19281102 - Lösöreauktion i Västkinde.

Lösöreauktion i Västkinde.

Tisdagen den 8 dec. kl. 12,30 midd. låter GUST. JACOBSSON, Bläsungs, på grund av fastighetens försäljning genom auktion avyttra: 1 häst, valack, 14 år, 1 kalvfärdig kviga, 25 st. höns. Lastdragare, arbetsvagn, kultivator, 11 pin., slätharv, 60 pin., hästhacka, frösåningsmaskin, vändplog, sättare o. foderhäckar, sladd, kälkar, svänglax, skjuthacka, decimalvåg, dragkärra, sele, slipsten, 3 prydnadsurnor av cement, div. handredskap och snickareverktyg m. m. i parti hö, halm och rotfrukter, potat s. Div. inre lösegendom samt en herrcykel.
Betalningsanstånd till den 1 maj 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 2 december 1936.
Fritiof Jacobsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 December 1936
Nr 281