19361202 - Vitterhetsakademiens jetong

Vitterhetsakademiens jetong

har tilldelats två av riksantikvariens ombud på Gotland, nämligen f. folkskolläraren K. A. Hall i Kräklingbo och hemmansägaren Karl Jacobsson i Alva, vilka i olika hänseenden gjort betydelsefulla insatser å kulturminnesvårdens område.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 December 1936
Nr 281