeten. 210
19361215 - Rättegångssaker. 656
19361215 - Röda kors-krets även i Stånga. 483
19361215 - ROXY - Tider skola komma 439
19361215 - S:t Olofs sjukhus. 231
19361215 - Sotningstaxan kommer. 172
19361215 - Stadens folk- och småskolor 196
19361215 - Stiftelsen Solgårdar i Visby. 205
19361215 - Stilfull Röda Kors-fest i Ljugarn. 328
19361215 - Temperatur och lufttryck 210
19361215 - Till en byggmästarekurs, 371
19361215 - Till major i armén 150
19361215 - Tingshusbyggnadsskyldigheten. 171
19361215 - Transport från I. 20 till I. 18. 196
19361215 - Västergarnsinsamlingen. 368
19361215 - Vid skogsauktion 304
19361217 - Bebyggelsen av kvarteret Nynnan. 312
19361217 - Brevbäringslinjen Visby-Bäcks indrages. 327
19361217 - Det nya domkapitlet. 520
19361217 - Död. Agda Emilia Josefina Andersson. 222
19361217 - Dödsfall. 267
19361217 - Ett ståtligt vandringspris 244
19361217 - Femtio år 258
19361217 - Gudstjänstasmmanlysning. 653
19361217 - Gudstjänsterna till skolan. 512
19361217 - HANSA - 309 med omnejd. 442
19361217 - Klintehamn. 486
19361217 - Kustartilleri i Fårösund eller Visby? 570
19361217 - Kyrkoherdeval i Kräklingbo 7 febr. 500
19361217 - Läkarna. 357
19361217 - Landsbygden. Dalhem. 465
19361217 - Landsbygden. Fröjel. 475
19361217 - Landsbygden. Stenkumla. 344
19361217 - Ny hotellbyggnad i kvarteret Börsen. 213
19361217 - Poststation i Hangvar. 503
19361217 - Prästerskapet. 791
19361217 - Temperatur och lufttryck 276
19361217 - Värdefulla bräder i Kräklingbo kyrka. 537
19361217 - Visby Bio - I skuggan av giljotinen 445
19361218 - Biograferna. 556
19361218 - Biskop Ysander predikar i radiojalottan. 154
19361218 - Bröllop 214
19361218 - Eldsvåda i Bunge. 492
19361218 - Ersättning för förlorad fiskredskap. 467
19361218 - Folkskolestyrelsen 180
19361218 - Genom offentlig auktion, 404
19361218 - Godkända vägförslag. 610
19361218 - Gotlands trupper. 233
19361218 - Gotlandsbanorna. 459
19361218 - Kalvskinnshusets utsträckning klarnar. 213
19361218 - Kungliga Gotlands kustartillerikår. 171
19361218 - Kungörelse om sjöfynd. 208
19361218 - Landsbygden. Träkumla. 423
19361218 - Lotsarnas hemvägsersättning. 590
19361218 - Reste med båten — anhölls Nynäshamn. 479
19361218 - Skogsauktion i Fröjel 351
19361218 - Slite. 371
19361218 - Systemaktiebolaget i Visby. 257
19361218 - Temperatur och lufttryck 249
19361218 - Terminsavslutning 176
19361218 - Till ordinarie folkskollärarinna 169
19361218 - Tipsmedel till Visby och Slite idrottsplatser. 342
19361218 - Visby Bryggeri. 878
19361219 - Bättre postbefordran. 401
19361219 - Det gotländska kustartilleriet. 406
19361219 - Det måste göras något. 191
19361219 - Död. John Petter Pettersson. 337
19361219 - Dränering av Visby flygfält. 191
19361219 - Egnahemslån till länet. 133
19361219 - Femtio år 178
19361219 - Förste provinsialläkarens epidemirapport 714
19361219 - Från artillerikåren. 149
19361219 - Från hamnen. 137
19361219 - Från infanterikåren. 181
19361219 - Fyrmästaren avgår. 566
19361219 - Häktad. 416
19361219 - Hästpremieringsnämderna. 179
19361219 - Kungörelse. 343
19361219 - Kustartillerikårens förläggning. 191
19361219 - Landsbygden. Hangvar. 320
19361219 - Landsbygden. Hejde. 358
19361219 - Naftasyndikat slipper betala skatt i Visby. 206
19361219 - På väg mot sommaren. 190
19361219 - Poliskollegium 166
19361219 - Postbudet får högre ersättning. 285
19361219 - Schenholms 212
19361219 - Skattetungda kommunerna. 994
19361219 - Södra kontraktet. 719
19361219 - Svinräkningen. 167
19361219 - Temperatur och lufttryck 208
19361219 - Terminsavslutning vid läroverket 132
19361219 - Till ett fyrvaktarförordnande 257
19361219 - Till syssloman vid Gotlands läns lasarett 228
19361219 - Utryckning och hemförlovning. 158
19361221 - Bärgningsångaren Belos, 416
19361221 - De värdefulla bräderna i Kräklingbo kyrka. 701
19361221 - Död. Adolf Palmquvist. 473
19361221 - Egnahemsnämden i Gotlands län. 204
19361221 - En äventyrlig resa 533
19361221 - FAMILJENS HEMLIGHET 267
19361221 - Fårö får skolstyrelse till årsskiftet. 449
19361221 - Fortifikationen och kronans nybyggnader. 210
19361221 - Från hamnen. 235
19361221 - Gotländska missionsförbundets ungdom 363
19361221 - Ingenjörsexamen 302
19361221 - Jordbrukskommissionen. 477
19361221 - Landsbygden. Hablingbo. 357
19361221 - Landsbygden. Hejde. 608
19361221 - Landsbygden. Lärbro. 528
19361221 - Landsbygden. Linde. 268
19361221 - Landsbygden. Rute. 303
19361221 - Landsbygden. Väte. 304
19361221 - Lärarinneexamen 191
19361221 - Nya skogsavverkningar på Sandön? 492
19361221 - REGINA - Glömda ansikten. 426
19361221 - ROXY - Barbarkusten. 422
19361221 - Temperatur och lufttryck 240
19361221 - Tullverket. 313
19361221 - Understöd åt fiskare. 388
19361221 - Utbildning vid infanterikanon 155
19361221 - Värnpliktiga från västra Sverige till Gotland. 172
19361221 - Visby Bio - Mannen som sålde sitt liv. 400
19361221 - Visby klubb 214
19361222 - Biograferna. 498
19361222 - Död. Karl Johan Levander. 777
19361222 - Finska ångaren Aura, 366
19361222 - Genom offentlig auktion, 354
19361222 - Gotska Sandöns fyrplats 480
19361222 - Gottlanders läderfabrik i aska. 397
19361222 - K. J. Levander. 547
19361222 - Landsbygden. Alva. 431
19361222 - Landsbygden. Bäl. 560
19361222 - Landsbygden. Eskelhem. 475
19361222 - Landsbygden. Östergarn. 468
19361222 - Landsbygden. Sproge. 657
19361222 - Landsbygden. Vamlingbo. 445
19361222 - Landsfiskalen får bo i Havdhem. 525
19361222 - Lönetursberäkningen för landsfogden. 175
19361222 - Ordningsstadgan för rikets 281
19361222 - S:t Olofs sjukhus. 190
19361222 - Skogsauktion 417
19361222 - Skogsauktion i Kräklingbo. 534
19361222 - Skogsavverkningarna på Gotska Sandön. 427
19361222 - Slite. 331
19361222 - Tack. Reinhold Wahlgren. 403
19361222 - Temperatur och lufttryck 207
19361222 - Till den sista vilan 178
19361222 - Västergarnsinsamlingen 306
19361222 - Vid Katrineholms 313
19361223 - 800 kr. för silverfyndet i Buttle. 519
19361223 - Apotekarna. 306
19361223 - Auktion i Hemse. 292
19361223 - Auktion i Stånga. 368
19361223 - Bilskattemedlen. 158
19361223 - Död. Jakob Henrik Hafdelin. 427
19361223 - Död. Malte. 393
19361223 - Doktor Carlson föreslagen till fältläkare. 165
19361223 - Ekonomiska kartläggningen. 138
19361223 - En Parisergotlänning i stan. 282
19361223 - Från artillerikåren. 157
19361223 - Från infanterikåren. 151
19361223 - Kommunalkursen i Hemse. 259
19361223 - Kreaturs- & Virkesauktion i Hall. 520
19361223 - Kreatursauktion i Stenkumla. 383
19361223 - Landsbygden. Burs. 583
19361223 - Landsbygden. Fröjel. 422
19361223 - Landsbygden. Lau. 381
19361223 - Landsbygden. Lojsta. 309
19361223 - Landsbygden. Vamlingbo. 336
19361223 - Lantmannaskolan. 289
19361223 - Lösöreauktion i Västergarn. 275
19361223 - Magistratens arbetsordning. 148
19361223 - Översten får betala 107
19361223 - Postbefordringen. 278
19361223 - Reservarbete å Broväg? 155
19361223 - Statsbidrag till dikningsbesiktning. 159
19361223 - Styrelsen för Gotlands 279
19361223 - Temperatur och lufttryck 245
19361223 - Till stadssjuksköterska 301
19361228 - Biograferna. 546
19361228 - Bröllop 363
19361228 - Deltagande. Åke Håkansson. 362
19361228 - Död. Helmer Andersson. 188
19361228 - Död. Hulda Kristina. 350
19361228 - Död. Karl Oskar Rohndal. 338
19361228 - Död. MARGARETA. 347
19361228 - Emil Effert död. 327
19361228 - En gravskändning 341
19361228 - Ett lappläger 237
19361228 - Får Gotland ej behålla sin biskop? 199
19361228 - Femtio år 203
19361228 - Folkbildningsförbundets Hemsekurs. 307
19361228 - Förlovade 676
19361228 - Förlovning 546
19361228 - Från hamnen. 212
19361228 - Från Madrid-fronten. 163
19361228 - Gotland har 663 utrikes födda personer. 146
19361228 - HANSA - Cirkusblod 453
19361228 - Inskrivningarna au flygvapnet. 184
19361228 - Kraft i arm, mod i barm... 491
19361228 - Landsbygden. Eksta. 457
19361228 - Landsbygden. Follingbo. 348
19361228 - Landsbygden. Fröjel. 351
19361228 - Landsbygden. GARDA. 320
19361228 - Landsbygden. Ljugarn. 302
19361228 - Leverantörer till Aktiebolaget 493
19361228 - Lösöreauktion i Visby. 195
19361228 - Mälarhöjdens brottarbesök. 252
19361228 - Offentlig stämning. 194
19361228 - Patriotiska sällskapets guldmedalj 250
19361228 - REGINA - Skeppsbrutne Max. 426
19361228 - Revykabareten Se go afton Visby, 264
19361228 - ROXY - Sången om skogarnas folk. 378
19361228 - Specialist på myntmätare i farten. 186
19361228 - Temperatur och lufttryck 283
19361228 - Till elev i polisskolan 195
19361228 - Till statens justerare 176
19361228 - Verkligt sällsynta julgäster 415
19361228 - Vigsel. 518
19361228 - Visby Bio - Familjens hemlighet 394
19361228 - Visby skyttegille 219
19361228 - VISBY TEATER - Se goafton Visby. 211
19361229 - Biograferna. 430
19361229 - Bröllop 547
19361229 - Den tidiga våren. 274
19361229 - Död. EBBA. 556
19361229 - Död. J. P. Lidéhn. 299
19361229 - Död. John Johansson. 205
19361229 - Död. MARGOT. 228
19361229 - Femtio år 159
19361229 - Flera myntmätare hemsökta. 160
19361229 - Förlovning 363
19361229 - Fortbildningskurs lör småskollärarinnor. 307
19361229 - Gotlands-Posten. 621
19361229 - Klintebiografen 477
19361229 - Läkardistriktens indelning. 525
19361229 - Lots- och fyrstaten. 331
19361229 - Nya fund i Nunnan. 230
19361229 - Slite hamn. 388
19361229 - Statstjänstemännens bisysslor. 179
19361229 - Temperatur och lufttryck 299
19361229 - Vårpremieringen av hingstar 188
19361229 - Visby behöper kemisk station. 205
19361229 - Visby valskvarn vill mala utländskt vete. 192
19361230 - 1,600 arbetsoförmögna på Gotland. 152
19361230 - Arvsfonden för ej klandertalan. 404
19361230 - Auktion å skog. 421
19361230 - Bilbesiktningsmanstjänsten 229
19361230 - Bro gille 523
19361230 - Deltagande. Karl Johan Levander. 499
19361230 - Död. Alida Thorkelson. 196
19361230 - Död. Emma Falck. 199
19361230 - Död. Frans Petter Hejdenberg. 317
19361230 - Död. Katarina Lovisa Sjögren. 174
19361230 - Dödsfall. 463
19361230 - Eldsvåda i Västkinde. 541
19361230 - Från artillerikåren. 180
19361230 - Från hamnen. 212
19361230 - Från onsdagskonseljen. 186
19361230 - Hemse. 436
19361230 - Magasinabolaget går i likvidation. 205
19361230 - Myntmätarstölderna fortsätta. 248
19361230 - Ofoget på Träkumla kyrkogård 463
19361230 - Rättegångssaker. 389
19361230 - Rävjakt julafton i Västerhejde. 408
19361230 - Skogsrussens bevarande. 302
19361230 - Söndagsskolan i Mästerby 70 år. 424
19361230 - Temperatur och lufttryck 262
19361230 - Till folkskollärare 374
19361230 - Till revisor 172
19361230 - Tillstyrkt friköpsansökan. 336
19361230 - Vänge pastorat. 337
19361230 - Veterinärerna. 306
19361230 - Visby lasarett får gott betyg. 290
19361231 - 38 år i stadens tjänst. 233
19361231 - Den uppskjutna värnpliktstjänstgöringen. 141
19361231 - Fårö får skolstyrelse vid årsskiftet. 450
19361231 - Fordonsinspektionen. 178
19361231 - Förlovning 300
19361231 - Gotlands infanterikår. 201
19361231 - HANSA - Söder om landsvägen 333
19361231 - Ladagårdsbranden i Västkinde 371
19361231 - Landsbygden. Alskog. 456
19361231 - Landsbygden. Anga. 565
19361231 - Landsbygden. Hablingbo. 503
19361231 - Landsbygden. Lärbro. 310
19361231 - Landsbygden. Öja. 391
19361231 - Ny ordförande i arbetslöshetskommittén. 175
19361231 - Signalunderbefälaskola 144
19361231 - Sjömansvårdsstyrelsen. 144
19361231 - Temperatur och lufttryck 200
19361231 - Ubåten Draken på äventyr. 159
Slite. Från hamnen. 367