1936

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19281102 - Lösöreauktion i Västkinde. 696
19281102 - Stiftelseurkund. 421
19360602 - A.-B Öfverstekvarn 401
19360602 - Armén. 333
19360602 - Bröllop 491
19360602 - Byrådirektör J. V. Sandström 302
19360602 - Död. Axel Ericson. 472
19360602 - Död. Elisabeth Pettersson. 383
19360602 - Död. Eric Olof Granberg. 328
19360602 - Död. Ida Johansson. 477
19360602 - Död. Karl Ernst Ahlberg. 438
19360602 - Död. P. L. Wallin. 575
19360602 - Dödsfall. 449
19360602 - En cementeringskurs, 623
19360602 - Ett organisationemöte för Fårö 497
19360602 - Ett ståtligt bröllop 538
19360602 - Folkskollärarinneexamen 412
19360602 - Från Visby horisont. 335
19360602 - Fylleriet har sällan motbok. 272
19360602 - Gotlands skytteförbund 298
19360602 - Gotlänning avliden i Amerika. 263
19360602 - I kronohäktet 296
19360602 - Klintehamn. 476
19360602 - Kronans uppköp av varmblodiga hästar. 278
19360602 - Kyrkoherdetjänsten i Lärbro. 437
19360602 - Landsbygden. Alskog. 466
19360602 - Landsbygden. Burs. 543
19360602 - Landsbygden. Garda. 440
19360602 - Landsbygden. Hangvar. 360
19360602 - Landsbygden. Kappelshamn. 320
19360602 - Landsbygden. Martebo. 465
19360602 - Lilla Karlsö 450
19360602 - Lotsverket. 231
19360602 - Lysning 274
19360602 - Lysning 249
19360602 - Nämdemansed 355
19360602 - På sin sjuttioårsdag 268
19360602 - Prästvigningen 273
19360602 - Rättegångssaker. 566
19360602 - Springaren 262
19360602 - Studentexamen 252
19360602 - Temperatur och lufttryck 205
19360602 - Tullverket. 257
19360602 - Vid stadens folk- och småskolor 408
19360603 - Anslag till bitr. landsfiskal. 330
19360603 - Arbetsförmedlingsanstalten. 233
19360603 - Arbetslösheten minskar kraftigt. 191
19360603 - Beredskapsarbeten vid gator och vägar. 238
19360603 - Död. Amanda Stengvist. 382
19360603 - Död. Ida Lovisa Olsson. 391
19360603 - Donationen till Otheme kommun godkännes. 295
19360603 - En medborgarskapsfråga. 189
19360603 - Flygfältsfrågan. 222
19360603 - Landsbygden. Lau. 504
19360603 - Landsbygden. Öja. 470
19360603 - Landsbygden. Väte. 348
19360603 - Landsfiskalerna. 574
19360603 - Med. lic.-examen 234
19360603 - Rättegångssaker. 851
19360603 - Sjuttiofem år 393
19360603 - Studentexamen 231
19360603 - Temperatur och lufttryck 232
19360603 - Till vattenrättsnämdeman 245
19360604 - D. B. V:s sparbank 217
19360604 - En olyckshändelse i Stånga, 925
19360604 - En vådlig bilfärd. 725
19360604 - Fälttjänstövningar d Gotland. 204
19360604 - Femtio år 472
19360604 - Fyrplatserna. 812
19360604 - Hemse Bio - Äventyr i pyjamas. 569
19360604 - Hemse. 312
19360604 - Högre allmänna läroverket. 201
19360604 - Holmert:s fotomagasin. 225
19360604 - Kokvagnskurs för lottor. 272
19360604 - Landsbygden. Anga. 571
19360604 - Landsbygden. Fröjel. 484
19360604 - Landsbygden. Hablingbo. 395
19360604 - Landsbygden. Hejdeby. 383
19360604 - Landsbygden. Kräklingbo. 761
19360604 - Landsbygden. Näs. 502
19360604 - Landsbygden. Stånga. 539
19360604 - Landsbygden. Vamlingbo. 447
19360604 - Landsstaten. 180
19360604 - Lungundersökning hos Gotlandsbeväringen. 187
19360604 - Posten. 200
19360604 - Provårskandidaterna. 303
19360604 - Rättegångssaker. 497
19360604 - Sjöförklaring 233
19360604 - Studentexamen 216
19360604 - Svenska flaggans dag 195
19360604 - Temperatur och lufttryck 254
19360604 - Tillkännagivande 404
19360604 - Tulluppbörden 223
19360604 - Veterinarvården vid Gotlandstrupperna, 188
19360604 - Visby Bio - Full hand. 478
19360605 - Anbud å skogsdikning. 343
19360605 - Anbud. 212
19360605 - Ångfartygs A.B. Gotland. 269
19360605 - Arbetsförmedlingen under maj månad. 233
19360605 - Arbetsförmedlingskonferens. 228
19360605 - Auktion i Kräklingbo. 810
19360605 - Biograferna. 492
19360605 - Brottsligheten i länet. 206
19360605 - Död. Lovisa Svensson. 378
19360605 - Död. VICTOR WESTBERG. 275
19360605 - Dödsfall. 850
19360605 - En velocipedordonnansskola 247
19360605 - Entreprenadauktion 306
19360605 - Gotländska försvarets ordnande. 278
19360605 - Hamnnytt. (Slite hamn). 351
19360605 - Hembygdsfesten å Lojsta slott 743
19360605 - Höauktion. 344
19360605 - Kustartillerlförsvaret på Gotland. 259
19360605 - Landsbygden. Eke. 563
19360605 - Nyheter i trafikreglementet. 216
19360605 - Småskollärarinneexamen 233
19360605 - Spriten och körkortsindragningarna. 242
19360605 - Stadsfullmäktige 244
19360605 - Temperatur och lufttryck 230
19360605 - Wisby Segelsällskap 229
19360606 - Appelquists Bilaffär. 329
19360606 - Betty Nilssons Eftr. 261
19360606 - Bokföringskunnigt taxeringsbiträde. 217
19360606 - Död. Carl Johan Ohlsson. 314
19360606 - Flickskolans årsavslutning 605
19360606 - Från hamnen. 214
19360606 - Gotlandstruppernas nya stater. 220
19360606 - Kaffekrogarna på fiskeläget. 920
19360606 - Kungörelse. 322
19360606 - Läkarne. 470
19360606 - Landsbygden. Alskog. 413
19360606 - Landsbygden. Fröjel. 374
19360606 - Landsbygden. Hörsne. 485
19360606 - Lotsverket. 210
19360606 - Med Fiskskjuts på 1890-talet. 789
19360606 - Om gymnastikens dag i morgon 224
19360606 - Postmästartjänsten 219
19360606 - Statsbidrag till 1936 års hästpremiering. 214
19360606 - Statsbidrag till fiskets främjande. 237
19360606 - Statshjälp åt två fiskare. 452
19360606 - Tågtidtabell 260
19360606 - Telegrafkommissarietjänsten 205
19360606 - Temperatur och lufttryck 230
19360606 - Travtävlingar i samband med 218
19360606 - Turistlitteratur. 231
19360606 - Ubåten Hajen 239
19360608 - Apoteken. 217
19360608 - Auktion i Rute. 405
19360608 - Bland de elever, 194
19360608 - Död. Axel Ericson. 255
19360608 - Död. Hilda Petersohn. 519
19360608 - Död. Hildegard Moberg. 210
19360608 - Död. J. P. L. Johansson. 220
19360608 - Död. Karolina Ahlkvist. 307
19360608 - Död. Lars Oskar Adolf Kristiansson. 287
19360608 - Död. Maria Ihre. 251
19360608 - Död. Oskar Andersson. 516
19360608 - Dödsfall. 557
19360608 - En våldsam motorcyklist 1071
19360608 - Examen. 339
19360608 - Fängelse för rattfylleri. 221
19360608 - Folkskollärareexamen 389
19360608 - Från hamnen. 226
19360608 - Gymnastikens dag. 263
19360608 - Klintehamn-Roma järnvagsaktiebolag 363
19360608 - Landsbygden. Burs. 541
19360608 - Landsbygden. Hejde. 323
19360608 - Landsbygden. Lärbro. 428
19360608 - Lösöreauktion i Boge. 525
19360608 - Motorfartyget Gotland 258
19360608 - Motorföreningens idealfartstävling 1136
19360608 - Nykterhetskursen. 336
19360608 - Postverket. 236
19360608 - Rättegångssaker. 231
19360608 - Slite 304
19360608 - Stadsrevisorernas berättelse. 212
19360608 - Temperatur och lufttryck 210
19360608 - Veterinärerna. 323
19360608 - Visby Bio - Jungfrun av Orleans. 436
19360608 - Visby Metallgjuteri. 256
19360608 - Visby varpklubb 230
19360609 - Allmän idrott. 361
19360609 - Apoteket i Klintehamn. 438
19360609 - Åttio år 251
19360609 - En gotländsk handelsman av gamla stammen. 1169
19360609 - Folkskoleinspeletören 214
19360609 - Folkskollärareexamen 349
19360609 - Från hamnen. 206
19360609 - Friluftskonsert 230
19360609 - Gotlandsfotboll. 569
19360609 - Hästpremieringarna 1936. 943
19360609 - Ingeniörsexamen 273
19360609 - Jordfästning. Maria Ihre. 226
19360609 - Kronan säljer sina egendomar? 562
19360609 - Nedsatt biljettpris för sjömän 189
19360609 - S. L. U:s gotlandistrikt 221
19360609 - Slite. Årsanslutning 582
19360609 - Stadsbidrag till skolskjutsar Rute skoldistrikt. 286
19360609 - Studentjubileum. 627
19360609 - Svenska folkskolans vänner 455
19360609 - Temperatur och lufttryck 205
19360609 - Till den sista vilan 204
19360610 - Ändrade stadsplanen i kv. Granen. 190
19360610 - Anslag till gymnastikkurs i Visby. 214
19360610 - Arbetslösheten. 297
19360610 - Års- och revisionsberättelser 232
19360610 - Billigare elektrisk ström i Visby. 212
19360610 - Breddningen av Lännavägen. 177
19360610 - Död. Charlotte Beckman. 200
19360610 - En luftskyddsförening 227
19360610 - Fattigvårdens reglemente 231
19360610 - Femtio år 728
19360610 - Infäste 246
19360610 - Ingen ersättning till polisvikarie. 214
19360610 - Inskrivningen av barn 197
19360610 - Kungörelse. 427
19360610 - Landsbygden. Eskelhem. 400
19360610 - Landsbygden. Hangvar. 603
19360610 - Militärläkarna. 214
19360610 - Poliskonstapel Nygren åberopar tjänstgöringsbetyg. 221
19360610 - Sjöfarten i Slite. 367
19360610 - Sommartidtabellen för Vesterhejdebanan 387
19360610 - Temperatur och lufttryck 253
19360610 - Till A. B. F:s Köpenhamnsresa 229
19360610 - Utsträckt utskänkningstid 205
19360610 - Visby stad mur 237
19360610 - Yrkesskolorna. 208
19360611 - Apoteket i Visby. 214
19360611 - Appelquists Bilaffär. 327
19360611 - BASAR 406
19360611 - Död. Karl Anders Olof. 292
19360611 - Död. Margit. 237
19360611 - Enskedepojkarnas musikkår 216
19360611 - Femtioårsjubileum 197
19360611 - Foderauktion i Hall. 548
19360611 - Från hamnen. 281
19360611 - Landsbygden. Tofta. 334
19360611 - Landsbygden. Vallstena. 558
19360611 - Landsbygden. Västerhejde. 477
19360611 - Lotsångaren Stockholm 465
19360611 - Revidering av S. J:s godstaxa önskvärd. 196
19360611 - Slite. 368
19360611 - Statsunderstöd till flickskolan. 230
19360611 - Telegrafverket. 211
19360611 - Temperatur och lufttryck 279
19360611 - Timmeravverkningen på Gotaka Sandön 394
19360612 - Anbud 433
19360612 - Ångf. Visby 255
19360612 - Biograferna. 562
19360612 - Bröllop 216
19360612 - Död. Anna Helena Josefina Wigström. 341
19360612 - Död. Charlotte Beckman. 220
19360612 - Död. Eva. 267
19360612 - Död. Gunnar. 319
19360612 - Fräck inbrottsstöld i Kräklingbo. 1015
19360612 - Från hamnen. 243
19360612 - Gotlands artillerikår. 214
19360612 - Gotlands Tandläkaresellskap. 567
19360612 - Gotlandstrupperna. 216
19360612 - Grävningsundersökning å Fornellska tomten? 246
19360612 - Konserveringsarbeten i Hejde kyrka. 310
19360612 - Kyrkliga ungdomskursen 422
19360612 - Landsbygden. Alskog. 430
19360612 - Lantmätarna. 223
19360612 - Moskvaradions f. d. hallåman talar i Visby. 265
19360612 - Sångarevenemang i midsommar. 248
19360612 - Statsbidrag till nötboskaps- och svinavelns främjande. 194
19360612 - Stuteristaten. 194
19360612 - Temperatur och lufttryck 265
19360612 - Upptagningshemmen. 241
19360613 - Anbud å varulager. 291
19360613 - Ångaren Visbys Köpenhamnsresa. 200
19360613 - Arméns radiomateriel. 207
19360613 - D. B. V:s Paviljong. 238
19360613 - Död. Augusta Karolina Lagerkvist. 445
19360613 - Död. DORTHY. 265
19360613 - Död. Maria Katarina Elisabet Bogström. 391
19360613 - Död. Sven. 470
19360613 - Flygtrafiken. 401
19360613 - Foderauktion i Etelhem. 413
19360613 - Foderauktion. 213
19360613 - Fördelning av arméns byggnadsanslag. 472
19360613 - Från hamnen. 244
19360613 - Fruntimmerssamfundet 308
19360613 - Gotland sänder 15 man till riksskyttetävlingen. 687
19360613 - Gotlands infanterikår. 204
19360613 - Gotländska mästare. 286
19360613 - Högre allmänna läroverket. 221
19360613 - Höslåtter. 203
19360613 - Inbrottsstölden i Kräklingbo, 556
19360613 - K. m:ts bemyndigande obehövligt. 350
19360613 - Landsbygden. Hellvi. 379
19360613 - Lösöreauktion i Visby. 213
19360613 - Militärläkarne. 174
19360613 - På sin 50-årsdag 604
19360613 - Skogvaktaren får icke kvarstå i tjänst. 391
19360613 - Som kindergartenlärarinna 213
19360613 - Temperatur och lufttryck 250
19360615 - Affärsöverlåtelse. 311
19360615 - Alla som hava fordringar 864
19360615 - Ångaren Drottens avgångstid 206
19360615 - Apoteken. 232
19360615 - Beväringsinryckning 231
19360615 - Bröllop 1109
19360615 - Död. Karl Adolf Ardell. 307
19360615 - Dödsfall. 190
19360615 - Eldsvåda i Sproge. 921
19360615 - En verklig lustresa 318
19360615 - Ett skolmöte i Lärbro 413
19360615 - Femtio år 279
19360615 - Föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge 445
19360615 - Från hamnen. 213
19360615 - Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille 202
19360615 - Höauktion i Burs. 485
19360615 - Korsbetningsfynden utställas i Köpenhamn. 226
19360615 - Kronohäktet i Visby. 239
19360615 - Landsbygden. Bunge. 476
19360615 - Landsbygden. Väte. 268
19360615 - Lysning 243
19360615 - Mellankommunala prövningsnämden. 223
19360615 - Olyckshändelse på I. 18. 555
19360615 - Olyckshändelse vid Bondarve i Fole. 822
19360615 - Olyckshändelse vid Halfoser i Dalhem. 949
19360615 - Rättegångssaker. 775
19360615 - Slummens sommarhem för gamla. 328
19360615 - Svenska Amerikalinjens 222
19360615 - Temperatur och lufttryck 252
19360615 - Till den sista vilan 325
19360615 - Tullverket. 234
19360615 - Värmeledning i Hejde kyrka. 304
19360616 - Död. Maria Ihre. 240
19360616 - Foderauktion i Etelhem. 453
19360616 - Från hamnen. 255
19360616 - Landsbygden. Hangvar. 417
19360616 - Landsbygden. Vallstena. 342
19360616 - Lösöreauktion i Visby. 222
19360616 - Sextio år 690
19360616 - Slite. 388
19360616 - Statsbidrag till nykterhetsnämderna. 225
19360616 - Temperatur och lufttryck 256
19360616 - Till simlärare 239
19360616 - Tullverket. 257
19360616 - Utländsk ost tillverkas på Gotland? 227
19360616 - Värnplikten på Gotland. 208
19360616 - Visbyfynden röna smickrande 233
19360617 - Apoteket i Hemse. 302
19360617 - Arkeologisk undersökning i kvarteret Nunnan. 244
19360617 - Badgäster vid Kneippbyn. 235
19360617 - Död. Elin Pettersson. 328
19360617 - En centralkassa för jordbrukskredit, 309
19360617 - Epidemirapporten. 349
19360617 - Foderauktion i Buttle. 434
19360617 - Foderauktion. 407
19360617 - Föreningen Visby bollklubb 261
19360617 - Från hamnen. 227
19360617 - Köpenhamnsresenärerna 217
19360617 - Landsbygden. Alskog. 448
19360617 - Landsbygden. Rone. 337
19360617 - Landsbygden. Stånga. 601
19360617 - Lärarebostäderna i Lummelunda. 317
19360617 - Nöjesfältet 227
19360617 - Provårskandidaterna. 300
19360617 - Sextio år 486
19360617 - Slite. 357
19360617 - Statens bostadslån. 239
19360617 - Statsunderstöd till yrkesskolorna. 229
19360617 - Stora Carlsö. 450
19360617 - Temperatur och lufttryck 264
19360617 - Till e. o. lärare 271
19360617 - Till spelmanstävlingen å Lojsta slott 718
19360618 - Cykeltjuv med otur. 1160
19360618 - Cykeltjuv med otur. 593
19360618 - Den stora hundutställningen 210
19360618 - Död. Albert Jonsson. 217
19360618 - En sextioåring. 509
19360618 - Från hamnen. 209
19360618 - Genom exekutiv auktion, 459
19360618 - Herr Engberg kommer icke till Lojsta. 251
19360618 - Infanterikårens musikkår 232
19360618 - Jägargillets jubileumsskjutningar, 229
19360618 - Köpenhamnsresenarerna hemma igen. 214
19360618 - Livlig trafik i Visby hamn i midsommar. 199
19360618 - Löfveberg & Petersson A.-B. 206
19360618 - Lotsångaren Stockholm, 713
19360618 - Några humoristiska akvareller, 237
19360618 - På sin 50-årsdag 282
19360618 - Prästerskapet. 315
19360618 - Sammanlysning av gudstjänster. 434
19360618 - Sjuttio år 303
19360618 - Statsbidrag till två klagande sjukkassor. 465
19360618 - Styrmansexamen 533
19360618 - Temperatur och lufttryck 247
19360618 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 925
19360618 - Till vikarierande folkskollärare 548
19360618 - Turister och turistångare. 232
19360618 - Ungsvenskt semesterläger på Gotland. 499
19360618 - Weekendtrippar till Ljugarn 336
19360619 - Anbud 465
19360619 - Arvsfonden avstår från klandertalan. 233
19360619 - Död. Eurenia Maria Piehl. 285
19360619 - Död. Kurt Anton Johnsson. 350
19360619 - En kurs i beteskultur 333
19360619 - Flygvapnet. 300
19360619 - Foderauktion i Guldrupe. 486
19360619 - Foderauktion i Stenkumla. 353
19360619 - Foderauktion. 232
19360619 - Försvarets fastigheter. 283
19360619 - Från hamnen. 208
19360619 - Häradsskrivarne. 215
19360619 - Höauktion vid Sudergårda, Hellvi. 370
19360619 - I tävlingen om Slitepokalen 525
19360619 - Kräklingbostölden uppklarad. 1273
19360619 - Kronohäktet. 223
19360619 - Militärläkarne. 210
19360619 - Nationalsocialisterna 595
19360619 - Program 286
19360619 - Sextio år 248
19360619 - Solförmörkelsen i morse 203
19360619 - Spåntak bäst på Hemse kyrka. 303
19360619 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 713
19360619 - Stor auktion i Hogrän. 396
19360619 - Stor möbelauktion i Slite. 353
19360619 - Styrmansexamen 304
19360619 - Temperatur och lufttryck 221
19360619 - Till brännmästare 220
19360620 - Ångaren Nestor på grund. 589
19360620 - Ännu ej pastorsexpedition i Slite hamn. 310
19360620 - Anslag till armén. 221
19360620 - Anslag till rekryteringskostnader. 204
19360620 - Anslag till sjömanshuset. 213
19360620 - Anslag till vägingenförskontoret. 227
19360620 - Bröllop 507
19360620 - D. B. V:s sparbank. 195
19360620 - Död. Amalia Klingvall. 282
19360620 - Död. Klara Mathilda Ahlström. 296
19360620 - Död. Natalia Maria Josefina Silfvergren. 506
19360620 - Eldsvådeunge på Adelsgatan. 610
19360620 - En stöld av spritvaror 552
19360620 - Fastighetsauktion i Hejde. 294
19360620 - Fastighetsauktion i Lärbro. 433
19360620 - Flygtrafiken 176
19360620 - Foderauktion. 268
19360620 - Från hamnen. 198
19360620 - Gotlands infanterikår. 216
19360620 - Gotlands luftskyddsförenings styrelse 467
19360620 - Högre allmänna läroverket. 189
19360620 - I Amerika avlidna gotlänningar. 461
19360620 - Kyrkligt. 476
19360620 - Landsbygden. Sundre. 422
19360620 - Prostvisitation 559
19360620 - SLITE. 355
19360620 - Svenskt medborgarskap för andra gången. 411
19360620 - Temperatur och lufttryck 261
19360622 - Ångaren Nestors grundstötning 455
19360622 - Anslag till militärbefälet. 200
19360622 - Cykelstölderna börja taga fart 213
19360622 - Död. Agnes Hallin. 310
19360622 - Död. Karin Enqvist. 255
19360622 - Död. Maria Wallin. 359
19360622 - Död. Matilda Karolin Stenberg. 419
19360622 - Död. Mattias Uddin. 328
19360622 - Femtio år 208
19360622 - Folkräkningen. 205
19360622 - Från hamnen. 219
19360622 - Gotlands handelsflotta 197
19360622 - Gotlands infanterikår. 208
19360622 - Gotländska sångfesten har börjat. 438
19360622 - Hotell Karlshäll 926
19360622 - Hyllningarna för konsul C. I. Kolmodin 221
19360622 - Kyrkostämmans beslut står fast. 398
19360622 - Lustjakterna. 202
19360622 - Midsommarfesten å Lojsta slott. 332
19360622 - Midsommarfirandet på Högklint 211
19360622 - Midsommarstängningen. 185
19360622 - Midsommartraftken 190
19360622 - O. S. Björkman & C:o Aktiebolag i Visby. 245
19360622 - Rättegångssaker. 449
19360622 - Sextio år 326
19360622 - Stångaspelen. 386
19360622 - Studentexamen 598
19360622 - Svenska uppfinnarföreningen 414
19360622 - Tandläkarna. 355
19360622 - Temperatur och lufttryck 225
19360622 - Vid Kneippbyn 204
19360623 - Även maj var varm på Gotland. 189
19360623 - Båtarnas avgångstid. 157
19360623 - Brandkåren 180
19360623 - Död. Gustav Adolf Johansson. 294
19360623 - Förlovning 292
19360623 - Gotlands artillerikår. 203
19360623 - Gotlands motorförenings styrelse 458
19360623 - Hamnen. 260
19360623 - Heimdals riksungdomsstämma. 188
19360623 - Hjärtligt hyllad på 60-årsdagen 299
19360623 - Jubileamstävlingarna i Levide. 281
19360623 - Klintehamn. 283
19360623 - Nytt i Fornsalen. 415
19360623 - Piggvar från Sandön till Hanöbukten. 348
19360623 - Silverbröllop 381
19360623 - Slite. 356
19360623 - Stiftsnämdens verksamhet 1934-1936. 191
19360623 - Stor möbelauktion i Slite. 278
19360623 - Täckdikningen å Gotland. 183
19360623 - Temperatur och lufttryck 198
19360623 - Tingstädeloppet i förrgår 363
19360623 - Val av elektor. 610
19360623 - Veterantävling 222
19360625 - Död. Anders Petter Björklund. 386
19360625 - Död. Axel Österlund. 232
19360625 - Dödsfall. 190
19360625 - Dunefyndet i Köpenhamn. 209
19360625 - En bilkollision 570
19360625 - En motorcykelolycka 890
19360625 - En olyckshändelse vid campingplatsen. 237
19360625 - En ståtlig engelsk lustjakt 209
19360625 - Femtio år 499
19360625 - Förlovade. 1075
19360625 - Förlovning 531
19360625 - Från hamnen. 207
19360625 - Hälsotillståndet vid läroverket. 220
19360625 - Hotell Karlshäll. 457
19360625 - Kanalgrävning. 441
19360625 - Lustresa till Stora Karlsö 298
19360625 - Midsommarvädret 204
19360625 - Om Kyrkosångens Vänners konsert 271
19360625 - Prostvisitation 763
19360625 - Slite. 329
19360625 - Stiftnämdens verksamhet 1934-1935. 325
19360625 - Temperatur och lufttryck 257
19360625 - Till årets val 448
19360625 - Vigsel ombord på "Drotten". 218
19360626 - A/B Klintebys Konservfabrik 328
19360626 - Bibelvecka i Burs. 463
19360626 - Bilder från gotländska sångfesten. 274
19360626 - Delägarna i Bara myrs utdikningsföretag 547
19360626 - Död. Lars Magnus Lindqvist. 327
19360626 - Död. Selma Södergren. 517
19360626 - Elektorsval 180
19360626 - Försäljning av överskottsremonter till Finland? 204
19360626 - Från hamnen. 169
19360626 - Gotlands trupper. 177
19360626 - Inför Stångaspelen. 454
19360626 - Klintehamn. 330
19360626 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 271
19360626 - Landsbygden. Alskog. 456
19360626 - Landsbygden. Hogrän. 363
19360626 - Landsbygden. Rone. 317
19360626 - Militärområdesfältövning 316
19360626 - Nya fasaderna på Visby Börs godkännas. 212
19360626 - Nyinredningar i Fornsalen. 260
19360626 - Nytt tak på Hörsne kyrka. 280
19360626 - På sin femtioårsdag 194
19360626 - Rättegångssaker. 255
19360626 - Sällskapsresa för Fiskare. 189
19360626 - Samövningar med marinen 285
19360626 - Sommartinget i Kappelshamn. 276
19360626 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 588
19360626 - Systembolagets restaurang 297
19360626 - Temperatur och lufttryck 225
19360626 - Tuberktaosföreningens sommarkolonier 179
19360626 - Tullverket. 195
19360626 - Vid friluftskonserten 206
19360626 - Vid kyrkosångens vänners konsert 248
19360626 - Vigsel. 396
19360627 - Åk cykel på rätt sätt 291
19360627 - Arvsfonden får intet. 370
19360627 - Auktion på kronofastighet. 263
19360627 - Avliden 100-åring. 304
19360627 - Blixten slog ned i köket. 429
19360627 - Den särskilda värnpliktslagen 202
19360627 - Död. Anna Elisabet Jakobsson. 359
19360627 - Död. Hildegard Stenström. 293
19360627 - Död. Johanna Mattsson. 295
19360627 - Dödsfall. 247
19360627 - Dragkamp mellan häradsrätterna. 273
19360627 - Fjärdingsmännen. 446
19360627 - Förlovning 214
19360627 - Från hamnen. 188
19360627 - Gotlands infanterikår. 197
19360627 - I flygambulans 301
19360627 - Kyrkliga ungdomskursen i Sanda 260
19360627 - Landsbygden. Hablingbo. 375
19360627 - Landsfiskalerna. 524
19360627 - Nyinredningen i Fornsalen 227
19360627 - Orrhönan fridlyst 508
19360627 - Slite. 333
19360627 - Statsunderstöd 227
19360627 - Täckdiknings-förmännen 704
19360627 - Temperatur och lufttryck 261
19360627 - Weekendresor till Burgsvik 522
19360629 - Ångbåtsförbindelsen 179
19360629 - C. A. Hultgrens Speceriaffär, Visby. 207
19360629 - Dispensärens barnkoloni i Lummelunda 594
19360629 - Död. Johan Johansson. 589
19360629 - Död. Marta. 407
19360629 - Död. Vendela Blomqvist. 260
19360629 - Död. Wilhelmina Laurentina Pettersson. 244
19360629 - Femtio år 283
19360629 - Flyget kommer. 289
19360629 - Fördelning av arméns expensanslag. 175
19360629 - Fördelning av ersättningsreservens tjänstgöringsdagar. 178
19360629 - Från hamnen. 259
19360629 - I här fört handelsregister 626
19360629 - Legala notiser. 268
19360629 - Lustjakterna. 231
19360629 - Lysning 550
19360629 - På sin femtioårsdag 337
19360629 - Rättegångssaker. 216
19360629 - Slite. 372
19360629 - Slitebadens HOTELL 292
19360629 - Temperatur och lufttryck 214
19360629 - Tyska ångaren Nürnberg 202
19360629 - Veterantävling 253
19360629 - Visby färgfilmades i går 214
19360630 - Fårösunds kustartillerikårs kaserner. 324
19360630 - Flott danspar på Snäck. 204
19360630 - Foderauktion i Barlingbo. 490
19360630 - Från hamnen. 163
19360630 - Gotlands norra härads kreaturstörsakringsförening 398
19360630 - Hotell Visby börs 210
19360630 - Idrott och sport. 263
19360630 - Kol- och Koksleverans. 230
19360630 - Kyrkosångens Vänners 259
19360630 - Landsbygden. Garda. 425
19360630 - Landsbygden. Linde. 294
19360630 - Landsbygden. Öja. 292
19360630 - Landsbygden. Östra Gotland. 195
19360630 - Landsbygden. Rute. 291
19360630 - Landsbygden. Tofta. 331
19360630 - Lustjakterna. 180
19360630 - Marinspaningskursen i Fårösund 383
19360630 - Rättegangssaker. 659
19360630 - Sjuttio år 491
19360630 - Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre? 749
19360630 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 334
19360630 - Statsbidrag till läkarbostad i Ljugarn. 268
19360630 - Temperatur och lufttryck 219
19360630 - Till löjtnant 216
19360630 - Vid blåbandisternas ungdomskongress 342
19360630 - Vid stadens verkstadsskola 237
19361202 - Barnmorskeexamen. 301
19361202 - Decemberkrig 398
19361202 - Död. Karolina Pettersson. 258
19361202 - Ett avdikningslån 331
19361202 - Ett Kinbergs stipendium 185
19361202 - Falskt alarm. 215
19361202 - Från hamnen. 179
19361202 - Från Visby horisont. 247
19361202 - Gotlands nation i Uppsala 168
19361202 - I laxodlingsanstalten vid Ihre kvarn 509
19361202 - Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 404
19361202 - Kvällsbåtens avgång 182
19361202 - Landsbygden. Gerum. 570
19361202 - Rikskommissionen 207
19361202 - Sällskapet D. B. V. 203
19361202 - Strömmingsmarknad 179
19361202 - Temperatur och lufttryck 177
19361202 - Torsdagens luftförsvarsövning 183
19361202 - Verkmästare Flodman hyllad. 210
19361202 - Visby Bio - Under skilda fanor. 486
19361202 - Vitterhetsakademiens jetong 628
19361203 - A.-B. Th. Pettersson 239
19361203 - Barnkrubbans julförsäljning 198
19361203 - Bilkrock. 240
19361203 - Biograferna. 493
19361203 - Död. Fritz Albert Kahl. 335
19361203 - Död. Karl August Lind. 335
19361203 - Dödsfall. 379
19361203 - Egnahemslån till lånet. 198
19361203 - Gotländsk urskog naturskyddas. 189
19361203 - HANSA - Samhällets Olycksbarn. 424
19361203 - Hejde och Gothem få daglig post. 395
19361203 - Kollekterna. 375
19361203 - Kollisionsolycka i Slite. 304
19361203 - Kungörelse. 190
19361203 - Kyrkliga ungdomsföreningens försäljning 299
19361203 - Luftförsvarsövningen 221
19361203 - Nya män i taxeringsnämderna. 1137
19361203 - Polisuniformer. 185
19361203 - Rasstambok för ädla hästar. 185
19361203 - REGINA - Draculas dotter. 437
19361203 - Reseffekt- & Leksaksaffären. 225
19361203 - ROXY - Maria Stuart. 460
19361203 - Skogsauktion 402
19361203 - Sökandena till sociala byrån. 255
19361203 - Temperatur och lufttryck 200
19361205 - Arbetsförmedlingen under november månad. 151
19361205 - Belöning till "Wiliandis" räddare. 184
19361205 - Byggnadsbestämmelserna i staden. 192
19361205 - De kommunala valen. 163
19361205 - Död. Maria Hägström. 287
19361205 - En adventsstund 200
19361205 - Fingeravtrycksutrustning åt landsfiskalen. 193
19361205 - Från artillerikåren. 178
19361205 - Från infanterikåren. 161
19361205 - Hushållningssällskapet 160
19361205 - Idrott och sport. 468
19361205 - Legala notiser. 202
19361205 - Lösöreauktion i Västkinde. 548
19361205 - Övergångsbestämmelserna 164
19361205 - Postbåten 166
19361205 - ROXY - Maria Stuart 441
19361205 - Skogsauktion i Stenkumla. 320
19361205 - Temperatur och lufttryck 182
19361205 - Två fiskebåtar borta i stormen. 376
19361205 - Visby Bio - Under skilda fanor. 450
19361205 - Visby torgpriser. 225
19361205 - Visbybiskopens lön. 217
19361207 - Auktion i Guldrupe 479
19361207 - Auktion visby. 241
19361207 - Bärgningsångaren Belos, 210
19361207 - Danskt ålyngel 299
19361207 - De fyra gotlandsfiskarna alltjämt försvunna. 352
19361207 - Den sedvanliga adventsstunden 252
19361207 - Död. Erik Carbo. 177
19361207 - Död. Niklas Petter Stuxberg. 434
19361207 - Dödsfall. 162
19361207 - Folkskollikareförbundets gotlandskrets 460
19361207 - Föreningen för den varmblodiga hästaveln 652
19361207 - Föreningen, Gotlands studenter i Stockholm 187
19361207 - Hjälp åt fiskare. 529
19361207 - Järnvägstrafiken. 496
19361207 - Landsbygden. Alva. 473
19361207 - Landsbygden. Björke. 510
19361207 - Landsbygden. Kappelshamn. 344
19361207 - Landsbygden. Väte. 329
19361207 - Luciafesterna börja. 168
19361207 - Lysning 200
19361207 - Premieringen av fisk. 196
19361207 - Rättegångssaker. 252
19361207 - REGINA - Gränsbrigaden 487
19361207 - Slite. 399
19361207 - Temperatur och lufttryck 194
19361207 - Till graven frid 229
19361208 - Biograferna. 546
19361208 - Död. Eva Maria Karlsson. 286
19361208 - Död. Ing-Mari. 206
19361208 - Död. KAROLINA PETTERSSON. 222
19361208 - Död. Maria Hägg. 342
19361208 - En adventsafton 195
19361208 - En kollision mellan bil och motorcykel 331
19361208 - Fiskvarorna premieras på Stora Torget. 186
19361208 - Förlovning 223
19361208 - Från hamnen. 212
19361208 - Gotlands militärförening 191
19361208 - Hästavelslånen. 275
19361208 - I här fört föreningsregister 216
19361208 - I här fört handelsregister 846
19361208 - Klintehamn. 370
19361208 - Kustartilleriet. 170
19361208 - Läkarna. 216
19361208 - Landsbygden. Anga. 533
19361208 - Landsbygden. Bro. 422
19361208 - Landsbygden. Fårö. 547
19361208 - Landsbygden. Rone. 335
19361208 - Landsbygden. Vamlingbo. 386
19361208 - Landsbygden. Västerhejde. 381
19361208 - S:t Olofs sjukhus. 298
19361208 - Slite. 348
19361208 - Sparbankerna. 175
19361208 - Svenskt medborgarskap 500
19361208 - Temperatur och lufttryck 244
19361208 - Västergarnsfiskarnes öde. 264
19361209 - A.-B. Sylve Norrbys Bokhandel. 296
19361209 - Auktion i Lummelunda. 355
19361209 - Biograferna. 450
19361209 - Byggnadsplan för Ljugarn. 355
19361209 - C. Wilh. Pettersson 70 år. 430
19361209 - Död. Karl August Pettersson. 315
19361209 - Död. Karolina Steijner. 138
19361209 - Dödsfall. 208
19361209 - Förrådsbygge vid A. 7. 216
19361209 - Gotlands trupper. 167
19361209 - Gymnastikkonsulenten tackar. 175
19361209 - HANSA - Fripassagerare. 461
19361209 - HEMSE BIO - Nätter i Budapest 450
19361209 - Hyllad på 50-årsdagen 348
19361209 - Klinte-Biografen - Johan Ulfstjerna. 688
19361209 - Klintehamn. 361
19361209 - Landsbrygden. Burgsvik. 554
19361209 - Landsbrygden. Stenkumla. 456
19361209 - Liljeborgs 226
19361209 - Mera militärarbetare. 186
19361209 - Temperatur och lufttryck 219
19361209 - Till postmästare 177
19361209 - Utsträckt utskänkningstid å stadshotellet. 187
19361209 - Valen till domkapitlet. 277
19361209 - Visby Bio - Fröken blir piga. 439
19361211 - Auktion. 296
19361211 - Deltagande. August Lind. 116
19361211 - Död. Arvid Lindman. 155
19361211 - Död. Johannes Aron Johansson. 549
19361211 - Försvunnen. 170
19361211 - Från hamnen. 124
19361211 - Gotlands trupper. 145
19361211 - Härmed kungöres, 290
19361211 - Hejde kyrka har restaurerats. 333
19361211 - I här fört föreningsregister 254
19361211 - Insamlingen till Västergarnsfiskarne 241
19361211 - Inspektören godkänner lärareförslagen. 350
19361211 - Julskyltning i fred på Adelsgatan. 208
19361211 - Krigsfiskalerna. 109
19361211 - Kustflottans vintereskader, 103
19361211 - Kyrkovärden Buskas utsatt för olyckshändelse. 478
19361211 - Läkarna. 134
19361211 - Landsbygden. Grötlingbo. 321
19361211 - Läroverken. 125
19361211 - Liljeborgs Möbelaffär 281
19361211 - Luciafesterna. 154
19361211 - Mejerikontrollen. 299
19361211 - Skogsauktion. 417
19361211 - Temperatur och lufttryck 179
19361211 - Ungdomens Röda kors vid läroverket. 152
19361211 - Vägarbetena. 603
19361211 - Visby Beklädnadsaffär 178
19361211 - Visby nya polisstation. 355
19361212 - Arbetsstugans försäljning 196
19361212 - Avdikningslånen. 400
19361212 - Biograferna. 487
19361212 - Den försvunne från Hörsne, 449
19361212 - Död. Reinhold Wahlgren. 635
19361212 - En flaskpost 170
19361212 - En olympisk afton 174
19361212 - En Röda körs-krets bildad i Träkumla. 469
19361212 - Från artillerikåren. 148
19361212 - Från hamnen. 180
19361212 - Gotlandstrupperna. 146
19361212 - Husmodersföreningens julmässa 191
19361212 - Kan radiumehemakompress anses som läkemedel? 338
19361212 - Kungörelse. 340
19361212 - Luciafesterna. 218
19361212 - Rikskommissionen 194
19361212 - Schenholms. 191
19361212 - Se go' afton Visby, 241
19361212 - Sextio år 207
19361212 - Spritpolisers centraliseras för mycket. 254
19361212 - Temperatur och lufttryck 236
19361212 - Till hingstpremieringarna i vår 812
19361212 - Västergarnsinsamlingen 381
19361215 - A.-B. Theodor Pettersson 310
19361215 - Biograferna. 433
19361215 - Dagens postbåt 163
19361215 - De avgående ledamöterna i drätselkammaren, 204
19361215 - Död. Augusta Källström. 364
19361215 - Fastighetsaffär. 183
19361215 - För nit och redlighet i rikets tjänst. 168
19361215 - Från hamnen. 142
19361215 - Fritz Kahl 157
19361215 - Gotlands färd. 183
19361215 - Granlunds Cigarraffär 278
19361215 - Härmed kungöres, 174
19361215 - Hedrad gotländska. 190
19361215 - Inbrott i Etelhem. 416
19361215 - Ingen kuravdelning utanför lasarettet? 185
19361215 - J. Erik Siltbergs Automobilaffär 331
19361215 - Kustartilleriets förläggning. 319
19361215 - Kvarteret Nunnans bebyggande. 207
19361215 - Landsbygden. Alskog. 370
19361215 - Landsbygden. Fårösund. 327
19361215 - Landsbygden. Follingbo. 407
19361215 - Landsbygden. Garda. 365
19361215 - Landsbygden. Hablingbo. 325
19361215 - Landsbygden. Linde. 330
19361215 - Landsbygden. Ljugarn. 283
19361215 - Nya gatuarbeten. 196
19361215 - Rättegångssaker. 630
19361215 - Röda kors-krets även i Stånga. 467
19361215 - ROXY - Tider skola komma 417
19361215 - S:t Olofs sjukhus. 216
19361215 - Sotningstaxan kommer. 158
19361215 - Stadens folk- och småskolor 180
19361215 - Stiftelsen Solgårdar i Visby. 191
19361215 - Stilfull Röda Kors-fest i Ljugarn. 307
19361215 - Temperatur och lufttryck 195
19361215 - Till en byggmästarekurs, 350
19361215 - Till major i armén 137
19361215 - Tingshusbyggnadsskyldigheten. 157
19361215 - Transport från I. 20 till I. 18. 181
19361215 - Västergarnsinsamlingen. 348
19361215 - Vid skogsauktion 287
19361217 - Bebyggelsen av kvarteret Nynnan. 296
19361217 - Brevbäringslinjen Visby-Bäcks indrages. 309
19361217 - Det nya domkapitlet. 502
19361217 - Död. Agda Emilia Josefina Andersson. 207
19361217 - Dödsfall. 252
19361217 - Ett ståtligt vandringspris 228
19361217 - Femtio år 237
19361217 - Gudstjänstasmmanlysning. 622
19361217 - Gudstjänsterna till skolan. 479
19361217 - HANSA - 309 med omnejd. 424
19361217 - Klintehamn. 464
19361217 - Kustartilleri i Fårösund eller Visby? 543
19361217 - Kyrkoherdeval i Kräklingbo 7 febr. 473
19361217 - Läkarna. 338
19361217 - Landsbygden. Dalhem. 447
19361217 - Landsbygden. Fröjel. 427
19361217 - Landsbygden. Stenkumla. 327
19361217 - Ny hotellbyggnad i kvarteret Börsen. 196
19361217 - Poststation i Hangvar. 474
19361217 - Prästerskapet. 753
19361217 - Temperatur och lufttryck 263
19361217 - Värdefulla bräder i Kräklingbo kyrka. 510
19361217 - Visby Bio - I skuggan av giljotinen 426
19361218 - Biograferna. 537
19361218 - Biskop Ysander predikar i radiojalottan. 143
19361218 - Bröllop 195
19361218 - Eldsvåda i Bunge. 466
19361218 - Ersättning för förlorad fiskredskap. 443
19361218 - Folkskolestyrelsen 166
19361218 - Genom offentlig auktion, 387
19361218 - Godkända vägförslag. 578
19361218 - Gotlands trupper. 214
19361218 - Gotlandsbanorna. 438
19361218 - Kalvskinnshusets utsträckning klarnar. 198
19361218 - Kungliga Gotlands kustartillerikår. 158
19361218 - Kungörelse om sjöfynd. 196
19361218 - Landsbygden. Träkumla. 389
19361218 - Lotsarnas hemvägsersättning. 571
19361218 - Reste med båten — anhölls Nynäshamn. 462
19361218 - Skogsauktion i Fröjel 331
19361218 - Slite. 349
19361218 - Systemaktiebolaget i Visby. 242
19361218 - Temperatur och lufttryck 233
19361218 - Terminsavslutning 161
19361218 - Till ordinarie folkskollärarinna 154
19361218 - Tipsmedel till Visby och Slite idrottsplatser. 325
19361218 - Visby Bryggeri. 859
19361219 - Bättre postbefordran. 382
19361219 - Det gotländska kustartilleriet. 387
19361219 - Det måste göras något. 176
19361219 - Död. John Petter Pettersson. 318
19361219 - Dränering av Visby flygfält. 179
19361219 - Egnahemslån till länet. 121
19361219 - Femtio år 165
19361219 - Förste provinsialläkarens epidemirapport 677
19361219 - Från artillerikåren. 135
19361219 - Från hamnen. 122
19361219 - Från infanterikåren. 169
19361219 - Fyrmästaren avgår. 545
19361219 - Häktad. 396
19361219 - Hästpremieringsnämderna. 167
19361219 - Kungörelse. 316
19361219 - Kustartillerikårens förläggning. 176
19361219 - Landsbygden. Hangvar. 304
19361219 - Landsbygden. Hejde. 338
19361219 - Naftasyndikat slipper betala skatt i Visby. 190
19361219 - På väg mot sommaren. 177
19361219 - Poliskollegium 154
19361219 - Postbudet får högre ersättning. 268
19361219 - Schenholms 194
19361219 - Skattetungda kommunerna. 943
19361219 - Södra kontraktet. 677
19361219 - Svinräkningen. 153
19361219 - Temperatur och lufttryck 193
19361219 - Terminsavslutning vid läroverket 120
19361219 - Till ett fyrvaktarförordnande 240
19361219 - Till syssloman vid Gotlands läns lasarett 212
19361219 - Utryckning och hemförlovning. 144
19361221 - Bärgningsångaren Belos, 398
19361221 - De värdefulla bräderna i Kräklingbo kyrka. 672
19361221 - Död. Adolf Palmquvist. 452
19361221 - Egnahemsnämden i Gotlands län. 187
19361221 - En äventyrlig resa 494
19361221 - FAMILJENS HEMLIGHET 248
19361221 - Fårö får skolstyrelse till årsskiftet. 427
19361221 - Fortifikationen och kronans nybyggnader. 193
19361221 - Från hamnen. 220
19361221 - Gotländska missionsförbundets ungdom 343
19361221 - Ingenjörsexamen 276
19361221 - Jordbrukskommissionen. 454
19361221 - Landsbygden. Hablingbo. 340
19361221 - Landsbygden. Hejde. 567
19361221 - Landsbygden. Lärbro. 489
19361221 - Landsbygden. Linde. 252
19361221 - Landsbygden. Rute. 283
19361221 - Landsbygden. Väte. 285
19361221 - Lärarinneexamen 177
19361221 - Nya skogsavverkningar på Sandön? 447
19361221 - REGINA - Glömda ansikten. 406
19361221 - ROXY - Barbarkusten. 402
19361221 - Temperatur och lufttryck 223
19361221 - Tullverket. 292
19361221 - Understöd åt fiskare. 367
19361221 - Utbildning vid infanterikanon 142
19361221 - Värnpliktiga från västra Sverige till Gotland. 157
19361221 - Visby Bio - Mannen som sålde sitt liv. 378
19361221 - Visby klubb 201
19361222 - Biograferna. 478
19361222 - Död. Karl Johan Levander. 711
19361222 - Finska ångaren Aura, 349
19361222 - Genom offentlig auktion, 337
19361222 - Gotska Sandöns fyrplats 445
19361222 - Gottlanders läderfabrik i aska. 376
19361222 - K. J. Levander. 524
19361222 - Landsbygden. Alva. 406
19361222 - Landsbygden. Bäl. 543
19361222 - Landsbygden. Eskelhem. 451
19361222 - Landsbygden. Östergarn. 446
19361222 - Landsbygden. Sproge. 619
19361222 - Landsbygden. Vamlingbo. 423
19361222 - Landsfiskalen får bo i Havdhem. 505
19361222 - Lönetursberäkningen för landsfogden. 163
19361222 - Ordningsstadgan för rikets 264
19361222 - S:t Olofs sjukhus. 174
19361222 - Skogsauktion 394
19361222 - Skogsauktion i Kräklingbo. 508
19361222 - Skogsavverkningarna på Gotska Sandön. 389
19361222 - Slite. 310
19361222 - Tack. Reinhold Wahlgren. 376
19361222 - Temperatur och lufttryck 190
19361222 - Till den sista vilan 165
19361222 - Västergarnsinsamlingen 284
19361222 - Vid Katrineholms 293
19361223 - 800 kr. för silverfyndet i Buttle. 494
19361223 - Apotekarna. 280
19361223 - Auktion i Hemse. 273
19361223 - Auktion i Stånga. 347
19361223 - Bilskattemedlen. 144
19361223 - Död. Jakob Henrik Hafdelin. 392
19361223 - Död. Malte. 355
19361223 - Doktor Carlson föreslagen till fältläkare. 148
19361223 - Ekonomiska kartläggningen. 124
19361223 - En Parisergotlänning i stan. 266
19361223 - Från artillerikåren. 143
19361223 - Från infanterikåren. 138
19361223 - Kommunalkursen i Hemse. 243
19361223 - Kreaturs- & Virkesauktion i Hall. 480
19361223 - Kreatursauktion i Stenkumla. 364
19361223 - Landsbygden. Burs. 562
19361223 - Landsbygden. Fröjel. 402
19361223 - Landsbygden. Lau. 362
19361223 - Landsbygden. Lojsta. 291
19361223 - Landsbygden. Vamlingbo. 317
19361223 - Lantmannaskolan. 271
19361223 - Lösöreauktion i Västergarn. 255
19361223 - Magistratens arbetsordning. 133
19361223 - Översten får betala 98
19361223 - Postbefordringen. 257
19361223 - Reservarbete å Broväg? 141
19361223 - Statsbidrag till dikningsbesiktning. 144
19361223 - Styrelsen för Gotlands 262
19361223 - Temperatur och lufttryck 231
19361223 - Till stadssjuksköterska 281
19361228 - Biograferna. 522
19361228 - Bröllop 339
19361228 - Deltagande. Åke Håkansson. 339
19361228 - Död. Helmer Andersson. 174
19361228 - Död. Hulda Kristina. 331
19361228 - Död. Karl Oskar Rohndal. 318
19361228 - Död. MARGARETA. 321
19361228 - Emil Effert död. 305
19361228 - En gravskändning 305
19361228 - Ett lappläger 222
19361228 - Får Gotland ej behålla sin biskop? 186
19361228 - Femtio år 187
19361228 - Folkbildningsförbundets Hemsekurs. 288
19361228 - Förlovade 631
19361228 - Förlovning 528
19361228 - Från hamnen. 196
19361228 - Från Madrid-fronten. 151
19361228 - Gotland har 663 utrikes födda personer. 133
19361228 - HANSA - Cirkusblod 427
19361228 - Inskrivningarna au flygvapnet. 168
19361228 - Kraft i arm, mod i barm... 434
19361228 - Landsbygden. Eksta. 418
19361228 - Landsbygden. Follingbo. 324
19361228 - Landsbygden. Fröjel. 331
19361228 - Landsbygden. GARDA. 300
19361228 - Landsbygden. Ljugarn. 285
19361228 - Leverantörer till Aktiebolaget 465
19361228 - Lösöreauktion i Visby. 181
19361228 - Mälarhöjdens brottarbesök. 236
19361228 - Offentlig stämning. 178
19361228 - Patriotiska sällskapets guldmedalj 230
19361228 - REGINA - Skeppsbrutne Max. 402
19361228 - Revykabareten Se go afton Visby, 248
19361228 - ROXY - Sången om skogarnas folk. 360
19361228 - Specialist på myntmätare i farten. 169
19361228 - Temperatur och lufttryck 263
19361228 - Till elev i polisskolan 180
19361228 - Till statens justerare 162
19361228 - Verkligt sällsynta julgäster 394
19361228 - Vigsel. 495
19361228 - Visby Bio - Familjens hemlighet 371
19361228 - Visby skyttegille 201
19361228 - VISBY TEATER - Se goafton Visby. 196
19361229 - Biograferna. 405
19361229 - Bröllop 524
19361229 - Den tidiga våren. 258
19361229 - Död. EBBA. 530
19361229 - Död. J. P. Lidéhn. 278
19361229 - Död. John Johansson. 184
19361229 - Död. MARGOT. 209
19361229 - Femtio år 143
19361229 - Flera myntmätare hemsökta. 146
19361229 - Förlovning 342
19361229 - Fortbildningskurs lör småskollärarinnor. 286
19361229 - Gotlands-Posten. 495
19361229 - Klintebiografen 446
19361229 - Läkardistriktens indelning. 503
19361229 - Lots- och fyrstaten. 311
19361229 - Nya fund i Nunnan. 212
19361229 - Slite hamn. 367
19361229 - Statstjänstemännens bisysslor. 163
19361229 - Temperatur och lufttryck 285
19361229 - Vårpremieringen av hingstar 171
19361229 - Visby behöper kemisk station. 188
19361229 - Visby valskvarn vill mala utländskt vete. 178
19361230 - 1,600 arbetsoförmögna på Gotland. 137
19361230 - Arvsfonden för ej klandertalan. 384
19361230 - Auktion å skog. 401
19361230 - Bilbesiktningsmanstjänsten 211
19361230 - Bro gille 491
19361230 - Deltagande. Karl Johan Levander. 478
19361230 - Död. Alida Thorkelson. 180
19361230 - Död. Emma Falck. 182
19361230 - Död. Frans Petter Hejdenberg. 296
19361230 - Död. Katarina Lovisa Sjögren. 156
19361230 - Dödsfall. 437
19361230 - Eldsvåda i Västkinde. 513
19361230 - Från artillerikåren. 165
19361230 - Från hamnen. 196
19361230 - Från onsdagskonseljen. 168
19361230 - Hemse. 411
19361230 - Magasinabolaget går i likvidation. 190
19361230 - Myntmätarstölderna fortsätta. 230
19361230 - Ofoget på Träkumla kyrkogård 423
19361230 - Rättegångssaker. 369
19361230 - Rävjakt julafton i Västerhejde. 385
19361230 - Skogsrussens bevarande. 275
19361230 - Söndagsskolan i Mästerby 70 år. 393
19361230 - Temperatur och lufttryck 242
19361230 - Till folkskollärare 340
19361230 - Till revisor 154
19361230 - Tillstyrkt friköpsansökan. 314
19361230 - Vänge pastorat. 312
19361230 - Veterinärerna. 287
19361230 - Visby lasarett får gott betyg. 270
19361231 - 38 år i stadens tjänst. 217
19361231 - Den uppskjutna värnpliktstjänstgöringen. 129
19361231 - Fårö får skolstyrelse vid årsskiftet. 423
19361231 - Fordonsinspektionen. 162
19361231 - Förlovning 280
19361231 - Gotlands infanterikår. 184
19361231 - HANSA - Söder om landsvägen 316
19361231 - Ladagårdsbranden i Västkinde 352
19361231 - Landsbygden. Alskog. 436
19361231 - Landsbygden. Anga. 515
19361231 - Landsbygden. Hablingbo. 463
19361231 - Landsbygden. Lärbro. 291
19361231 - Landsbygden. Öja. 367
19361231 - Ny ordförande i arbetslöshetskommittén. 161
19361231 - Signalunderbefälaskola 133
19361231 - Sjömansvårdsstyrelsen. 131
19361231 - Temperatur och lufttryck 185
19361231 - Ubåten Draken på äventyr. 146
Slite. Från hamnen. 348